Первомайський ліцей «ЕРУДИТ»

Первомайський ліцей

«ЕРУДИТ»

Нормативно-правове забезпечення виховної роботи

Міжнародно-правові акти
• Декларація прав людини
• Конвенція ООН про права дитини
• Конвенція ООН про заборону та негайні заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці
І. Конституція України
ІІ. Закони України
• «Про освіту»
• «Про загальну середню освіту»
• «Про дошкільну освіту»
• «Про позашкільну освіту»
• «Про молодіжні та дитячі громадські організації»
• «Про охорону дитинства»
• «Про захист суспільної моралі»
• «Про протидію торгівлі людьми»
ІІІ. Укази Президента України
• «Про стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року»
• «Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні»
• «Про День Гідності та Свободи» від 13.11.2014 № 872
• «Про День Соборності України» від 13.11.2014 № 871
• «Про День захисника України» від 14.10.2014 № 806
ІV. Розпорядження Постанови, Кабінету Міністрів України
• Розпорядження «Про затвердження плану заходів щодо підвищення рівня патріотичного виховання учнівської та студентської молоді шляхом проведення на постійній основі тематичних екскурсій з відвідуванням об’єктів культурної спадщини» від 08.12.2009 № 1494-р
• Розпорядження «Деякі питання військово-патріотичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів» від 27.08.2010 року № 1718-р
• Розпорядженням «Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки» від 22.11.2010 № 2140
• Розпорядження «Про заходи з увічнення пам’яті про події Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та її учасників на 2011-2015 роки» від 17.03.2011 № 199
• Розпорядження «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері профілактики правопорушень на період до 2015 року» від 30.11.2011 № 1209
• Постанова «Про затвердження Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року» від 21.03.2012 № 350
• Розпорядження «Про затвердження плану заходів щодо інтеграції біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, в українське» від 22.08.2012
• Постанова «Про затвердження Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року» від 26.03.2013 № 717
V. Загальнодержавні програми
• Державна цільова соціальна програма «Молодь України» на 2009-2015 роки
• Державна цільова соціальна програма протидії торгівлі людьми на період до 2015 року
• Державна програма «Репродуктивне здоров’я нації на 2006-2015 роки».
• Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року
• Державна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року
VІ. Концепції
• Концепція екологічної освіти України
• Концепція патріотичного виховання учнівської молоді
• Концепція превентивного виховання
• Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та підлітків
• Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах
• Концепція сімейного виховання в системі освіти України «Щаслива родина» на 2012-2021 роки
VІІ. Накази Міністерства освіти і науки України
• «Про скасування наказу МОН від 24.05.2007 «Про заборону використання мобільних телефонів під час навчально-виховного процесу» від 07.08.2014
• Наказ МОН України від 27.10. 2014 № 1232 «Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді»

Як розповідати підліткам про статеве життя та своє тіло,або чому батькам треба навчитись говорити на “незручні” теми, та яким має бути сучасне

ЛЮТИЙ І.ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ Зміст Дата Форма узагальнення Відповідальні Індикатор виконання 1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці      

                                              Грудень  2023 р. № п/п                 Статті  видатків Грудень 1. Заробітна плата (державна субвенція) 1 550 118,88   2. Заробітна плата (місцевий бюджет) 253814,10