Первомайський ліцей «ЕРУДИТ»

Первомайський ліцей

«ЕРУДИТ»

Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2021-2022 навчальному році

                                        Первомайський ліцей «Ерудит»

Первомайської міської ради Миколаївської обл.

                                                         Н А К А З

               07.09.2021                              м. Первомайськ                                    № 120

Про організацію методичної роботи

з педагогічними кадрами

у 2021-2022 навчальному році

Відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про позашкільну освіту”, Концепції Нової української школи, річного плану роботи управління освіти Первомайської міської ради, річного плану роботи КУ “ЦПРПП”, постанови КМУ від 21.08.2019 №800 “Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників”  (зі змінами, внесеними постановою КМУ від 27.12.2019, №1133), Положення про центр професійного розвитку педагогічних працівників, затвердженого постановою КМУ від 29.07.2020 №672, Статуту КУ “ЦПРПП”, затвердженого рішенням міської ради від 01.07.2020 №7, на підставі наказу управління освіти міської ради від 07.09.2021 № 172 «Про підсумки здійснення  КУ “ЦПРПП” методичного супроводу діяльності педагогічних працівників за 2020/2021 н.р. 

та організацію системи професійного розвитку педагогів громади в 2021/2022 н.р.  та організацію системи професійного розвитку  педагогів міста в 2020/2021 н.р.»,  відповідного наказу по школі від 15.06.2021 № 69,  «Про підсумки методичної роботи в школі за 2020 – 2021 н.р»., з метою подальшого вдосконалення професійної компетентності педагогічних кадрів, підвищення ефективності освітнього процесу

  НАКАЗУЮ:

1.Заступникам директора з навчально-виховної та виховної роботи  Горбачовій О.Ю..,  

Белінській Н.В., Карічковській Н.М. :

1.1.   Спрямувати діяльність методичної служби школи на:
·           виконання Законів України "Про освіту", "Про повну загальну середню освіту", Концепції Нової української школи, Державних стандартів початкової  загальної, базової і повної середньої освіти;
 • впровадження компетентнісного, особистісно орієнтованого, діяльнісного,                                                                         інклюзивного підходів до навчання здобувачів  освіти;
 •   забезпечення науково-методичного супроводу освітнього процесу за         

  новими освітніми стандартами і навчальними програмами;

 • удосконалення сучасного уроку із врахуванням  компетентнісного, особистісно-орієнтованого та діяльнісного підходів;
 • проведення методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, вивчення, узагальнення і поширення  перспективного педагогічного досвіду;
 • сприяння  підвищенню теоретичного науково-методичного рівня вчителів;
 • апробацію та використання нових інноваційних та освітніх технологій і систем;
 • організацію роботи з обдарованими дітьми через діяльність учнівських наукових товариств, підготовку і проведення олімпіад з базових дисциплін, турнірів, конкурсів тощо;
 • організацію індивідуального консультування і професійної підтримки педагогів;
 • впровадження профілізації в старших  класах;
 • допомогу у проведенні професійних конкурсів;
 • якісний супровід інклюзивної освіти;
 • забезпечення організаційно-педагогічного та методичного супроводу зовнішнього незалежного оцінювання;
 • сприяння утвердженню позитивного іміджу школи.                                        
1.2.   Забезпечити:
 1. Планування методичної роботи на діагностичній основі.

                                                                                                   Вересень 2021

 1. Професійне зростання педагогів закладу шляхом участі в оновлених формах  методичної роботи, надаючи перевагу динамічному навчанню (майстер-класи, тренінги), а також через самоосвітню діяльність.

Протягом 2021/2022 н.р.

 1. Надання конкретної, дієвої і своєчасної методичної допомоги вчителям згідно з планом роботи.

                                           Термін: 2021/2022 н.р. 

      1.2.4.     Моніторингові   дослідження  стану та результативності     освітнього виховного    процесу, кадрового потенціалу, ефективності науково-методичної роботи.

                                                                                                          Протягом 2021-22  н.р.

                                                                                                          Горбачова О.Ю. 

 1. Створення умов для проходження курсової підготовки педагогічними працівниками закладу.

                   Термін: 2021/2022 н.р.  

 1. Оновлення бази даних педагогів, що  мають публікацїі в науково-методичних періодичних виданнях.

                                                         Термін: щомісяця 2021/2022 н.р.

 1. Своєчасне оновлення інформації на web-сайті школи.

Термін: щотижня 2021/2022 н.р.

 1. Участь обдарованих та здібних учнів в олімпіадах, турнірах, конкурсах, у міжшкільних факультативах, МАН.

Термін: вересень 2021 р. – травень 2022 р.

           1.2.9.Підготовку та систематичне проведення засідань  ради методичного кабінету 

                    відповідно до плану роботи на 2021-2022 н.р.

                                                                                               За планом методичної ради

                                                                                            Горбачова О.Ю.

 1. Проаналізувати якісний склад педагогічних працівників закладу, провести звірку педагогічних кадрів з метою в корекції плану підвищення їх професійного рівня.

                                                                                             Термін: до 05.10.2021р.

1.4. Продовжити  реалізацію  методичних проблем  школи:

 • «Формування  сучасного освітнього середовища для успішної самореалізації педагогів та учнів в умовах впровадження нового державного стандарту в контексті Нової Української школи»;
 • «Формування системи громадянської освіти та виховання учнівської молоді в умовах реформування національної школи».

                                                                                             Протягом 2021 – 2022  н.р.

1.5. Створити експертну групу методичного кабінету  з  узагальнення та презентації  педагогічного досвіду з проблемної теми.

                                                                                             Вересень 2021

2.      Затвердити структуру методичної роботи з педагогічними кадрами:                   

      – педагогічна рада;

      –  методична рада;

      – методичні об’єднання;     

      – динамічні групи;

      – методичні, проблемні семінари;        

      – творчі  групи;    

      – школа педагогічної майстерності;

      – наставництво;

3. Призначити керівників методичних підрозділів:

         методичної  ради – Горбачову О.Ю., заступника з навчально-виховної роботи

         методичних об’єднань:      

      –    класних керівників – Карічковську Н.М.

 –    вчителів математики, інформатики  – Запорожчук О.В.  

–    вчителів української мови – Садовник Н.Ф.                                                     

–    вчителів російської мови та зарубіжної літератури  – Бондур Т.А.               

–    вчителів англійської мови – Носову М.С.     

     –    вчителів початкових класів – Татарінцеву О.В.

     –    вчителів фізвиховання –  Косенкова В.Г.

           динамічних груп:                                          

  –     вчителів історії та географії                   – Сизову А.В.

  –     вчителів хімії, біології, фізики               – Максименко М.С.

  –     вчителів художньо-естетичного циклу – Вишневську М.О.

         психолого-педагогічного консиліуму –  Горбачову О.Ю.

        «Підсумки адаптаційного періоду учнів 5-х класів»  

4. Керівникам методичних об’єднань, динамічних,  творчих груп , школи педагогічної майстерності  спланувати роботу своїх методичних підрозділів,  створити умови для вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників, забезпечити науково-методичну    та  експериментальну  роботу, проведення методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей вчителів.                                                                    

                                                                                                         До 25.09.2021

                                                                                                        та протягом року 

5.Забезпечити участь вчителів у шкільних та загальноміських методичних заходах, фахових конкурсах,  зобов´язати вчителів вищої категорії та вчителів, які мають педагогічні звання, до  представлення   свого  педагогічного досвіду   у фахових періодичних виданнях.                                                                               

                                                                                                      Протягом 2021/2022  н.р.

6.  Затвердити кандидатури резерву керівних кадрів (додаток 1).

Організувати роботу з   резервом керівних кадрів шляхом залучення їх до фронтальних і  тематичних перевірок  стану викладання предметів,  перевірки  документації вчителів,  підготовки педрад та ін. (за окремим планом)

                                                                                               Протягом  2021-2022 н.р.

                                                                                                       Заступники з НВР

7.  Організувати діяльність  «експериментального майданчика» по апробації та впровадженню  «НУШ» та пілотного проекту «Інтелект», нових освітніх технологій у складі творчої групи вчителів –   методистів, старших вчителів та вчителів вищої категорії, забезпечити систематичне звітування про досягнуті результати на засіданнях   методичної ради та педради.

                                                                                                             Жовтень 2021 р.

8. Організувати проведення чергової атестації педагогічних кадрів:

8.1.  Створити атестаційну комісію.

                                                                                                   До 20.09.21 р.

8.2.  Оформити в учительській стенд      „Атестація-2022”.

                                                                                                   До 01.10.21 р.

8.3.    Здійснити соціально-педагогічні, психологічні  дослідження, моніторинг результативності навчально-виховної діяльності вчителів,  що атестуються.

                                                                                                   До 01.03.2022р.

9. Заслухати творчі звіти вчителів вищої категорії у формі захисту портфоліо на засіданні педагогічної ради.

                                                                                                           Лютий 2022

                                                                                                   Горбачова О.Ю., Белінська Н.В.

10.Забезпечити участь вчителів у фаховому конкурсі “Учитель року 2022 ”;

                                                                                           Протягом 2021-2022 н.р.     

11.  Провести:

          – методичні тижні;

         –  декаду вчителів, що атестуються,

         – відкриті уроки  молодих вчителів

                                                                                  Протягом 2021-2022 н.р.       

                                                                                     Заступники з НВР                                                                                                                                                                                                                           

12. Забезпечити  участь вчителів школи у міських  формах методичної роботи.

                                                                                                протягом   2021-2022 н.р.

13.    Забезпечити  проходження вчителями курсів підвищення кваліфікації згідно графіка при Миколаївському ОІППО.

                                                                                        протягом  2021-2022 н.р.   

                                                                                        Заступники з НВР

14. Оновити  оформлення  і  поповнити науково-методичну та інформаційну базу  методичного кабінету.

                                                                                        протягом  2021-2022 н.р.

 15.  Продовжити  моніторингові   дослідження  стану та результативності      освітнього   процесу, кадрового потенціалу, ефективності науково-методичної роботи.

                                                                                           протягом  2021-2022 н.р.

                                                                                           Горбачова О.Ю.

16.  Відповідальність за організацію  та  результативність  науково-методичної, науково-дослідницької та експериментальної роботи з педагогічними кадрами покласти на заступників директора з навчально-виховної роботи Горбачову О.Ю.., Белінську Н.В., Карічковську Н.В.

17.  Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.                              

Директор ліцею                                                                Н.В.Пташинська

ШАНОВНІ КОЛЕГИ, БАТЬКИ, УЧНІ! У відповідності до ст.29 Закону України «Про освіту», функціональних обов’язків та на виконання п. 3 наказу Міністерства освіти

13 червня 2024 року в Первомайському ліцеї ‘Ерудит” відбувся щорічний звіт директора Наталії Пташинської про діяльність закладу за 2023-2024 н.р. за участю

12 червня в Первомайському ліцеї “Ерудит” відбулося засідання команди психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами. Учителі та асистенти педагогів підвели підсумки

11.06.2024 року відбувся майстер-клас для педагогів молодших класів по створенню мандали за датою народження. Мандала на санскриті означає «коло», «диск». Це сакральний