Первомайський ліцей «ЕРУДИТ»

Первомайський ліцей

«ЕРУДИТ»

План роботи на квітень 2024 року

КВІТЕНЬ

І.ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

ЗмістДатаФорма узагальненняВідповідальніІндикатори виконання
1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці    
Контроль за відвідуванням учнями занять, попередження пропусківЩоденножурналКК 
Оновлення списків, довідок  учнів пільгових категорійпр.місяцянаказД 
Аналіз відвідування учнями ліцею за квітеньДо 30.04журналСП 
Організація та проведення фізкультурно-оздоровчої роботи та  ранкової зарядкипр.місяцяпланвчитель 
Проведення бесід – презентацій з БЖД http://surl.li/jcetoпр.місяцяжурналКК 
Контроль за чергування технічного персоналу в навчальних кабінетах, приміщеннях, харчоблокові на території закладущоденнотабельЗГ 
Візуальний огляд приміщень закладу: стелі, підлоги, сходів, меблів, техніки, комунікацій, території закладу тощощоденножурналЗГ 
Санітарно-просвітницька робота із учнями, батьками, працівниками щодо попередження отруєнь http://surl.li/jceujпостійнопланМС 
Контроль за фізичним навантаженням учнів, відвідування уроків фізкультури і занятьпостійнопланМС 
Інформаційні заходи щодо проведення профілактичних щеплень, вакцинації http://surl.li/jbwgkhttp://surl.li/jbwgxпостійноінформуванняМС 
Підготовка та здача актів на списаннядо 15.04актиЗГ 
Складання списків, підготовка документів  майбутніх першокласниківдо 30.04списокЗД 
Заходи в рамках Тижня охорони праці http://surl.li/jcexrдо 28.04наказД 
Оновлення зелених насаджень. Дизайн клумб.  Оновлення зелених зон відпочинку та оздоровленняпр. місяцяінформуванняЗГ 
2.Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації    
Профілактичні заходи щодо запобіганню правопорушень, пропусків, булінгу, насилля, неетичної поведінкиДо 30.04планПС 
Заходи в рамках Тижня психологічної служби http://surl.li/jceyaза графікомпланПС 
3.Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору.    
Наповнення сайту, ФБ-сторінки освітніми матеріалами, результатами роботипр.місяцяінформаціявчителі 
Наповнення освітнього середовища закладу дидактичними матеріаламипр.місяцяматеріаливчителі 
Залучення учнів  проєктів, турнірів, заходівпр.місяцязвітвчителі 
Година безбар’єрності  https://www.google.com/search?rlz=1C1GKLA_enUA732UA745&sxsrf=AB5stBieOKYf0QYRNh1wMmxR5Q5fRgSy7A:1688645344767&q=%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%80%27%D1%94%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96&sa=X&ved=2ahUKEwiMrLSPhvr_AhWuGhAIHYeLDkYQ1QJ6BAgxEAE&biw=1366&bih=639&dpr=1#fpstate=ive&vld=cid:ffb58f4c,vid:_qHmrzwHohQПр.. місяцяІнформаціяСП, класні керівники 

ІІ. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень.    
Бесіди «Без репетиторів і прогалин у знаннях: як допомогти школяреві закінчити навчальний рік без стресу»http://surl.li/imtit11-15.04бесідаКК 
Корекція графіку контрольних та діагностувальних робіт за ІІ семестр 2023-202418-22.04графікЗД 
2.Застосування внутрішньої системи оцінювання роботи закладу освіти.    
Моніторингові дослідження провадження  та результативності освітнього процесу з предметів інваріантної складової  навчального плану з української мови та літератури  (3-4 класи)Моніторингові дослідження провадження  та результативності освітнього процесу з предметів інваріантної складової  навчального плану з основ здоров’я (7-9  класи)Моніторингові дослідження провадження  та результативності освітнього процесу з предметів інваріантної складової  навчального плану з предмета «Технології»  (7-9 класи)Класно-узагальнючий контроль 10 класівдо 30.04Накази, довідки    ЗД     ЗД   ЗД   ЗД 
Внутрішній моніторинг читацької  компетентності учнів початкових класівдо 30.04наказЗД 
3. Спрямованість системи оцінювання на формування в здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання.    
Робота консультативних пунктів щодо підготовки до НМТпр.місяцяграфікВчителі 
«Відбій кар’єрної тривоги!”: SCORM-курс з вибору професії без гендерних стереотипів https://hryoutest.in.ua/courses/vidbiy-kar-yernoji-trivogi-scorm-kurs-z-viboru-profesiji-bez-gendernih-stereotipivпр.місяця інформація СП 
Профорієнтаційні зустрічі з представниками ВНЗпр.місяцяінформуванняКК 
Участь у Всеукраїнському  проєкті з  профорієнтації та побудови  кар’єри https://hryoutest.in.ua/ Пр.місяцяУчасть проєктіКК 

ІІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

1.Ефективне планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти.    
Взаємовідвідування уроків  у 4 класах «Наступність  у початковій та базовій школі»пр..місяцяаркуш спост.учителі 
Відвідування уроків щодо підготовки до НТМпрмісяцяаркуш спосД,ЗД 
2. Постійне підвищення професійного рівня й педагогічної майстерності педагогічних працівників    
Самоосвітня діяльності вчителівпр..місяцяформаВчителі 
Участь у міських методичних заходах, Інтернет-заходахпр..місяцяформаВчителі 
Анкетування та опитування вчителівпр.місяцяанкетиЗД 
Підготовка табелю робочого часудо 15.04табель  
3. Співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти.    
Батьківські зустрічі щодо ознайомлення з графіком та рівнем підготовки учнів до складання НМТдо 30.04інформуванняКК 
Розміщення матеріалів для батьків,  учнів на сайті, у групі ФБ щодо проведення НМТпр.місяцяінформаціяВчителі 
4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності.    
Бесіда «Шкода та користь ГДЗ» http://surl.li/jbythдо 22.04бесідаКК 

ІV. УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ

1.Наявність стратегії  розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань    
Інструктивно-методична нарада 1.Про вивчення нормативних документів щодо завершення навчального року 2. Про підготовку до Дня ЦЗ 3. Про підсумки атестації педагогічних працівників. 4. Про проведення акції з благоустрою «За чисте довкілля».щопонеділкаінформуванняД 
Робота з вхідною і вихідною кореспонденцієюпр.місяцяінформаціяД, ЗД 
Проведення самооцінювання за напрямом «Управлінська діяльність».  Аналіз та обробка даних заповнених форм, анкет, опитувальниківпр.місяцяформаСистема EvaluEd 
2.Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм    
Обмін досвідом щодо використання сучасних освітніх інструментівпр.місяцяінформаціявчителі 
3.Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників    
Залучення вчителів до курсів, вебінарів щодо підвищення професійного рівняпр.місяцясертифікативчителі 
Підготовка матеріалів для участі у Інтернет-семінарах, конференціяхпр..місяцясертифікативчителі 
4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою    
Видати накази: Про дотримання правил безпеки під час освітнього процесу в закладі Про розробку проєкту Освітньої програми закладу Про розробку проєкту річного плану роботи закладу Про перевірку правильності заповнення документів про освіту та виставлення оцінок в додатки документів про освіту Про організацію додаткових заходів з безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу Про участь у «Місяці цифрової грамотності» Про експлуатації ігрових майданчиків та ігрових споруд у весняно-літній період Про проведення Тижня охорони праці.      Про звільнення від ДПАдо 30.04наказиД 
5. Реалізації політики академічної доброчесності    
Майстер-клас «Як правильно оформити посилання на джерела інформації»07-08.04інформаціяЗД 

V. НАСКРІЗНИЙ ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС

VІІІ. Тематичний період (квітень)   Тема: «Я» – частинка Всесвіту» (Програма «Основні орієнтири виховання». Ціннісне ставлення до себе) Мета: Формування основ духовно-морального та фізичного розвитку особистості, усвідомлення цінності власного життя і збереження  
215.Рейди-перевірки відвідування учнями навчальних занять.Квітень 2024Карічковська Н.М. 
216Рейди-перевірки запізнень учнів на навчання.Квітень 2024Карічковська Н.М. 
217Засідання школи “Лідер”06.04.2024Педагог-організатор 
218Міський конкурс суспільної акції “Громадянин – 2024”квітеньПедагог-організатор 
219Заходи  щодо відзначення річниці трагедії на ЧАЕС (за окремим планом)26.04.2024Класні керівники 
2201. Школа самовиховання: «Абетка мистецтва» – 1 кл. «Світ казки» – 2 кл. «Малюю до картинної галереї» – 3 кл. «Мистецькі шедеври» – 4 кл. «Мистецькі уподобання моєї родини» – 5 кл. «Студія знавців поезії» – 6 кл. «Сьогодення і майбутнє України і української книги» – 7 кл. «Театр у моєму житті» – 8 кл. «Подорож мережею Інтернет: відкриті наукові архіви, електронні бібліотеки, віртуальні музеї, світ електронних словників, електронна культура, термінологічні довідники» – 9-11 кл.Квітень 2024Класні керівники 
221Екологічний суботник, присвячений Міжнародному Дню довкілля,  рідної ЗемліКвітень 2024Класні керівники 
222Відзначення Дня Землі а) акція «Парки – легені міст і сіл» б) акція , «Сміттєзвалищам – ні» в) акція «До чистих джерел» г) акція «Посади сад» г) інтелектуальна гра , «Веселковий дім природи» д) випуск екологічних листівок «Природа – наш дім».Квітень 2024Класні керівники 
223.Ярмарок професій. Участь у міському профорієнтаційному заходіКвітень 2024Класні керівники 
224Психологічні години «Психологічна підготовка до ЗНО. Профілактика стресів»Квітень 2024Практичний психолог 
225.Провести перевірку реалізації намірів випускників, здійснювати аналіз попереднього працевлаштуванняКвітень 2024Педагог соціальний 
226.Організувати виставки робіт учнів та батьків «Сімейна творчість» (пасхальні композиції), челенж «Пасхального кролика»(1-11 кл)Квітень 2024Карічковська Н.М. Педагог-організатор 
227.Загальношкільні батьківські збориКвітень 2024Класні керівники 
228.Провести цикл бесід з правового виховання: – Про правила поводження в громадських місцях.Квітень 2024Класні керівники 
229Педагогічний тренінг з класними керівникамиКвітень 2024Карічковська Н.М. 
230.Контроль стану виховної роботи у 11 класіКвітень 2024Карічковська Н.М. 
231.Контроль проведення позакласних заходів, участі у шкільних заходахКвітень 2024Карічковська Н.М. 
232.Вивчення стану військово-патріотичного виховання в школіКвітень 2024Карічковська Н.М. 

Щорічно 22 квітня суспільство відзначає Міжнародний День Матері-Землі. Турбота про нашу планету – важлива місія, яку активно пропагують учасники еко-руху по всьому

Warning: Undefined array key "button_class" in /home/virtwww/w_nvk15-inf-ua_79bbb01f/http/wp-content/plugins/premium-addons-for-elementor/includes/class-premium-template-tags.php on line 1009

Напередодні Міжнародного дня Матері-Землі 22 квітня, випускники початкової школи, учні 4-А ,4-Б, 4-В, 4-Гкласів, долучилися до озеленення території Первомайського ліцею “Ерудит”. Мета

Warning: Undefined array key "button_class" in /home/virtwww/w_nvk15-inf-ua_79bbb01f/http/wp-content/plugins/premium-addons-for-elementor/includes/class-premium-template-tags.php on line 1009

Соціальний педагог Первомайського ліцею “Ерудит” Любов Патрушева провела профорієнтаційний захід для учнів 10 -А класу на тему: “Крок у професію енергетика”. Учні

Warning: Undefined array key "button_class" in /home/virtwww/w_nvk15-inf-ua_79bbb01f/http/wp-content/plugins/premium-addons-for-elementor/includes/class-premium-template-tags.php on line 1009

11 квітня – Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів, який відзначається за ініціативою ООН. У цей день весь світ віддає данину скорботної

Warning: Undefined array key "button_class" in /home/virtwww/w_nvk15-inf-ua_79bbb01f/http/wp-content/plugins/premium-addons-for-elementor/includes/class-premium-template-tags.php on line 1009