Первомайський ліцей «ЕРУДИТ»

Первомайський ліцей

«ЕРУДИТ»

ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ Первомайського ліцею «Ерудит» на 2021/2022 навчальний рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

методичною радою

від 30.08.2021р., протокол № 1

СЕРПЕНЬ

 1. Аналіз методичної роботи за 2020/2021 навчальний рік і завдання
 2. методичної службиліцею на новий навчальний рік.
 3. Затвердження плану роботи методичної ради ліцею та структури методичної роботи.
 4. Затвердження тем та планів роботи, за якими працюватимуть методичні об’єднання, динамічні, творчі групи.
 5. Затвердження проблемних тем та керівників творчих груп для реалізації передового педагогічного досвіду.
 6. Організація роботи постійно діючого консультпункту.
 7. Організація взаємовідвідувань уроків у методичних об’єднаннях, динамічних групах, Школі молодого вчителя.
 8. Про   роботи над науково-методичною проблемою на 2021/2022 н.р. «Формування сучасного освітнього середовища  для успішної самореалізації педагогів та учнів в умовах впровадження Нового державного стандарту в контексті Нової української школи».
 9. Організація та проведення шкільних предметних олімпіад, участь у конкурсі-захисті МАН.
 10. Розподіл обов’язків між членами методичної ради.
 11. Про уповноваження функцій контролю членами методичної ради при тематичних і фронтальних перевірках.
 12. Про проведення в методичних об’єднаннях, динамічних групах, школі молодого вчителя діагностичних досліджень методичних утруднень.
 13. Затвердження програми забезпечення наступності та здійснення заходів, спрямованих на адаптацію учнів початкової школи до навчання в 5 класі на 2021/2022 н.р.
 14. Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

ЛИСТОПАД

 1. Інноваційна діяльність педагога в  в контексті нового Державного стандарту базової середньої освіти: від знань до компетентностей.
 2. Про підсумки шкільних предметних олімпіад, МАН.
 3. Про підсумки класно-узагальнюючого контролю в 5-х класах.
 4. Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

СІЧЕНЬ

 1. Про підсумки контролю провадження та результативності освітнього процесу з російської мови у 2018-19 н.р.
 2. Про підсумки контролю провадження та результативності освітнього процесу з української мови (1-4 кл.), англійської мови (5-11 кл.). правознавства у  2021/2022 н.р.
 3. 3 Моніторинг знань учнів, рейтинг класів за І семестр 2021/2022 навчального року.
 4. Про результати ІІ етапу міських предметних олімпіад.
 5. Про виконання навчальних програм.
 6. Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

КВІТЕНЬ

 1. Про підсумки контролю провадження та результативності освітнього процесу з математики (5-11 кл.), мистецтва, курсу «Я досліджую світ» у 2021/2022 н.р.
 2. Ефективність використання додаткових годин на вивчення навчальних предметів профільного рівня в 10-11 класах.
 3. 4.Аналіз професійної компетентності педагогів у зв’язку з атестацією педагогічних кадрів.
 4. 5.Підведення підсумків курсової перепідготовки, підвищення кваліфікації вчителів школи за навчальний рік.
 5. Узагальнення передового педагогічного досвіду вчителів, які атестувалися в 2021/2022 н.р.
 6. 7.Про підготовку до державної підсумкової атестації, ЗНО.
 7. Про підсумки І етапу роботи над науково-методичною проблемою.
 8. Про планування методичної роботи на 2022/2023 навчальний рік.

Як розповідати підліткам про статеве життя та своє тіло,або чому батькам треба навчитись говорити на “незручні” теми, та яким має бути сучасне

ЛЮТИЙ І.ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ Зміст Дата Форма узагальнення Відповідальні Індикатор виконання 1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці      

                                              Грудень  2023 р. № п/п                 Статті  видатків Грудень 1. Заробітна плата (державна субвенція) 1 550 118,88   2. Заробітна плата (місцевий бюджет) 253814,10