Первомайський ліцей «ЕРУДИТ»

Первомайський ліцей

«ЕРУДИТ»

ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ ПЕРВОМАЙСЬКОГО НВК на 2018-2019 навчальний рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

методичною радою

від 30.08.2018р., протокол № 1

ТЕМАТИКА ЗАСІДАНЬ
НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ ПЕРВОМАЙСЬКОГО НВК
на 2018-2019 навчальний рік

СЕРПЕНЬ

1. Аналіз методичної роботи за 2017-2018 навчальний рік і завдання

методичної служби НВК на новий навчальний рік.

2. Затвердження плану роботи методичної ради НВК та структури методичної роботи.

3. Затвердження тем та планів роботи, за якими працюватимуть методичні

об’єднання, динамічні, творчі групи.

4. Затвердження проблемних тем та керівників творчих груп для реалізації передового педагогічного досвіду:

— «Інноваційні педагогічні технології в контексті сучасних суспільних

викликів» — Мільгевську Н.М.;

— творчої групи з питання організації самостійної діяльності учнів на уроках історії та в позаурочний час засобами мережевих технологій — Сизову А.В.;

— творчої лабораторії розвитку початкової освіти — Шевченко Г.М.;

— практикуму для бібліотекарів — Левченко І.А.

5. Про організацію проблемного семінару «Інноваційна діяльність педагога в умовах модернізації змісту освіти» — Коржеву О.І.

6.Організація роботи постійно діючого консультпункту.

7. Організація взаємовідвідувань уроків у методичних об’єднаннях,
динамічних групах, Школі молодого вчителя.

8. Про продовження роботи над науково-методичною проблемою на 2015-2020 н.р. «Формування конкурентоспроможної особистості шляхом упровадження компетентнісного підходу».
9. Організація та проведення шкільних предметних олімпіад, участь у

конкурсі-захисті МАН.

10.Розподіл обов’язків між членами методичної ради.

11.Про уповноваження функцій контролю членами методичної ради при

тематичних і фронтальних перевірках.

12. Про проведення в методичних об’єднаннях, динамічних групах, школі молодого вчителя діагностичних досліджень методичних утруднень.

13. Затвердження програми забезпечення наступності та здійснення заходів, спрямованих на адаптацію учнів початкової школи до навчання в 5 класі на 2018-2019 н.р.

14. Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

ЛИСТОПАД

1. Інноваційна діяльність педагога в умовах модернізації змісту освіти.

2. Інноваційні педагогічні технології в контексті сучасних суспільних

викликів Мільгевська Н.М.

3. Про підсумки шкільних предметних олімпіад, МАН.

4. Про підсумки класно-узагальнюючого контролю в 5-х класах.

5. Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

СІЧЕНЬ

1. Про підсумки контролю провадження та результативності освітнього процесу з російської мови у 2018-19 н.р.

2. Про підсумки контролю провадження та результативності освітнього процесу з інформатики у 2018-19 н.р.

3 . Моніторинг знань учнів, рейтинг класів за І семестр 2018-2019 навчального року.

4. Про результати ІІ етапу міських предметних олімпіад.

5. Про виконання навчальних програм.

6. Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

КВІТЕНЬ

1. Про підсумки контролю провадження та результативності освітнього процесу з української мови у 2018-19 н.р.

2.Про підсумки контролю провадження та результативності освітнього процесу з фізичної культури у 2018-19 н.р.

3. Ефективність використання додаткових годин на вивчення навчальних предметів профільного рівня в 10-11 класах.

4.Аналіз професійної компетентності вчительського колективу у зв’язку з атестацією педагогічних кадрів.

5.Підведення підсумків курсової перепідготовки, підвищення кваліфікації вчителів школи за навчальний рік.

6. Узагальнення передового педагогічного досвіду вчителів, які атестувалися в 2018-2019 н.р.

7.Про підготовку до державної підсумкової атестації, ЗНО.

8. Про підсумки ІУ етапу роботи над науково-методичною проблемою.

9. Про планування методичної роботи на 2019-2020 навчальний рік.

Як розповідати підліткам про статеве життя та своє тіло,або чому батькам треба навчитись говорити на “незручні” теми, та яким має бути сучасне

ЛЮТИЙ І.ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ Зміст Дата Форма узагальнення Відповідальні Індикатор виконання 1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці      

                                              Грудень  2023 р. № п/п                 Статті  видатків Грудень 1. Заробітна плата (державна субвенція) 1 550 118,88   2. Заробітна плата (місцевий бюджет) 253814,10