Первомайський ліцей «ЕРУДИТ»

Первомайський ліцей

«ЕРУДИТ»

Про організацію роботи освітнього закладу з питань запобігання та протидії домашньому насильству та булінгу (цькуванню)

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Конституції України, Конвенції ООН про права дитини, листів Міністерства освіти і науки України від 29.12.2018 № 1/9-790 «Щодо організації роботи у закладах освіти з питань запобігання і протидії домашньому насильству та булінгу», Міністерства освіти і науки України від 11.02.2020 № 1/9-80 «Про затвердження наказу Міністерства освіти і науки України від 28 грудня 2019 № 1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти» та наказу МОН України від 28.12.2019 № 1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.02.2020 за № 111/34394, з метою попередження в системі освіти булінгу (цькування), сприяння реалізації прав осіб, постраждалих від булінгу та ефективного реагування на факти насильства в закладах освіти (протокол № 1 від 28.08.2020 року)

НАКАЗУЮ:

1. Призначити заступника директора з виховної роботи Карічковську Н.М. відповідальною особою за реалізацію антибулінгової політики закладу, проведення з учасниками освітнього процесу виховної роботи із запобігання домашньому насильству.

2. Призначити соціального педагога Патрушеву Л.О. уповноваженою особою з питань протидії булінгу для здійснення невідкладних заходів реагування у випадках виявлення фактів насильства та/або отримання заяв і повідомлень від постраждалої особи/інших осіб.

3. Схвалити Положення про антибулінгову політику Первомайського ліцею «Ерудит» Первомайської міської ради (Додаток 1) та затвердити Правила  учасників  освітнього процесу Первомайського ліцею «Ерудит» Первомайської міської ради (Додаток 2).

4. Затвердити План заходів спрямований на запобігання та протидію булінгу Первомайського ліцею «Ерудит» Первомайської міської ради на 2021/2022 н.р. (Додаток 3)

5. Заступнику директора з виховної роботи Карічковській Н.М., відповідальній за реалізацію антибулінгової політики закладу, проведення з учасниками освітнього процесу виховної роботи із запобігання домашньому насильству:

5.1. Ознайомити  педагогічних працівників з Положенням про антибулінгову політику Первомайського ліцею «Ерудит» Первомайської міської ради та планом заходів спрямованих на запобігання та протидію булінгу Первомайського ліцею «Ерудит» Первомайської міської ради.

5.2. Проводити спільну просвітницьку роботу з представниками Управління патрульної поліції Миколаївської області з питань створення безпечного середовища серед учнів, їхніх батьків, вчителів.

5.3. Постійно контролювати поведінку дітей, взаємовідносини між учнями, між учнями та вчителями.

5.4. Згідно з планом роботи проводити моніторинг безпечності та комфортності освітнього середовища закладу шляхом опитування, анкетування, спостереження.

5.5. Забезпечити належний контроль за чергуванням педагогічних працівників під час перерв, вживати заходів у разі порушення вчителями графіку чергування.

6. Педагогічним працівникам освітнього закладу впродовж року:

6.1. Формувати в учасників освітнього процесу толерантне ставлення один до одного.

6.2. Не допускати проявів жорстокого ставлення до учнів, приниження їхньої честі, гідності та інших форм насильства (фізичного або психічного).

6.3. Своєчасно інформувати адміністрацію закладу про будь-які випадки неправомірного поводження працівників або учнів до інших учнів.

7. Класним керівникам 1-11 класів:

7.1. Забезпечити контроль за психологічним станом та поведінкою учнів, з метою попередження проявів насильства, булінгу або інших негативних явищ. 7.2. Своєчасно повідомляти адміністрацію закладу освіти щодо порушень правил безпечного освітнього простору.

7.3. Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи серед учнів та батьків щодо створення безпечного освітнього середовища через різноманітні форми роботи.

7.4. Проводити спільно із психологічною службою закладу діагностику психологічного клімату класу і виявляти дітей, які зазнали прояви булінгу зі сторони своїх однокласників.

7.5. Формувати безпечний освітній простір шляхом створення позитивного мікроклімату класу, оволодіння учнями навичок безпечної поведінки та толерантної міжособистісної взаємодії.

7.6. Передбачити при складанні планів виховної роботи класного керівника на 2021/2022 навчальний рік дієві заходи і форми роботи з профілактики булінгу, дитячих правопорушень та бездоглядності.

7.7. Посилити індивідуальну роботу з учнями, схильними до правопорушень та їх батьками.

7.8. Розроблені спільно з учнями Правила поведінки учнів класу, розмістити у класних куточках, мотивувати учнів до їх дотримання.

8. Психологу Зарічній А.Ю. та соціальному педагогу Патрушевій Л.О. у 2021/2022 навчальному році:

8.1. Забезпечити ефективне функціонування психологічної служби з питань створення безпечного освітнього середовища.

8.2. Забезпечити здійснення моніторингу з питань булінгу, насильства, безпеки. 8.3. Здійснювати психолого-педагогічний супровід дітей, схильних до агресивної поведінки та жорстокості; своєчасно виявляти їх, вживати відповідних заходів.

8.4. Проводити спостереження за міжособистісною поведінкою учнів, проводити опитування усіх учасників освітнього процесу.

8.5. Проводити діагностику стану психологічного клімату класу і виявляти дітей, які зазнали або можуть піддаватися булінгу, мобінгу зі сторони своїх однокласників.

8.6. Спланувати профілактично-просвітницьку роботу щодо попередження і подолання булінгу.

До 01.09.2021 року

9. Соціальному педагогу Патрушевій Л.:

9.1.Оновити на вебсайті освітнього закладу інформацію:

– Положення про антибулінгову політику Первомайського ліцею «Ерудит» Первомайської міської ради.

– План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу в освітньому закладі.

– Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в освітньому закладі та відповідальність осіб, причетних до булінгу.

– Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в освітньому закладі.

– Правила поведінки здобувачів освіти в освітньому закладі.

– Корисні посилання для учнів , батьків, педагогічних працівників щодо протидії булінгу.

10. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з виховної роботи Карічковську Н.М.

   Залишок      Сума коштів, залучених на потреби школи                                                       На що витрачені кошти (грн.) Господарчі,           електро-товари     Будівельні матеріалиРемонти Миючі засоби,

Сьогодні, 31 травня, в м. Миколаєві команда футзалістів ліцею “Ерудит” здобула перемогу у обласному етапі Всеукраїнських змагань “Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги” з