Первомайський ліцей «ЕРУДИТ»

Первомайський ліцей

«ЕРУДИТ»

Про організацію методичної роботи

                                        Первомайський ліцей «Ерудит»

Первомайської міської ради Миколаївської обл.

                                                         Н А К А З

08.09.2023                                    м. Первомайськ                                      №   161

Про організацію методичної роботи

з педагогічними кадрами

у 2023-2024 навчальному році

Відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про позашкільну освіту”, Концепції Нової української школи, річного плану роботи управління освіти Первомайської міської ради, річного плану роботи КУ “ЦПРПП”, постанови КМУ від 21.08.2019 №800 “Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників”  (зі змінами, внесеними постановою КМУ від 27.12.2019, №1133), Положення про центр професійного розвитку педагогічних працівників, затвердженого постановою КМУ від 29.07.2020 №672, Статуту КУ “ЦПРПП”, затвердженого рішенням міської ради від 01.07.2020 №7, наказу  від 15.06.2023 № 102,  «Про підсумки методичної роботи за 2022 – 2023 н.р»., з метою подальшого вдосконалення професійної компетентності педагогічних кадрів, підвищення ефективності освітнього процесу

НАКАЗУЮ:

1.      Затвердити структуру методичної роботи з педагогічними кадрами:                        

      –  методична рада;

      – спільноти учителів-предметників;

     –  педагогічні майстерні;

      – методичні, проблемні семінари;       

      – творчі  групи;    

      – наставництво             

2.  Заступникам директора з навчально-виховної та виховної роботи  Горбачовій О.Ю.,  

Белінській Н.В., Карічковській Н.М.: 1.1.   Спрямувати діяльність методичної служби ліцею на:·           виконання Законів України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, Концепції Нової української школи, Державних стандартів початкової  загальної, базової і повної середньої освіти;

 • впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного,                                                                      інклюзивного підходів до навчання здобувачів  освіти;
 •   забезпечення науково-методичного супроводу освітнього процесу за         

  новими освітніми стандартами і навчальними програмами;

 • удосконалення сучасного уроку із врахуванням  компетентнісного, особистісно-орієнтованого та діяльнісного підходів;
 • проведення методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, вивчення, узагальнення і поширення  перспективного педагогічного досвіду;
 • сприяння  підвищенню теоретичного науково-методичного рівня вчителів;
 • апробацію та використання нових інноваційних та освітніх технологій і систем;
 • організацію роботи з обдарованими дітьми через діяльність учнівських наукових товариств, підготовку і проведення олімпіад з базових дисциплін, турнірів, конкурсів тощо;
 • організацію індивідуального консультування і професійної підтримки педагогів;
 • впровадження профілізації в старших  класах;
 • допомогу у проведенні професійних конкурсів;
 • якісний супровід інклюзивної освіти;
 • забезпечення організаційно-педагогічного та методичного супроводу зовнішнього незалежного оцінювання;
 • сприяння утвердженню позитивного іміджу школи.                                       

1.2.   Забезпечити:

 1. Планування методичної роботи на діагностичній основі.

                                                                                       Вересень2023                                                                                                    

 1. Професійне зростання педагогів закладу шляхом участі в оновлених формах  методичної роботи – педагогічних майстернях та спільнотах,  надаючи перевагу динамічному навчанню (майстер-класи, тренінги), а також через самоосвітню діяльність.

                                                                                             Протягом 2023-2024 н.р.

 1. Надання конкретної, дієвої і своєчасної методичної допомоги вчителям згідно з планом роботи.

                                             Термін: 2023/2024 н.р.

      1.2.4.     Моніторингові   дослідження  стану та результативності     освітнього виховного    процесу, кадрового потенціалу, ефективності науково-методичної роботи.

                                                                                                                   Протягом 2023-24  н.р.

                                                                                                                   Горбачова О.Ю.                       

 1. Створення умов для проходження курсової підготовки педагогічними працівниками закладу.

                      Термін: 2023/2024 н.р. 

 1. Оновлення бази даних педагогів, що  мають публікацїі в науково-методичних періодичних виданнях.

                                                                 Термін: щомісяця 2023/2024 н.р.

 1. Своєчасне оновлення інформації на web-сайті ліцею.

      Термін: щотижня 2023/2024 н.р.

 1. Участь обдарованих та здібних учнів в олімпіадах, турнірах, конкурсах, у міжшкільних факультативах, МАН.

                                                                       Термін: вересень 2023 р. – травень 2024 р.

           1.2.9.Підготовку та систематичне проведення засідань  ради методичного кабінету 

                    відповідно до плану роботи на 2023-2024 н.р.

                                                                                                           За планом методичної ради

                                                                                                                           Горбачова О.Ю.

 1. Проаналізувати якісний склад педагогічних працівників закладу, провести звірку педагогічних кадрів з метою  корекції плану підвищення їх професійного рівня.

                                                                                                                   Термін: до 05.10.2023р.

1.4. Продовжити  реалізацію  методичних проблем  ліцею:

 • «Формування  конкурентно спроможної особистості шляхом упровадження інноваційних технологій»;
 • «Формування системи громадянської освіти та виховання учнівської молоді в умовах реформування національної школи».

                                                                                                   Протягом 2023/2024 н.р.                                   

1.5. Створити експертну групу методичного кабінету  з  узагальнення та презентації  педагогічного досвіду з проблемної теми.

                                                                                                                                   Вересень 2023р.

3. Призначити координаторів  методичних підрозділів:

3.1. Методичної  ради – Горбачову О.Ю., заступника з навчально-виховної роботи.      

3.2.Педагогічних майстерень:  

 • STEM – майстерня вчителя НУШ –координатор Татарінцева О.В.
 • Педагогічна майстерня   «Українська легко!»- координатор Петріщенко О.С.
 • Педагогічна майстерня з культури мовлення «Солов’їною краще!»-координатор Садовник Н.Ф.;
 • Педагогічна майстерня вчителів англійської мови «ITeacher»- координатор Носова М.С.;
 • Педагогічна майстерня вчителів суспільствознавчої  галузі «Медіазнайко»- координатор Сизова А.В;
 • Педагогічна майстерня вчителів математики «Вертикальне повторення»- координатор Запорожчук О.В.;
 • Педагогічна майстерня вчителів природничої галузі – координатор  Кифоренко Н.М.;
 • Педагогічна майстерня вчителів мистецької галузі – координатор Шаповал О.С.
 • Педагогічна майстерня вчителів технологічної галузі «ІКТинка»- координатор Цибулька Р.В.;
 • Педагогічна  майстерня  вчителів фізкультури «ФІЗ@Культ»- координатор Шарковський І.О.;
 • Педагогічна  майстерня   класних керівників- координатор Карічковська Н.М.;
 • Педагогічна майстерня вчителів 5-х класів «Крок за кроком до Нової української школи»- координатор Горбачова О.Ю.

3.3. Психолого-педагогічного консиліуму «Підсумки адаптаційного періоду учнів 5-х класів»   Горбачову О.Ю.

3.4. Психолого-педагогічного консиліуму «Підсумки адаптаційного періоду учнів 1-х класів»   Белінську Н.В.                                                                                        

4. Координаторам педагогічних майстерень, творчих груп,  спланувати роботу своїх методичних підрозділів,  створити умови для вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників, забезпечити  методичну роботу, проведення методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей вчителів. Роботу майстерень та  творчих груп висвітлювати на блогах.                                                                   

                                                                                                                                    До 25.09.2023

                                                                                                                              та протягом року 

5.Забезпечити участь вчителів у шкільних та загальноміських методичних заходах, фахових конкурсах,  зобов´язати вчителів вищої категорії та вчителів, які мають педагогічні звання, до  представлення   свого  педагогічного досвіду   у фахових періодичних виданнях.                                                                     

                                                                                                                 Протягом 2023/2024  н.р.

6.  Організувати діяльність  педагогічної  майстерні  по апробації та впровадженню  «НУШ» та пілотного проекту «Інтелект», нових освітніх технологій у складі педагогічної майстерні «Крок за кроком до Нової української школи», забезпечити систематичне звітування про досягнуті результати на засіданнях   методичної ради та педради.

                                                                                                                                Жовтень 2023

7. Організувати проведення чергової атестації педагогічних кадрів:

7.1.  Створити атестаційну комісію.

                                                                                                                                  До 20.09.2023

7.2.  Оформити в учительській стенд      «Атестація-2024».

                                                                                                                                  До 01.10.2023

7.3.    Здійснити соціально-педагогічні, психологічні  дослідження, моніторинг результативності навчально-виховної діяльності вчителів,  що атестуються.

                                                                                                                                 До 01.03.2024р.

8. Заслухати творчі звіти вчителів вищої категорії у формі захисту портфоліо на засіданні педагогічної ради.

                                                                                                                                     Лютий 2024

                                                               Горбачова О.Ю., БелінськаН.В.    

                                                                             

9.Забезпечити участь вчителів у фаховому конкурсі  «Учитель року – 2024»;

                                                                                                                        Протягом 2023-2024

10.  Провести:

          – методичні тижні;

         –  декаду вчителів, що атестуються,

         – відкриті уроки  молодих вчителів

                                                                                                                 Протягом 2023-2024 н.р.       

                                                                                     Заступники з НВР                                                       11. Забезпечити  участь вчителів ліцею у міських  формах методичної роботи.                         

                                                                                                               протягом   2023-2024 н.р.

12.    Забезпечити  проходження вчителями курсів підвищення кваліфікації згідно графіка при Миколаївському ОІППО.

                                                                                                                 протягом  2023-2024 н.р.   

                                                                                                                           Заступники з НВР

13. Оновити  оформлення  і  поповнити науково-методичну та інформаційну базу  методичного кабінету.

                                                                                                                 протягом  2023-2024 н.р.      

 14.  Продовжити  моніторингові   дослідження  стану та результативності      освітнього   процесу, кадрового потенціалу, ефективності науково-методичної роботи.

                                                                                                                 протягом  2023-2024 н.р.

                                                                                                                               Горбачова О.Ю.

15.  Відповідальність за організацію  та  результативність  методичної, науково-дослідницької та експериментальної роботи з педагогічними кадрами покласти на заступників директора з навчально-виховної роботи Горбачову О.Ю., Белінську Н.В., Карічковську Н.В.                                

16.  Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.                              

Директор ліцею                                                                Наталія ПТАШИНСЬКА

ШАНОВНІ КОЛЕГИ, БАТЬКИ, УЧНІ! У відповідності до ст.29 Закону України «Про освіту», функціональних обов’язків та на виконання п. 3 наказу Міністерства освіти

13 червня 2024 року в Первомайському ліцеї ‘Ерудит” відбувся щорічний звіт директора Наталії Пташинської про діяльність закладу за 2023-2024 н.р. за участю

12 червня в Первомайському ліцеї “Ерудит” відбулося засідання команди психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами. Учителі та асистенти педагогів підвели підсумки

11.06.2024 року відбувся майстер-клас для педагогів молодших класів по створенню мандали за датою народження. Мандала на санскриті означає «коло», «диск». Це сакральний