Первомайський ліцей «ЕРУДИТ»

Первомайський ліцей

«ЕРУДИТ»

Річний план

роботи практичного психолога

Первомайського ліцею «Ерудит» Первомайської міської ради

Мокряк Олени Миколаївни

на 2023-2024 навчальний рік

                                                                                      

Вступ

Склад психологічної служби в закладі освіти:

практичний психолог  – Мокряк О.М.., спеціаліст;

соціальний педагог – Патрушева Л.В., спеціаліст.

Нормативно-правові документи, на основі яких укладено план роботи:

План роботи психологічної служби Первомайського ліцею «Ерудит» на 2023-2024 навчальний рік складено відповідно до:

• Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»;

• Закону Україну «Про охорону дитинства»;

• Наказу  Міністерства освіти і науки України  від 01.06. 2005 № 330 «Щодо захисту законних прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;

• Наказу Міністерства освіти і науки України від 22.05.2018 р. №509 «Про затвердження Положення про психологічну службу в системі освіти України»;

 • Наказу Міністерства освіти і науки від 19.19.2001р. №691 “Про затвердження Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів ”;

• Наказу  Міністерства освіти і науки України від 01.02. 2010 № 59   «Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми»;

• Наказу Міністерства освіти і науки України від 14.08.2000 р. №385 “Типове Положення про центри практичної психології і соціальної роботи”;

• Листа Міністерства освіти і науки України від 05.09.2018 р. №1/9-529 Про документацію працівників психологічної служби у системі освіти України;

• Листа Міністерства освіти і науки України від 28.10.2014 р. №1/9-557 Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах  та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей;

           • Листа МОН від 12.04.2022 № 1/4068-22 «Щодо недопущення участі неповнолітніх у наданні інформації ворогу про військові позицій Збройних сил України»;           

          •  Листа МОН від 30.05.2022 № 1/5735-22 «Про запобігання та протидію домашньому насильству в умовах воєнного стану в Україні»;

           • Листа МОН від 10.06.2022 № 1/6267-22 «Про деякі питання національно-патріотичного виховання в закладах освіти України»;

              Листа МОН від 21.08.2023 №1/12492-23 «Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти у 2023/2024 навчальному році»

І. Цілепокладаюча частина

Мета та завдання практичного психолога

на 2023 – 2024 навчальний рік

Проблема, над якою працює практичний психолог: 

«Створення максимально сприятливих умов та повсякденна психологічна допомога і підтримка для розвитку особистості кожної дитини, її життєвих компетенцій у відповідності зі своїми природними здібностями та можливостями у воєнний стан».

Для організації належного психологічного, соціально-педагогічного супроводу учасників освітнього процесу необхідно реалізувати пріоритетні завдання на 2023/2024 навальний рік:

  1. Повсякденна психологічна допомога та емоційна підтримка учасників освітнього процесу у воєнний стан.
  2. Психологічний супровід процесу навчання дітей внутрішньо-переміщених осіб (ВПО), учнів та їх сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах (СЖО).
  3. Забезпечення соціально-психологічного супроводу дітей, які мають ознаки шкільної дезадаптації.
  4. Психологічний супровід інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами.

У своїй роботі практичний психолог орієнтується на запити адміністрації ліцею та учасників освітнього процесу:

– створення умов для формування і збереження психічного здоров’я здобувачів освіти, учителів закладу;

– продовження розвитку інклюзивного освітнього середовища, підтримка дітей з особливими освітніми потребами;

– психологічний супровід освітнього процесу в умовах воєнного та післявоєнного часу.

II. Змістовна частина

ВЕРЕСЕНЬ

  Напрями діяльності з учасниками освітнього процесу  закладу освіти. Види та форми роботиТермін проведенняЦільова група/ аудиторіяВідмітка про виконання
Діагностична робота
 Спостереження за пізнавальними процесами та особистісними особливостями учнів під час уроків (онлайн-уроків).протягом місяцяучні 1 класів 
 Спостереження за  емоційно-вольовою та когнітивною сферою розвитку учнів ООП під час уроків (онлайн-уроків).протягом місяцяучні ООП 
 Соціально-педагогічне дослідження за запитом учасників освітнього процесупротягом місяцяучні, батьки, вчителі 
Консультативна робота
   Консультування батьків, вчителів щодо роботи з учнями з ООП за результатами психолого-педагогічного консиліуму з питань інклюзивної освітипротягом місяця батьки, педагоги  
 Консультування щодо особливостей роботи із дітьми переміщеними із зони збройного конфлікту, з дітьми військовослужбовців (за запитом)протягом місяцяучні, батьки, вчителі 
Корекційно-розвивальна робота
  Корекційно-розвивальні заняття за програмою з підвищення рівня адаптації до навчання у школі у 1 класі «Острів знань»протягом місяцяучні 1 класів  
  Індивідуальні корекційно-розвиваючі заняття з дітьми ООП «КОРЕКЦІЯ РОЗВИТКУ» для дітей з вадами опорно-рухового апарату. Автори: Гладченко І.В., Шепічак О.О.протягом місяцяучні ООП 
 Індивідуальні корекційно-розвиваючі          заняття з дітьми ООП за програмою з     корекційно-розвиткової роботи для дітей із затримкою психічного розвитку «Корекція       розвитку». Автори: Логвінова І.П.,  Кучеренко Ю.О. протягом місяцяучні ООП 
Профілактична робота
 Техніка-заповіді «Як не кричати на дитину. Керування емоційним станом»протягом місяцябатьки 
 Заняття з елементами тренінгу «Ми дружна команда!»протягом місяцяучні 5 класів 
 Година психолога «Станція під назвою життя!»протягом місяцяучні 6 класів 
 Поширення пам’яток, інфографіки, рекомендацій щодо роботи із дітьми в умовах війниІІ половина місяцяучасники освітнього процесу 
Просвітницька робота
 Виступ на батьківський зборах «Обери професію на все життя»протягом місяцяучні 11 класів 
 Виступ на батьківських зборах «Успішна адаптація першокласників та десять заповідей для батьків»,  «Стан протікання адаптаційного періоду в учнів 5-х класів», «Психологічні особливості адаптації 10 класу до навчання у старшій школі»протягом місяцябатьки 1, 5, 10 класів, вчителі 
 Виступ на батьківських зборах щодо питання протидії булінгу в учнівських колективахпротягом місяцябатьки 1-11 класів, вчителі 
Організаційно-методична робота
 Складання річного плану роботидо 10 вереснякабінет психолога за зазначеною адресою у заяві  
 Щоденне оформлення документаціїпротягом місяця 
 Підготовка виступів до бесід, батьківських зборів, тренінгівпротягом місяця  
 Підготовка рекомендацій батькам, педагогам  щодо роботи з учнями з ООПпротягом місяця 
 Підготовка ігор для зняття стресу в укритті протягом місяця  
 Опрацювання пам’яток, інфографіки, рекомендацій щодо роботи із дітьми в умовах війниІ половина місяця  
 Розробка плану заходів із запобігання та протидії булінгу , дискримінації, насиллю в учнівських колективах (спільно із соціальним педагогом)І половина місяця  
 Педагогічна самоосвіта, участь у семінарах та конференціях, робота з методичною літературоюпротягом місяця  
 Оновлення стенду психологічної служби, куточка довіри та інформації на офіційному сайті ліцеюпротягом місяця  
 Зв’язки з громадськістю:- відвідування учнів вдома, бесіди з батьками;- налагодження співпраці з міською психологічною службою, працівниками інклюзивно-ресурсних центрів, закладів охорони здоров’я та соціального захисту;- співпраця з соціальними педагогами та психологами навчальних закладів;- взаємодія  з органами виконавчої влади, громадським самоврядуванням та недержавними громадськими організаціями.протягом місяця   

ЖОВТЕНЬ

  Напрями діяльності з учасниками освітнього процесу  закладу освіти. Види та форми роботиТермін проведенняЦільова група/ аудиторіяВідмітка про виконання
Діагностична робота
 Спостереження за особистісними особливостями учнів 5-х класів під час уроків (онлайн-уроків).протягом місяцяучні 5 класів 
 Анкетне-опитування в гугл-формі «Мотивація до навчання», «Психофізична, психологічна та соціальна адаптація», «Ваша дитина» з метою вивчення стану перебігу адаптації учнів.І половина місяцяучні 5 класів, батьки 
 Анкетне-опитування в гугл-формі «Адаптація учнів 10-х класів до навчання в старшій школі»І половина місяцяучнів 10 класів 
 Анкета для батьків ВОП «Шкала SCARED-P» та анкета для учнів «Дитяча шкала впливу подій (8)»ІІ половина місяцяБатьки ВОП та учні 
 Соціально-педагогічні дослідження за запитом учасників освітнього процесупротягом місяцяучні, батьки, вчителі 
Консультативна робота
   Консультування щодо результатів дослідження соціально-психологічної адаптації учнівпротягом місяцяучні 1-11 класів 
   Консультування за результатами проведеного дослідження соціально-психологічної адаптації учнів 5 класівпротягом місяця батьки та вчителі, які викладають у 5 класах 
 Консультування учасників освітнього процесу з питань навчання та виховання дітей в умовах війни на тему: «Розлука з татом під час війни: як допомогти дитині»протягом місяцябатьки 
Корекційно-розвивальна робота
 Корекційно-розвивальні заняття за програмою з підвищення рівня адаптації до навчання у школі у 1 класі «Острів знань»протягом місяцяучні 1 класів 
 Корекційно-розвивальні заняття за програмою «П’ятий клас – від адаптації до успіху» Автор: Гончаровпротягом місяцяучні 5 класів 
 Індивідуальні корекційно-розвиваючі заняття з дітьми ООП «КОРЕКЦІЯ РОЗВИТКУ» для дітей з вадами опорно-рухового апарату. Автори: Гладченко І.В., Шепічак О.О.протягом місяцяучні ООП 
 Індивідуальні корекційно-розвиваючі          заняття з дітьми ООП за програмою з     корекційно-розвиткової роботи для дітей із затримкою психічного розвитку «Корекція       розвитку». Автори: Логвінова І.П., Кучеренко Ю.О.протягом місяцяучні ООП 
Профілактична робота
 Поради психолога «Безпека у кіберпросторі під час онлайн-навчання»протягом місяцяучні, батьки, вчителі 
 Поради психолога «Протидія булінгу в учнівському середовищі»протягом місяцяучні, батьки 5-11 класів 
 Перегляд відеороликів: «Цінуй своє життя воно прекрасне», «Безпечна школа»протягом місяцяучні 9-11 класів 
 Година психолога «Психологічна допомога в умовах війни»протягом місяцяучні 7 класів, вчителі 
 Хвилинка розвантаження відеозапис: вправи йоги, релаксації, медитації для стабілізації емоційного стану у воєнний часпротягом місяцяучні 8 класів  
 Проведення ігор для зняття стресу в укриттіпротягом місяцяучні 1- 11 класів 
Просвітницька робота
 Виступ-презентація на методичному кейсі «Шлях сприяння успішній адаптації п’ятикласників – до нових умов освітнього простопу в НУШ»протягом місяцяпедагоги 
 Виступ на класній годині «Кібербезпека. Що робити коли постраждали від дій в цифровому просторі?»протягом місяцяучні 9 класів, батьки, вчителі 
 Психолого-педагогічний тренінг «Я крокую до майстерності»протягом місяцяновоприбулі педагоги 
Організаційно-методична робота
 Підготовка щомісячного звіту роботидо 05 жовтнякабінет психолога 
 Щоденне оформлення документаціїпротягом місяця 
 Підготовка виступів до бесід, батьківських зборів, тренінгівпротягом місяця 
 Педагогічна самоосвіта, участь у семінарах та конференціях, робота з методичною літературоюпротягом місяця  
 Зв’язки з громадськістю:- відвідування учнів вдома, бесіди з батьками;- відвідування різних служб з метою консультації;- співпраця з соціальними педагогами та психологами навчальних закладів.протягом місяця   

ЛИСТОПАД

  Напрями діяльності з учасниками освітнього процесу  закладу освіти. Види та форми роботиТермін проведенняЦільова група/ аудиторіяВідмітка про виконання
Діагностична робота
 Діагностичні вправи «Мій всесвіт», С.Ройс «Карта сила»протягом місяцяучні 5 класів 
 Анкетне опитування у гугл-формі «Насильство в учнівському середовищі»ІІ половина місяцяучні 5-11 класів 
 Анкетне опитування «Ваша робота та ставлення до неї»ІІ половина місяцяпедагоги 
 Анкетне опитування у гугл-формі «Вчитель очима батьків» та «Школа очима батьків»ІІ половина місяцябатьки учнів 1-11 класів 
Консультативна робота
   Індивідуальне консультування педагогів «Перевіряйте свій емоційний стан: тест на вигорання вчителя»протягом місяцявчителі 
 Індивідуальне консультування з питань навчання та виховання дітей на тему: «Як  говорити з дитиною про смерть близької людини»протягом місяцябатьки 
Корекційно-розвивальна робота
 Корекційно-розвивальні заняття за програмою «П’ятий клас – від адаптації до успіху» Автор: Гончаровпротягом місяцяучні 5 класів 
 Проведення ігор та вправ для розвитку комунікативних навичок, згуртування колективу, попередження негативних проявів (вправа «Обійми пташечку», «Дружба починається з посмішки», «Складемо історію», «Секрет», техніка релаксації Джонкобсона для зняття стресу)протягом місяцяучні 5 – 9 класів 
Профілактична робота
 Профілактично-просвітницьке заняття з елементами тренінгу: «Як жити в умовах сьогодення»протягом місяцяучні та батьки ВОП 
 Заняття «Добро очима дітей у непростий для нас час!»І половина місяцяучні 5-6 класів 
 Година психолога «Планета толерантності»16 листопадаучні 1-11 класів 
 Онлайн-конкурс на визначення «Ввічливість – це?» протягом місяцяучні 5-11 класів  
 Проведення ігор для зняття стресу в укриттіпротягом місяцяучні 1- 11 класів 
Просвітницька робота
 Заняття з елементами тренінгу «Розвиток навичок стресостійкості і психологічного відновлення»протягом місяцяпедагоги 
  Виступ на класних годинах, батьківських зборах «Толерантність в нашому суспільстві»14-16 листопадаучні 5-11 класів, батьки, вчителі 
Організаційно-методична робота
 Підготовка щомісячного звіту роботидо 05 листопадаКабінет психолога 
 Щоденне оформлення документаціїпротягом місяця 
 Підготовка виступів до бесід, батьківських зборів, тренінгівпротягом місяця 
 Педагогічна самоосвіта, участь у семінарах та конференціях, робота з методичною літературоюпротягом місяця  
 Зв’язки з громадськістю:- відвідування учнів вдома, бесіди з батьками;- відвідування різних служб з метою консультації;- співпраця з соціальними педагогами та психологами навчальних закладів;- взаємодія  з органами виконавчої влади, громадським самоврядуванням та недержавними громадськими організаціями.протягом місяця   

ГРУДЕНЬ

  Напрями діяльності з учасниками освітнього процесу  закладу освіти. Види та форми роботиТермін проведенняЦільова група/ аудиторіяВідмітка про виконання
Діагностична робота
 Анкетне опитування у гугл-формі щодо виявлення рівня безпечної поведінки дітей в ІнтернетіІполовина місяцяучні 5-11 класів 
 Анкетне-опитування у гугл-формі «Друг чи тиран?», «Стиль педагогічного спілкування»Іполовина місяцябатьки учнів 1-11 класів 
 Дослідження професійної спрямованості учнів старших класів (Методика Клімова ДДО)Іполовина місяцяучні 9-11 класів  
 Діагностика юнаків для приписки у військомат:оцінка рівня нервово-психічної стійкості «Прогноз»;методика «Акцентуація» Шмішекапротягом місяцяучні 10-11класів 
 Анкетне-опитування у гугл-формі з метою вивчення вживання учнівською молоддю наркотичних речовин «Шкідливі звички»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               протягом місяцяучні 7-11класів 
 Анкетне-опитування у гугл-формі з метою обізнаності підлітків про права дитини та торгівлю людьмипротягом місяцяучні 5 -11класів 
Консультативна робота
 Консультування учасників освітнього процесу з питань навчання та виховання дітей в умовах війни на тему: «Як впоратися з батьківським вигоранням»І половина місяцябатьки  
 Консультування учнів з питань професійного самовизначення, обговорення результатів дослідження «Професія яка мені підходить»   
Корекційно-розвивальна робота
 Індивідуальні заняття з дітьми, які мають дезадаптаційні труднощі методами арт-терапії (вправи «Щастя!», «Намалюй свій страх та подолай його!»)протягом місяцяучні  5 класів 
 Проведення ігор та вправ для розвитку комунікативних навичок, згуртування у воєнний час.протягом місяцяучні 5 класів 
Профілактична робота
 Онлайн-квест «ВІЛ-правда чи вигадки?»1-2 грудняучні 9 класів 
 Просвітницько-профілактичне заняття  на тему «Торгівля дюльми або «біле рабство у воєнний час» та показ відеоролика «Протидія торгівлі людьми»1-10 грудняучні 8 класів 
 Онлайн-бесіда «Снід: подумай про майбутнє – обери життя»1-2 грудняучні 11 класів 
 Хвилинка розвантаження «Релаксація емоційного стану у воєнний час»ІІ половина місяцяучні 5-11 класів 
 Година психолога «Формування безпечної поведінки в разі виїзду та перебування за кордоном»ІІ половина місяцяучні 11 класів 
 Профілактична бесіда-дискусія з учнями взятими на внутрішній шкільний контроль «Як знайти своє місце у житті»протягом місяцяучні 5-11 класів «група ризику»    
 Психологічна гра «Мій гендерний дисплей»ІІ половина місяцяучні 8 класів 
 Проведення ігор для зняття стресу в укриттіпротягом місяцяучні 1- 11 класів 
Просвітницька робота
 Онлайн-бесіда «Як підтримати дитину перед ЗНО?»протягом місяцябатьки, вчителі 
 Онлайн-бесіда з елементами тренінгу на тему: «Я маю право відчувати та виражати свої почуття»2 грудняучні 7 класів 
Організаційно-методична робота
 Підготовка щомісячного звіту роботидо 05 грудняКабінет психолога 
 Щоденне оформлення документаціїпротягом місяця 
 Підготовка виступів до бесід, батьківських зборів, тренінгівпротягом місяця 
 Підготовка рекомендацій та характеристик для вчителів, які атестуютьсяпротягом місяця  
 Педагогічна самоосвіта, участь у семінарах та конференціях, робота з методичною літературоюпротягом місяця  
 Зв’язки з громадськістю:- відвідування учнів вдома, бесіди з батьками;- відвідування різних служб з метою консультації;- співпраця з соціальними педагогами та психологами навчальних закладів;- взаємодія  з органами виконавчої влади, громадським самоврядуванням та недержавними громадськими організаціями.протягом місяця   

СІЧЕНЬ

  Напрями діяльності з учасниками освітнього процесу  закладу освіти. Види та форми роботиТермін проведенняЦільова група/ аудиторіяВідмітка про виконання
Діагностична робота
 Спостереження за пізнавальними процесами та особистісними особливостями учнів на онлайн-урокахпротягом місяцяучні 1-11 класів 
 Анкетне опитування у гугл-формі «Адаптація п’ятикласників»протягом місяцяучні 5м класів 
 Анкетне-опитування у гугл-формі  щодо дослідження майбутнього профілю навчання «ОДАНІ-2»протягом місяцяучні 9-11 класів 
Консультативна робота
 Індивідуальне консультування щодо діагностики професійних мотивів схильностей та інтересівпротягом місяцяучні та батьки 9-11 класів 
 Консультування з питань навчання та виховання дітей в умовах війни на тему: «Як бути у ресурсному стані під час війни?»протягом місяцябатьки, вчителі 
 Індивідуальні консультації  «Запобігання булінгу в класному середовищі» за запитомпротягом місяцяучасники освітнього процесу 
 Консультація учасників освітнього процесу в умовах війни (Техніки «Мої мрії», «Безпечне місце», відпрацювання дихальних вправ)протягом місяцяучні 5-9 класів 
 Корекційно-розвивальна робота
 Психокорекційна робота з проблемними дітьми (важковихованість, агресивність «група ризику», гіперактивність, підліткова криза та інші) за запитом соціального педагога, класних керівників, батьків.протягом місяцяучні у яких виявлено ознаки «групи ризику» 
 Корекційна робота по ліквідації конфліктів учитель-учень-юатьки (за потребою)Вибір програм залежно від проблем, виявлених діагностикою.протягом місяцявчителі, учні, батьки 
Профілактична робота
 Година психолога «Справедливість і право у період сьогодення»протягом місяцяучні 7 класів 
 Розповсюдження профілактичних буклетів серед учасників освітнього процесу «Разом проти булінгу!»протягом місяцяучні 6 класів 
 Перегляд мультфільму «Булінг у шкільному середовищі» та арт-заняття «Жив собі чорний кіт»протягом місяцяучні 5 класів 
 Бесіда «Ми вибираємо життя» з метою профілактики суїцидальної поведінкиІІ половина місяцяучні 7-8 класів 
Просвітницька робота
 Виступ на педагогічній майстерності класних керівників «Мій шлях вдосконалення педагогічної майстерності»протягом місяцяпедагоги 
 Проведення ігор для зняття стресу в укриттіпротягом місяцяучні 1- 11 класів 
Організаційно-методична робота
 Підготовка щомісячного звіту роботидо 05 січняКабінет психолога 
 Щоденне оформлення документаціїпротягом місяця 
 Підготовка виступів до бесід, батьківських зборів, тренінгівпротягом місяця 
 Підготовка рекомендацій вчителям щодо психологічної культури й педагогічної майстерностіпротягом місяця 
 Педагогічна самоосвіта, участь у семінарах та конференціях, робота з методичною літературоюпротягом місяця  
 Зв’язки з громадськістю:- відвідування учнів вдома, бесіди з батьками;- відвідування різних служб з метою консультації;- співпраця з соціальними педагогами та психологами навчальних закладів;- взаємодія  з органами виконавчої влади, громадським самоврядуванням та недержавними громадськими організаціями.протягом місяця   

ЛЮТИЙ

  Напрями діяльності з учасниками освітнього процесу  закладу освіти. Види та форми роботиТермін проведенняЦільова група/ аудиторіяВідмітка про виконання
Діагностична робота
 Соціально-педагогічні дослідження за запитом учасників освітнього процесупротягом місяцяучні, батьки, вчителі 
 Діагностика батьківсько-дитячих відносин учнів «групи ризику»:Малюнок сім’ї;Три дерева;вимірювання батьківських установок і реакцій Т.Архірєєвапротягом місяцябатьки 
Консультативна робота
 Консультування учасників освітнього процесу з питань подолання стресу, втрати, горя (Техніка «Безпечне місце» та «Я до війни, я після війни!», відпрацювання дихальних вправ)протягом місяцяучні, батьки 
 Індивідуальні консультації за запитом учасників освітнього процесупротягом місяцяучні, батьки, вчителі  
 Індивідуальні консультації за запитом «Запобігання булінгу в класному середовищі»протягом місяцяучасники освітнього процесу 
Корекційно-розвивальна робота
 Корекційна робота по ліквідації конфліктів учитель-учень-батьки (за потребою)протягом місяцяучні класів 
Профілактична робота
 Заняття з елементами тренінгу « Конструктивне розв’язання конфліктів»протягом місяцяучні 10 класів 
 Проведення ігор для зняття стресу в укриттіпротягом місяцяучні 1- 11 класів 
  Година психолога «Готуємося до ЗНО. Профілактика стресів»протягом місяцяучні 11 класів 
 Дискусія «Діти і соціальні мережі»ІІ половина місяця7-8 класи 
Просвітницька робота
 Семінар з елементами тренінгу для педагогів «Сучасному учневі – сучасний педагог»протягом місяцяпедагоги  
Організаційно-методична робота
 Підготовка щомісячного звіту роботидо 05 лютогоКабінет психолога 
 Щоденне оформлення документаціїпротягом місяця 
 Підготовка виступів до бесід, батьківських зборів, тренінгівпротягом місяця 
 Підготовка листівок для учнів «Правила успішного сімейного життя»протягом місяця 
 Педагогічна самоосвіта, участь у семінарах та конференціях, робота з методичною літературоюпротягом місяця  
 Зв’язки з громадськістю:- відвідування учнів вдома, бесіди з батьками;- відвідування різних служб з метою консультації;- співпраця з соціальними педагогами та психологами навчальних закладів.- взаємодія  з органами виконавчої влади, громадським самоврядуванням та недержавними громадськими організаціями.протягом місяця   

БЕРЕЗЕНЬ

  Напрями діяльності з учасниками освітнього процесу  закладу освіти. Види та форми роботиТермін проведенняЦільова група/ аудиторіяВідмітка про виконання
Діагностична робота
 Спостереження з метою визначення сильних і слабких сторін розвитку учнів з ООП під час онлайн-уроківпротягом місяцяучні з ООП 
 Соціально-педагогічні дослідження за запитом учасників освітнього процесупротягом місяцяучні, батьки, вчителі 
Консультативна робота
 Індивідуальні консультування учасників освітнього процесу з питань навчання та виховання дітей в умовах війни на теми: «Як бути у ресурсному стані під час війни?», «Розлука з татом під час війни: як допомогти дитині?»протягом місяцябатьки , вчителі 
 Проведення професійно-консультативної роботи серед учнів старших класівпротягом місяцяучні 9-11класів 
Корекційно-розвивальна робота
 Тренінг «Готуємося до ЗНО. Профілактика стресів»протягом місяцяучні 11 класів 
Профілактична робота
 Година психолога «Цікавий світ професій»протягом місяцяучні 8 класів 
 Година психолога «А ти обрав свою професію?»протягом місяцяучні 9 класів 
 Проведення ігор для зняття стресу в укриттіпротягом місяцяучні 1- 11 класів 
Просвітницька робота
 Виступ на нараді щодо результатів діагностики  вибору напрямків профільного навчання учнівпротягом місяцяпедагоги  
Організаційно-методична робота
 Підготовка щомісячного звіту роботидо 05 березняКабінет психолога 
  Щоденне оформлення документаціїпротягом місяця
 Підготовка виступів до бесід, батьківських зборів, тренінгівпротягом місяця  
     
 Педагогічна самоосвіта, участь у семінарах та конференціях, робота з методичною літературоюпротягом місяця  
 Зв’язки з громадськістю:- відвідування учнів вдома, бесіди з батьками;- відвідування різних служб з метою консультації;- співпраця з соціальними педагогами та психологами навчальних закладів;- взаємодія  з органами виконавчої влади, громадським самоврядуванням та недержавними громадськими організаціями.протягом місяця   

КВІТЕНЬ

  Напрями діяльності з учасниками освітнього процесу  закладу освіти. Види та форми роботиТермін проведенняЦільова група/ аудиторіяВідмітка про виконання
Діагностична робота
 Вивчення професійних мотивів, схильностей, інтересів з метою профорієнтації:Методика «Схильності»;Вивчення професійних намірів старшокласників Л.М.Фрідманапротягом місяцяучні 9 – 11 класів 
 Соціально-педагогічні дослідження за запитом учасників освітнього процесупротягом місяцяучні, батьки, вчителі 
Консультативна робота
 Консультування за результатами профдіагностикипротягом місяцяучні 9-10 класів, батьки 
 Консультування учасників освітнього процесу з питань навчання та виховання дітей в умовах війни на теми: «Коли закінчиться війна? Як відповідати дітям» протягом місяцябатьки, вчителі 
Корекційно-розвивальна робота
 Індивідуальні корекційно-розвиваючі заняття з дітьми ООП «КОРЕКЦІЯ РОЗВИТКУ» для дітей з вадами опорно-рухового апарату. Автори: Гладченко І.В., Шепічак О.О.протягом місяцяучні ООП 
 Індивідуальні корекційно-розвиваючі          заняття з дітьми ООП за програмою з     корекційно-розвиткової роботи для дітей із затримкою психічного розвитку «Корекція       розвитку». Автори: Логвінова І.П., Кучеренко Ю.О.протягом місяцяучні ООП 
Профілактична робота
 Година психолога «Моделі поведінки у конфлікті або як поводити себе в конфлікті з різними типами людей?» з метою формування життєвих цінностейпротягом місяцяучні 11 класів 
 Програма просвітницько-профілактичних занять щодо попередження негативних явищ в шкільному середовищі «Здорові діти – здорова нація»протягом місяцяучні 5-7 класів 
 Робота по формуванню життєвих цінностей. Вправа « Пісочна терапія твоїх емоцій»протягом місяцяучні 5- класів 
 Проведення ігор для зняття стресу в укриттіпротягом місяцяучні 1- 11 класів 
Просвітницька робота
 Виступ на класній годині «Стрес, як захисна реакція організму на зовнішні подразники»протягом місяцяучні, батьки, вчителі 9 класів 
Організаційно-методична робота
 Підготовка щомісячного звіту роботидо 05 квітняКабінет психолога 
 Щоденне оформлення документаціїпротягом місяця 
 Підготовка виступів до бесід, батьківських зборів, тренінгівпротягом місяця 
 Педагогічна самоосвіта, участь у семінарах та конференціях, робота з методичною літературоюпротягом місяця  
 Зв’язки з громадськістю:- відвідування учнів вдома, бесіди з батьками;- відвідування різних служб з метою консультації;- співпраця з соціальними педагогами та психологами навчальних закладів;- взаємодія  з органами виконавчої влади, громадським самоврядуванням та недержавними громадськими організаціями.протягом місяця   

ТРАВЕНЬ

  Напрями діяльності з учасниками освітнього процесу  закладу освіти. Види та форми роботиТермін проведенняЦільова група/ аудиторіяВідмітка про виконання
Діагностична робота
 Діагностика учнів для направлення на ПМПК (за потребою)1-2 тижденьучні 
 Соціально-педагогічні дослідження за запитом учасників освітнього процесупротягом місяцяучні, батьки, вчителі 
Консультативна робота
 Консультація учасників освітнього процесу з питань навчання та виховання дітей в умовах війни на теми: «Як впоратися з батьківським та професійним вигоранням?» та «Відчуття контролю»протягом місяцябатьки, вчителі 
Корекційно-розвивальна робота
 Бесіда з елементами тренінгу «Зняття тривожності»протягом місяцяучні 9 та 11класів 
 Індивідуальні корекційно-розвиваючі заняття з дітьми ООП «КОРЕКЦІЯ РОЗВИТКУ» для дітей з вадами опорно-рухового апарату. Автори: Гладченко І.В., Шепічак О.О.протягом місяцяучнів  ООП 
 Індивідуальні корекційно-розвиваючі          заняття з дітьми ООП за програмою з     корекційно-розвиткової роботи для дітей із затримкою психічного розвитку «Корекція       розвитку». Автори: Логвінова І.П., Кучеренко Ю.О.протягом місяцяучнів  ООП 
Профілактична робота
 Заняття з елементами тренінгу «Шануй свою матусю»І половина місяцяучні 5-6 класів 
 Проведення ігор для зняття стресу в укриттіпротягом місяцяучні 1- 11 класів 
Просвітницька робота
 Бесіда на батьківських зборах «Поради батькам майбутніх п’ятикласників»протягом місяцябатьки учнів 4 класів 
Організаційно-методична робота
 Підготовка щомісячного  та річного звіту роботидо 05 травняКабінет психолога 
 Щоденне оформлення документаціїпротягом місяця
 Підготовка виступів до бесід, батьківських зборів, тренінгівпротягом місяця
 Педагогічна самоосвіта, участь у семінарах та конференціях, робота з методичною літературоюпротягом місяця  
 Зв’язки з громадськістю:- відвідування учнів вдома, бесіди з батьками;- відвідування різних служб з метою консультації;- співпраця з соціальними педагогами та психологами навчальних закладів;- взаємодія  з органами виконавчої влади, громадським самоврядуванням та недержавними громадськими організаціями.протягом місяця   

ШАНОВНІ КОЛЕГИ, БАТЬКИ, УЧНІ! У відповідності до ст.29 Закону України «Про освіту», функціональних обов’язків та на виконання п. 3 наказу Міністерства освіти

13 червня 2024 року в Первомайському ліцеї ‘Ерудит” відбувся щорічний звіт директора Наталії Пташинської про діяльність закладу за 2023-2024 н.р. за участю

12 червня в Первомайському ліцеї “Ерудит” відбулося засідання команди психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами. Учителі та асистенти педагогів підвели підсумки

11.06.2024 року відбувся майстер-клас для педагогів молодших класів по створенню мандали за датою народження. Мандала на санскриті означає «коло», «диск». Це сакральний