Первомайський ліцей «ЕРУДИТ»

Первомайський ліцей

«ЕРУДИТ»

Правила поведінки здобувачів освіти

в Первомайському ліцеї «Ерудит»

Відповідно до ст. 20 Закону України «Про загальну середню освіту»  учень – це особа, яка навчається і виховується в одному із загальноосвітніх навчальних закладів, зарахування до яких, як правило, здійснюється з 6 років.

Статус учнів як учасників навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах, їх права та обов’язки визначаються Законом України «Про освіту», Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими нормативно – правовими актами чинного законодавства України.

Відповідно до ст. 53 Закону України «Про освіту»  учні  як здобувачі освіти мають  право на:

– навчання впродовж життя та академічну мобільність;

– індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, закладів освіти і запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання;

– якісні освітні послуги;

– справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

–  відзначення успіхів у своїй діяльності;

– свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, наукової і науково-технічної діяльності тощо;

– безпечні та нешкідливі умови навчання, утримання і праці;

– повагу людської гідності;

–  захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти;

– користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу освіти та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

– доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

–  інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення.

Учні як здобувачі освіти зобов’язані:

– виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

– поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм;

– відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

– дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов Статуту освітнього закладу.

Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами закладу освіти.

Здобувачам освіти забороняється:

▪ допускати прояви грубості, вульгарності;

▪ палити у приміщеннях і на території навчального закладу;

▪ використовувати петарди;

▪ вживати алкогольні напої, наркотичні та токсичні речовини;

▪ псувати державне, громадське та особисте майно.

Загальні правила поведінки учнівства

▪ Учень/ниця приходить в школу за 15-20 хвилин до початку занять, чистий і охайний, займає своє робоче місце з першим дзвінком, готує все необхідне навчальне приладдя.

▪ Не можна приносити на територію школи з будь-якою метою і використовувати будь-яким способом зброю, в т.ч. ножі, вибухові, вогненебезпечні речовини; спиртні напої, сигарети, наркотики і інші одурманюючі засоби й отрути.

▪ Забороняється вживання непристойних виразів і жестів.

▪ Не можна без дозволу педагогів (за узгодженням з батьками) йти з школи та її території в урочний час.

▪ У разі пропуску занять до 3-х днів учень/ниця зобов’язані  пред’явити  класному керівнику довідку або записку від батьків (осіб, що їх замінюють) про причину відсутності на заняттях. У разі пропуску більше трьох днів учень зобов’язаний  представити довідку з медичної установи.

▪ Учень школи повинен проявляти пошану до старших, піклуватися про молодших. Школярі поступаються дорогою дорослим, старші – молодшим, хлопчики – дівчаткам.

▪ Поза школою поводяться скрізь і усюди так, щоб не принизити свою честь і гідність, не заплямувати добре ім’я ліцею.

▪ Учні бережуть майно ліцею, акуратно ставляться як до свого, так і до чужого майна, дотримуються чистоти і порядку на території ліцею.

▪ До учнів, які привласнили чужі речі, будуть застосовані дисциплінарні стягнення. У разі спричинення збитку чужому майну, батьки учнів, які заподіяли збиток, несуть матеріальну відповідальність.

▪ Учні, які знайшли втрачені або забуті, на їх думку, речі належить здати черговому, який находиться на першому поверсі ліцею.

▪ Фізична конфронтація, залякування і знущання є неприпустимими формами поведінки.

▪ Не дозволяється жувати гумку на уроках.

▪ Не дозволяється користуватись мобільним телефоном, якщо цього не потребує навчальний процес.

▪ Учень зобов’язаний  виконувати домашні завдання в терміни, встановлені шкільною рограмою.

▪ На першу вимогу вчителя слід надати щоденник.

▪ Щодня вести запис домашніх завдань в щоденнику.

▪ Приносити на заняття всі необхідні підручники, зошити, письмове приладдя, інструменти, робочий і спортивний одяг, засоби індивідуального захисту.

Поведінка на уроках

▪ Коли вчитель входить в клас, учні встають, вітаючи вчителя. Так само учні вітають будь- якого дорослого, який увійшов до класу під час занять, окрім уроків інформатики, коли учнівство працюють за комп’ютером .

▪ Під час уроку не можна шуміти, відволікатися самому і відволікати інших товаришів від занять розмовами, іграми й іншими справами, що не стосуються уроку.

▪ Якщо під час занять учню/ниці необхідно вийти з класу, то він/вона повинні попросити дозволу у вчителя, піднявши руку.

▪ Якщо учень/ниця хоче поставити питання вчителеві або відповісти на питання вчителя, він/вона піднімає руку.

▪ Під час уроку учень має право ставити питання вчителеві, якщо не зрозумів матеріал під час пояснення.

▪ Учень/ниця має право в коректній формі відстоювати свій погляд і свої переконання при обговоренні різних спірних і неоднозначних питань.

Поведінка учнівства на перервах

▪ Під час перерви учнівство зобов’язане:

– підтримувати чистоту і порядок на своєму робочому місці; 

– вийти з класу; 

– реагувати на зауваження чергового вчителя.

▪ Час перерви – особистий час кожного учня/ниці. Він/вона може його проводити по своєму розумінню, проте, не повинен/на заважати іншим.

▪ Під час перерви учнівство можуть вільно переміщатися по школі, окрім тих місць, де їм заборонено знаходитися з метою безпеки.

▪ Під час перерв забороняється бігати по сходах, поблизу вікон і в інших місцях, не пристосованих для ігор.

▪ Під час перерв забороняється штовхати один одного, кидатися предметами і застосовувати фізичну силу.

▪ У приміщенні школі та на шкільній території категорично забороняється тютюнопаління.

▪ Категорично заборонено самовільно розкривати вікна, сидіти на підвіконнях чи виглядати у відкриті вікна.

▪ На перервах школярі можуть звернутися до свого класного керівника, чергового учителя, адміністрації ліцею  за допомогою, якщо проти них здійснюються протиправні дії.

   Залишок      Сума коштів, залучених на потреби школи                                                       На що витрачені кошти (грн.) Господарчі,           електро-товари     Будівельні матеріалиРемонти Миючі засоби,

Сьогодні, 31 травня, в м. Миколаєві команда футзалістів ліцею “Ерудит” здобула перемогу у обласному етапі Всеукраїнських змагань “Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги” з