Первомайський ліцей «ЕРУДИТ»

Первомайський ліцей

«ЕРУДИТ»

На допомогу молодому класному керівнику

Орієнтовні виховні завдання для учнів

 • Вивчення індивідуальних, особливостей учнів, їхніх інтересів та потреб.
 • Формування дружного, організованого колек­тиву через активізацію форм індивідуального впли­ву та колективної виховної роботи.
 • Орієнтація кожного учня на розвиток його нових психологічних можливостей: проектування особистості, організація та керування процесом її розвитку
 • Прищеплювання учням навичок планування діяльності на день, тиждень, місяць; навчання самозвітування; дотримання виконання свого плану, відповідальності за самозобов’язаня.
 • Поглиблення розуміння учнями змісту етич­них норм і правил.
 • Виховання позитивних рис характеру: обов’яз­ковості, чесності, організованості, доброти, щирості, поваги до старших, співпереживання, вимогливості до себе.
 • Сприяння розвитку мовленнєвої культури учня, вміння спілкуватися, висловлювати свою думку.
 • Розвиток інтересу до навчання, формування потреби постійно активізувати свою пізнавальну діяльність.
 • Формування потреби у громадській діяльності.
 • Виховання бажання бачити прекрасне у при­роді, творах мистецтва, людських взаєминах.
 • Виховання свідомої дисципліни, бережливо­го ставлення до державного і власного майна.
 • Навчання методів підтримки доброго здоро­в’я, особистої гігієни.
 • Залучення учнів до скарбів української на­родної творчості.
 • Допомога у подальшому становленні органів класного самоврядування, розвиток їхньої само­стійності.
 • Залучення до виховання учнів їхніх батьків, громадськості.

Форми роботи з учнями .

Пізнавальна діяльність:

 • усні журнали;
 • екскурсії;
 • конкурси, турніри, олімпіади;
 • класний лекторій;
 • навчальна конференція тощо.

Ціннісно-орієнтовна діяльність:

 • аргументація педагогічних вимог, розкриття значення, сенсу і цінності норм етики;
 • диспути;
 • уроки культури;
 • бесіди за круглим столом.

Художньо-естетична діяльність:

 • концерти самодіяльності;
 • свята, тематичні вечори;
 • художні конкурси;
 • виставки;
 • години поезії, музики пісні;
 • театральні вистави.

Вільне спілкування:

 • класні свята, «вогники»;
 • дні народження;
 • прогулянки;
 • вечори відпочинку;
 • змагання.

Суспільно корисна діяльність:

— шефська робота;

прибирання школи та подвір’я;

Форми виховної роботи

Класні години:

«Духовна краса людини»

«Здорові звички — здоровий спосіб життя»

«Совість, воля, егоцентризм»

«Про дівочу гордість і чоловічу гідність»

«Закон і право»

«Про честь людини»

«Самоорганізація, самодисципліна, відпові­дальність — як виховати ці якості»

«Праця — найголовніше у моєму житті».

Анкета думок:

з приводу боротьби з наркоманією, СНІДом.

Диспути:

«Я серед людей — це проблема»

«Любов’ю дорожити вмійте. Що це означає?» •’ «Емоції і характер. У чому їхній взаємозв’я­зок?»

«Про мету життя і шляхи її здійснення»

Тематичні конференції:

«Злочин і покарання»

• «Свобода і відповідальність»

Години спілкування:

«Світ моїх захоплень» .

«Наші менші друзі»

Конкурси:

«Моє інтерв’ю»

«Стаття до газети»

Ділові зустрічі з людьми різних професій:

Лекції лікарів для дівчат та хлопців (окремо)

Бесіда-роздум «Мій слід у житті»

Операції «Милосердя», «Турбота»

Форми роботи з батьками

Прес-конференції;

Дні колективного відпочинку;

День сім’ї;

Диспути;

Узагальнення досвіду батьків;

Конкурси;

Батьківські вечорниці;

Сімейні свята

Соціальний паспорт______класу

На 1-й (2-й) семестр__________н.р

Класний керівник_________________________________

Гендерна характеристика класу:

Кількість хлопців__________________

Кількість дівчат____________________

№з/пП.І.Б. дитиниДата народж.Домашняадреса,тел.П.І.Б. батьківКате­горіяВідвіду­вання за місцем прожи­вання

Дата заповнення “__ «______________ 200_ р.

Підпис класного керівника____________

Категорії неблагополуччя, їх кодування

Під час визначення причин соціальних труднощів у дитини, категорій неблагополуччя дитини та сім’ї, пропонуємо користуватись картою со­ціальних категорій. У графі «категорія» необхідно вказати порядковий номер визначеної категорії та літеру, що визначають причини соціальних труднощів.

Карта соціальних категорій дітей та їхніх сімей

1. Діти-сироти, та які знаходяться під опікою.

2. Діти з функціональними обмеженнями.

3. Діти-напівсироти.

4. Діти обдаровані.

5. Діти, які постраждали від аварії на ЧАЕС.

6. Діти, які перебувають на диспансерному обліку.

7. Діти військовослужбовців, які загинули під час виконання служ­бових обов’язків.

8. Діти, які знаходяться на внутрішньошкільному обліку, у ССН або в КМСН.

9. Діти «групи ризику» (яких необхідно поставити на внутрішньошкільний облік).

10. Діти трудових мігрантів.

11. Багатодітні сім’ї (вказати, скільки всього неповнолітніх дітей).

12. Неповні сім’ї:

а) виховує мати-одиначка;

б) виховує мати (розлучені);

в) виховує батько (розлучені).

13. Малозабезпечені сім’ї (причини малозабезпеченості):

а) сім’я без матері;

б) сім’я без батька;

в) батьки-інваліди.

14. Сім’ї, які опинилися у складних життєвих обставинах з таких причин:

а) батьки не працюють, пиячать, ведуть аморальне життя;

б) батьки не приділяють належної уваги вихованню дитини;

в) батьки не справляються з вихованням дитини;

г) батьки знаходяться на обліку в міліції;

ґ) виникнення ризику для здоров’я та життя дитини.

15. Інше (дописати).

СОЦІАЛЬНИЙ ПАСПОРТ КЛАСУ

1. Всього дітей__________ .

2. Кількість багатодітних сімей (вказати прізвища). В них — дітей, які:

 • навчаються в загальноосвітніх закладах;
 • знаходяться в дошкільному закладі.

1. Діти з особливими потребами (вказати прізвища, діагноз).

2. Сім’ї-біженці (тут і далі вказувати прізвища); в них кількість ді­тей.

3. Сім’ї, батьки в яких безробітні.

4. Сім’ї, що постраждали від природних лих.

5. Сім’ї-переселенці із радіоактивно забруднених зон.

6. Кількість малозабезпечених сімей.

7. Кількість дітей, що залишились без догляду батьків:

 • один з батьків працює за кордоном;
 • батько і мати працюють за кордоном.

1. Батьки, що знаходяться у місцях позбавлення волі.

2. Неповні сім’ї:

 • виховує мати;
 • виховує батько.

1. Неблагополучні сім’ї: в них дітей.

2. Сім’ї, де батьки ухиляються від виховання.

3. Батьки, позбавлені батьківських прав.

4. Сім’ї, де вихованням дітей займаються:

 • бабуся і (або) дідусь;
 • тітка і (або) дядько;
 • інші члени родини (вказати хто саме).

1. Кількість девіантних дітей

 • стоять на обліку в закладі освіти;
 • стоять на обліку в інспекції у справах неповнолітніх.

Класний керівник (П.І.Б., підпис)

СОЦІАЛЬНИЙ ПАСПОРТ КЛАСУ

1. Гендерна характеристика:

 • кількість хлопців________________________________________ ;
 • кількість дівчат_________________________________________ .

1. Вікові характеристики учнів:

 • число, місяць, рік народження_____________________________ ;
 • кількість учнів певного року народження____________________ .

1. Стан здоров’я вихованців:

 • здорові________________________________________________ ;
 • мають тимчасові розлади здоров’я, мають хронічні соматичні хвороби ;
 • мають інвалідність_______________________________________ .

1. Види позанавчальної діяльності учнів:

 • кількість дітей, які навчаються в музичних школах_____________ ;
 • кількість дітей, які відвідують спортивні секції________________ ;
 • кількість дітей, які займаються в гуртках та клубах за інтересами ;
 • кількість осіб, які не відвідують позашкільні заклади___________ .

1. Соціальна поведінка учнів:

 • число учнів, які скоїли різні правопорушення_________________ ;
 • число учнів, які стоять на обліку в кримінальній міліції у справах неповнолітніх ;
 • наявність учнів з різними видами адиктивної поведінки________ ;
 • кількість учнів, які систематично порушують дисципліну, мають стійкі конфлікти з вчителями .

6. Інформація про соціальне середовище розвитку учнів:

 • кількість учнів з повних сімей______________________________ ;
 • кількість учнів з неповних сімей____________________________ ;
 • кількість учнів, яких виховують опікуни чи прийомні батьки_____ ;
 • число учнів, які проживають з алкозалежними батьками________ ;
 • число учнів, які проживають з наркозалежними батьками_______ ;
 • число учнів з матеріально забезпечених сімей_________________ ;
 • число учнів з малозабезпечених сімей_______________________ ;
 • число учнів з багатодітних родин тощо______________________ .

. Класний керівник (П.І.Б., підпис)

Діагностування учнів та їхніх батьків

Діагностика учнів за методикою «Незакінчені речення»

1

Найчастіше я радію, коли_______________________________________

Найчастіше я сміюся, коли_______________________________

Найчастіше у мене гарний настрій, коли____________________

Найчастіше я плачу, коли_________________________________

Найчастіше я злюся, коли_________________________________

Найчастіше я ображаюся, коли____________________________

Мені добре, коли мене______ ________________________

Мені погано, коли мене__________________________________

2

Мої батьки — це________________________________________

Мій батько — це________________________________________

Моя мама — це_________________________________________

Мої батьки мене________________________________________

Я хочу, аби мої батьки___________________________________

Я сподіваюся, що мої батьки _____________________________

Мені приємно, коли мої батьки____________________________

Я радію, коли мої батьки_________________________________

Я боюся, коли мої батьки_________________________________

Найщасливіший день у нашій сім’ї тоді, коли________________

Найнещасливіший день у нашій сім’ї тоді, коли______________

3

Мені буває соромно, коли я_______________________________

Мені буває страшно, коли_________________________________

Я почуваюсь невпевненим, коли___________________________

Я соромлюсь, коли_______________________________________

Тест для учнів

Перед тобою 10 виразів, які характеризують людину. Випиши ті якості, які, на твою думку, притаманні тобі. Таких якостей має бути не менше п’яти.

Я — добрий. Я — байдужий.

Я — злий. Я — хороший друг.

Я — терплячий. Я — розумний.

Я — нетерплячий. Я — помічник.

Я — впертий. Я — вразливий.

Тест для батьків

Шановні батьки! Пропонуємо Вам 10 рис характеру. Будь ласка, оберіть ті якості, які найбільш притаманні вашій дитині, і проранжуйте їх за ступенем прояву в поведінці підлітка. Заздалегідь вдячні.

За моїми спостереженнями, в характері моєї дитини найчастіше виявляються:

 • доброта;
 • агресивність
 • байдужість;
 • терплячість;
 • співчуття;
 • нетерплячість;
 • впертість;
 • співпереживання;
 • поступливість;
 • егоїзм.

Анкета для батьків

Батькам пропонується заповнити вдома анкету.

 • Чи вважаєте Ви себе хорошими батьками?
 • У чому це виявляється?
 • Чи вмієте Ви вибачати свою дитину?
 • Чи вважаєте Ви за необхідне вести довірливі бесіди зі своєю дитиною;
 • Які методи покарання Ви застосовуєте щодо своєї дитини?
 • Якою Ви бачите свою дитину в майбутньому?
 • Чи знаєтге Ви, як до Вашої дитини ставляться однокласники?

Анкета для учнів

1. З яких навчальних предметів у поточній навчальній чверті в тебе виникли труднощі?

2.3 чим пов’язані причини твоїх труднощів:

а) з твоїм ставленням до вивчення предмета;

 б) з труднощами у засвоєнні змісту тем і параграфів;

в) зі взаєминами з учителем;

г) з іншими причинами?

3. Якої допомоги ти потребуєш?

а) від учителя з предмета;

 б) від класного керівника;

в) від батьків або інших людей.

Анкета для батьків

 • Вивчення якого предмета є найважчим для дитини?
 • З чим пов’язані навчальні труднощі дитини з даного предмета?
 • Які види домашніх завдань найбільш важкі для виконання Вашою дитиною?
 • Чи зверталася Ваша дитина по допомогу до вчителя?
 • Чи контролюєте Ви навчальну діяльність Вашої дитини?
 • Як Ви здійснюєте такий контроль?

Пам’ятка для вчителя, класного керівника

з питань роботи над формуванням культури особистості.

1 .Втілюйте в життя ідеї співробітництва вчителя і учня:

спільна праця;

ділові стосунки з учнями;

заохочення до навчання;

розвиток школярів — мета моєї праці.

2.Пам’ятайте, що інтерес до навчання панує там, де є радість успіху.

3.Навчайте без понукання:

не допускайте відставання учнів;

не скаржитесь батькам;

не ставте поганих оцінок.

4.Завжди ставте мету перед учнями:

вкажіть на винятковість завдання;

підкресліть його складність;

переконуйте учнів в їхніх силах для досягнення мети.

5.Працюйте постійно над створенням інтелектуального середовища, підвищення загального прагнення до знань.

6.Не забувайте про співробітництво з батьками, це — запорука успіху.

7.3найдіть підхід до кожного учня, пам’ятайте, що кожна дитина — особистість.

8. Використовуйте щоденно принцип співробітництва вчителів, він дасть вагомий результат у вашій роботі.

Щорічно 23 травня у нашій країні відзначається День героїв України. Сьогодні українці вшановують пам’ять усіх людей, які боролися за свободу та незалежність

                                                  Квітень  2024 р. № п/п                 Статті  видатків Квітень 1. Заробітна плата (державна субвенція) 1162508,18  2. Заробітна плата (місцевий бюджет) 224138,26  3. Нарахування

З 1 по 20 травня в Первомайському ліцеї «Ерудит» пройшли заняття з практичним психологом (Ілащук Галина) в рамках Всеукраїнської програми ментального здоров’я

16-17 травня стали для наших учнів днями випробування. Сьогодні вже 8-Б клас – учасники моніторингового дослідження ДСЯО. Вони проходять тестування з математики