Первомайський ліцей «ЕРУДИТ»

Первомайський ліцей

«ЕРУДИТ»

Продовжуємо застосовувати STEM-освіту

27 березня 2023 року відбулося ІІІ засідання Педагогічної STEM-майстерні вчителя НУШ.

Вчителі обговорили методичні рекомендації із впровадження STEM-технологій НУШ на уроках природничо-математичного циклу в початкових класах.

Провели дослідження «Досліди з водою у початковій школі», які проводяться поетапно, з 1-го по 4-й клас, при вивченні теми «Вода».

Визначили, що STEM-освіта дозволяє наочно передавати знання й навички, сприяє самостійності здобувачів освіти, дає можливість використовувати неординарні підходи в навчанні; навчати більш мотивованих та зацікавлених учнів; сприяє креативності, розвиває в учнів інтерес до навчальних предметів природничо-математичного циклу, формує в учнів систему взаємопов’язаних компетентностей:

концептуальної (розуміння природничо-наукових і математичних концепцій, операцій та відношень),

стратегічної (здатність формулювати й розв’язувати наукові, технічні та технологічні проблеми),

когнітивної (здатність логічно мислити, пояснювати, аргументувати, а також здатність до рефлексії),

операційної (здатність охайно та точно виконувати операції),

аксіологічної (здатність розглядати об’єкт як корисний одночасно зі здатністю вірити у власну ефективність).

Поступове ускладнення матеріалу від класу до класу дає змогу учням відкривати для себе нові знання, отримуючи їх за допомогою дослідження. Учень, який отримує знання про природу, сидячи у класі за партою, і учень, який засвоює знання про природу, спостерігаючи та досліджуючи об’єкти довкілля, розвиваються по-різному. А на часі – вимоги суспільства – застосовувати свої знання на практиці.

Як розповідати підліткам про статеве життя та своє тіло,або чому батькам треба навчитись говорити на “незручні” теми, та яким має бути сучасне

ЛЮТИЙ І.ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ Зміст Дата Форма узагальнення Відповідальні Індикатор виконання 1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці      

                                              Грудень  2023 р. № п/п                 Статті  видатків Грудень 1. Заробітна плата (державна субвенція) 1 550 118,88   2. Заробітна плата (місцевий бюджет) 253814,10