Первомайський ліцей «ЕРУДИТ»

Первомайський ліцей

«ЕРУДИТ»

План роботи січень 2024рік

СІЧЕНЬ

І.ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

ЗмістДатаФорма узагальненняВідповідальніПримітка
1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці    
Контроль за відвідуванням учнями занять, попередження пропусківЩоденножурналКК 
Оновлення списків учнів пільгових категорійпр.місяцянаказД 
Аналіз відвідування учнями ліцею за січеньДо 31.01журналСП 
Організація та проведення фізкультурно-оздоровчої роботи та  ранкової зарядкипр.місяцяпланвчитель 
Проведення бесід з БЖДhttp://surl.li/iyvbxпр.місяцяжурналКК 
Повторний інструктаж з ОП, протипожежної безпеки для працівниківhttp://surl.li/iyvcu08.01журналД 
Повторний інструктаж з БЖД для учнів15.01журналКК 
Організація чергування персоналу у ІІ семестрідо 15.01наказД 
Контроль за чергуванням технічного персоналу в навчальних кабінетах, приміщеннях, харчоблокові на території закладущоденнотабельЗГ 
Візуальний огляд приміщень закладу: стелі, підлоги, сходів, меблів, техніки, комунікацій, території закладу тощощоденножурналЗГ 
Проведення просвітницької та консультативної роботи серед дітей, батьків та вчителів щодо турботи про психічне здоров’яhttp://surl.li/iyvehпр.місяцяпланМС 
Контроль за фізичним навантаженням учнів, відвідування уроків фізкультури і занятьhttp://surl.li/iyvfgпостійнопланМС 
Проведення навчання по цивільному захистуhttp://surl.li/iyvgeпр.місяцянаказД 
2.Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації    
Профілактичні заходи щодо запобіганню правопорушень, пропусків, булінгу, насилля, неетичної поведінкиДо 31.01планПС 
Індивідуальні бесіди «Запобігання булінгу в класному середовищі» за запитомДо 31.01планПС 
Поственція суїциду (буліциду) http://surl.li/ixjytДо 31.01планПС 
3.Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору.    
Оновлення сайту, ФБ-сторінки ліцею освітніми матеріаламипр.місяцяінформаціявчителі 
Наповнення освітнього середовища 6 класу дидактичними матеріаламипр.місяцяматеріаливчителі 
Залучення учнів до   конкурсів, проєктів, змагань, турнірів, заходівпр.місяцяпланвчителі 

ІІ. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень.    
Ознайомлення із змінами навчального навантаженням у ІІ семестрі08-10.01наказД 
2.Застосування внутрішньої системи оцінювання роботи закладу освіти.    
Внутрішній моніторинг. Виконання навальних програм за І семестр01-12.01наказД, ЗД 
Перевірка. Якість ведення класних журналів01-12.01наказД, ЗД 
3. Спрямованість системи оцінювання на формування в здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання.    
Робота консультативних пунктів щодо підготовки д оконкурсів, ІІІ етапу предметних олімпіадпр.місяцяпланвчителі 
Участь здобувачів  у Інтернет-проєктах, заходахпр.місяцяпланвчителі 
Профорієнтаційна робота. Участь у Дні відкритих дверейпр.місяцяпланКК 
Організація само та взаємооцінювання учнів, з використанням трирівневої Шкали для само та взаємооцінювання «мені ще варто попрацювати — я тренуюся — мені вдається»,  Шкали, що застосовується у свідоцтві досягнень; Шкали, розробленої вчителем самостійнопр.місяцяшкалавчителі 

ІІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

1.Ефективне планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти.    
Цифровізація педагогічної діяльності. Розробка та використання  електронних документів, погодження календарних планівдо 17.01дискЗД 
Погодження виховних планівдо 17.01дискПО 
Створення та поширення авторських освітніх матеріалів: – календарно-тематичні плани; – плани-конспекти, розробки, сценарії проведення навчальних занять; – додаткові інформаційні, дидактичні, роздаткові матеріали для проведення навчальних занять; – тести, контрольні та моніторингові роботи; – практичні та проєктні завдання для роботи учнів; – завдання для самостійного опрацювання; – навчальні програми; – електронні освітні ресурси для технології дистанційного, змішаного навчання; – критерії оцінювання навчальних досягнень учнів при проведенні різних видів робіт;пр.місяцясертифікатвчителі 
2. Постійне підвищення професійного рівня й педагогічної майстерності педагогічних працівників    
Самоосвітня діяльності вчителів. Підготовка матеріалів до участі в педагогічній виставціпр..місяцяматеріаливчителі 
Участь у міських методичних заходах, Інтернет-заходахпр..місяцяматеріаливчителі 
Проведення засідань  педагогічних майстерень12.01Майстерні, блогиКоординатори майстернь 
Підготовка табелю робочого часудо 15.01табельЗД 
Засідання методичної ради 1.Про результати моніторингу якості викладання предметів за  І семестр 2.Про результати самоосвітньої діяльності  педагогічних працівників за 2023 рік02.01протоколЗД 
3. Співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти.    
Розміщення матеріалів для батьків,  учнів на сайті, у групі ФБпр.місяцяінформаціявчителі 
Індивідуальні зустрічі з батькамипр..місяцябесідивчителі 
Засідання загальних зборів: Про стан роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в Первомайському ліцеї «Ерудит» у 2023 році. 2. Про виконання плану комплексних заходів з покращення охорони праці, пожежної безпеки, техногенної безпеки, Цивільного Захисту  у 2023 році. 3. Про стан виконання Правил внутрішнього трудового  розпорядку  25.01протоколД 
4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності.    
Онлайн – гра «Непідкупись»https://nepidkupnist.in.ua/24-31.01граКК 

ІV. УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ

1.Наявність стратегії  розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань    
Інструктивно-методична нарада: 2. Про щорічну відпустку працівників ліцею на 2023 рік 3.Про створення робочої групи з підготовки проєкту плану роботи ліцею  на 2023-2024 навчальний рік 4.Про організацію навчання в системі цивільного захисту населення 5.Про підсумки проведення  тематичних  і предметних тижнів за І семестр. 6.Про підсумки профілактичної роботи щодо запобігання дитячого травматизму. 7.Про підсумки перевірки ведення класних журналів, Googleclassroom. 8.Про реалізація  заходів щодо формування академічної доброчесності у закладі освіти02.01.інформуванняД 
Засідання педагогічної ради Про результати моніторингу навчальних досягнень учнів за І семестр 2022-2023 н.р.  Підсумки моніторингових досліджень провадження та результативності освітнього процесу предметів інваріантної складової освітньої програми.Підсумки відвідування учнями ліцею навчальних занять за І семестр 2022-2023 н.р. пр.місяцяформагрупа 
Аналіз на корекція річного плану роботипр.місяцяпланЗД 
Робота з вхідною і вихідною кореспонденцієюпр.місяцяінформаціяД, ЗД 
2.Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм    
Коучинг – студія. Надання допомогиі освітній діяльності малодосвідченим колегам10.01фотозвітнаставники 
Наповнення електронних портфоліопр.місяцяпортфоліовчителі 
3.Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників    
Залучення вчителів до курсів, вебінарів щодо підвищення професійного рівняпр.місяцясертифікативчителі 
4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою    
Підготувати накази: Про підсумки роботи зі звернень громадян Про вивчення системи роботи вчителів, що атестуються Про виконання заходів безбарєрності та затвердження Плану заходів із створення безбарєрного простору Про організацію роботи під час канікул Про організацію профорієнтаційної роботи Про перерозподіл годин у ІІ семестрі Про результати перевірки якості ведення класних журналі Про роботу закладу в умовах виникнення надзвичайних ситуацій Про введення в дію рішень педради Про участь у вебінар, конференціях Про введення номенклатури справ  Про введення інструкції з діловодства Про затвердження Плану заходів з реалізації Стратегії впровадження гендерної рівності в закладі Про стан виконання Правил внутрішнього трудового  розпорядку  пр.місяцянаказиД 
5. Реалізації політики академічної доброчесності    
Навчання на онлайн – курсі «Академічна доброчесність» http://surl.li/alzdqпр.місяцясертифікатвчителі 
Створення інформаційних матеріалівпр.місяцяматеріаливчителі 

V. НАСКРІЗНИЙ ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС

V. Тематичний період (січень)     Тема: «Від культури особистості до культури нації» (Програма «Основні орієнтири виховання». Ціннісне ставлення до мистецтва)    Мета: Виховання в учнів здатності збагнути та виразити власне ставлення до мистецтва,  власного погляду на світ, культури почуттів, бажання творчої діяльності у мистецькій сфері.
 Погодити плани виховної роботи класних керівників на ІІ семестрСічень 2024Карічковська Н.М. 
 Погодити плани гурткової роботи   на ІІ семестрСічень 2024Карічковська Н.М. 
 Скласти та погодити графік проведення: відкритих виховних заходів, виховних годин,  роботи гуртків, проведення бесід з безпеки життєдіяльностіСічень 2024Карічковська Н.М. 
 Поновлення та доповнення списків учнів, що потребують особливого  педагогічного контролюСічень 2024Соціальний педагог 
 Організувати чергування учнів по школі на ІІ семестрСічень 2024Карічковська Н.М. 
 Профілактичний рейд «Урок»Січень 2024Соціальний педагог 
 Засідання школи “Лідер”27.01.2024Педагог – організатор 
 Заходи  щодо відзначення Дня Соборності та Свободи України (за окремим планом): – Тематичні уроки з історії України «Соборна Україна – одвічна мрія народу», «Українці у боротьбі за створення власної держави», «Сонце Соборності» – Лекції «Роль Грушевського у створенні УНР» – Бесіди «День Соборності – національне свято України» -Семінари «Розвиток ідеї Соборності», «Шлях до незалежності» – Усні журнали «УНР як крок до незалежності України» з метою висвітлення проблеми становлення нероздільної самостійної української держави на початку ХХ століття – Уроки громадянської освіти «День Соборності – національне свято України», присвячені 100-ій річниці проголошення Акта злуки з метою висвітлення історичного значення цієї події у возз’єднанні всіх історичних земель УкраїниСічень 2024Класні керівники Вчителі історії 
 Патріотичний флешмоб до Дня Соборності УкраїниСічень 2024Педагог – організатор  Класні керівники 
 Заходи  щодо відзначення Дня пам’яті Героїв Крут (за окремим планом)Січень 2024Класні керівники 
 Уроки пам’яті «Свіча Голокосту не згасне» до Міжнародного Дня пам’яті жертв ГолокостуСічень 2024Сизова Г.В. 
 Заходи щодо підготовки та відзначення річниці початку події Української революції 1917-1921 років (за окремим планом): – Тематичні уроки з історії України «Н.Махно – керівник селянського руху на Півдні України» – Круглий стіл на тему «Грушевський М.С. – символ боротьби українців за створення власної незалежної демократичної держави» – Семінари історічної правди «Історічний урок єднання» – Конкурс рефератів «Політична діяльність лідерів УНР та ЗУНР» – Усні журнали «Події Української революції 1917 – 1921 роки» – Перегляд відеофільмів «Собор на крові», «Невідома Україна. Нариси з історії»Січень 2024Класні керівники Вчителі історії 
 Огляд – конкурс, розважальна програма «Водіння кози щедрий вечір, добрий вечір»Січень 2024Педагог – організатор Класні керівники 
 Цикл бесід «Профілактика коронавірусу, грипу, ОРВІ».Січень 2024Сестра медична 
 Індивідуальні консультації для батьківСічень 2024Класні керівники 
 Провести цикл бесід з правового виховання: – Захищеність особи у правовій державі. Презумпція невинності.Січень 2024Класні керівники 
 Проведення наради з питань корекції планування класними керівниками виховної роботи з учнями на ІІ семестрСічень 2024Карічковська Н.М. 
 Інформаційна хвилинка для класних керівників «Скринька невирішених питань»Січень 2024Карічковська Н.М. 
 Контроль стану виховної роботи у 4-х   та 7-х класахСічень 2024Карічковська Н.М. 
 Контроль проведення позакласних заходів, участі у шкільних заходахСічень 2024Карічковська Н.М. 
 Контроль виховної роботи вчителів, що атестуютьсяСічень 2024Карічковська Н.М. 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ, БАТЬКИ, УЧНІ! У відповідності до ст.29 Закону України «Про освіту», функціональних обов’язків та на виконання п. 3 наказу Міністерства освіти

13 червня 2024 року в Первомайському ліцеї ‘Ерудит” відбувся щорічний звіт директора Наталії Пташинської про діяльність закладу за 2023-2024 н.р. за участю

12 червня в Первомайському ліцеї “Ерудит” відбулося засідання команди психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами. Учителі та асистенти педагогів підвели підсумки

11.06.2024 року відбувся майстер-клас для педагогів молодших класів по створенню мандали за датою народження. Мандала на санскриті означає «коло», «диск». Це сакральний