Первомайський ліцей «ЕРУДИТ»

Первомайський ліцей

«ЕРУДИТ»

ЛИСТОПАД

І.ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

ЗмістДатаФорма узагальненняВідповідальніПримітка
1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці    
Контроль за відвідуванням учнями занять, попередження пропусківЩоденножурналКК 
Оновлення списків,довідок учнів пільгових категорійпр.місяцянаказСП 
Аналіз відвідування учнями  навчальних занять за листопад30.11журналСП 
Організація та проведення фізкультурно-оздоровчої роботи та  ранкової зарядкипр.місяцяпланвчитель 
Підготовка інформаційної сторінки « Яким буде НМТ-2024»http://surl.li/iwuhfhttp://surl.li/iwuhqдо 15.11сайтЗД 
Цільовий інструктаж щодо участі у ІІ етапові предметних олімпіадграфікжурналвчителі 
Провести бесіди з БЖД http://surl.li/iwujlпр.місяцяжурналКК 
Контроль за чергуванням технічного персоналу в навчальних кабінетах, приміщеннях, харчоблокові на території закладущоденнотабельЗГ 
Візуальний огляд приміщень закладу: стелі, підлоги, сходів, меблів, техніки, комунікацій, території закладу тощощоденножурналЗГ 
Санітарно-просвітницька робота із учнями, батьками, працівниками щодо профілактики захворювань на грип, гострі респіраторні захворюванняhttp://surl.li/iwuktлистопадпланМС 
Контроль за фізичним навантаженням учнів, відвідування уроків фізкультури і занятьпостійнопланМС 
Обстеження учнів на наявність педикульозу інших захворюваньдо 10.11планМС 
Підготовка актів на списаннядо 15.11актиЗГ 
Проведення навчання у разі виникнення надзвичайних ситуацій http://surl.li/cwtowпр.місяцянаказД 
Адміністративний контроль ІІІ ступеня01.11актПК 
2.Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації    
Профілактичні заходи щодо запобіганню правопорушень, пропусків, булінгу, насилля, неетичної поведінкиДо 30.11планКК 
Заходи в рамках акції «16 днів проти насилля»http://surl.li/iwukbз 25.11планПС 
Ресурсна скриня від Світлани Ройз http://surl.li/iwugn    
3.Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору.    
Формування банку інформаційних матеріалів, інфоресурсівпр.місяцясайтвчителі 
Наповнення ресурсної кімнати допоміжними засобами  http://surl.li/dwjglпр.місяцяінформаціяасистент 
Залучення учнів до участі в конкурсах, турнірах, змаганнях, заходах, волонтерській діяльностіпр.місяцяпланвчителі 

ІІ. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень.    
Консультація  «Освітня траєкторія – шлях до успіху» http://surl.li/iwtfqдо 15.11інформуванняВчителі 
Співбесіди з учнями, які систематично не виконують домашні завдання «У чому причина?»http://surl.li/axeur інформуванняВчителі 
2.Застосування внутрішньої системи оцінювання роботи закладу освіти.    
Внутрішній моніторинг: Моніторингові дослідження провадження  та результативності освітнього процесу з предметів інваріантної складової  навчального плану з математики (3-4 класи)Моніторингові дослідження провадження  та результативності освітнього процесу з предметів інваріантної складової  навчального плану з біології та екології (10-11 класи)Моніторингові дослідження провадження  та результативності освітнього процесу з предметів інваріантної складової  навчального плану з інформатики  (7-11 класи)Моніторингові дослідження провадження  та результативності освітнього процесу з предметів інваріантної складової  навчального плану з фізичної культури (5-11 класи)Класно-узагальнюючий  контроль у 5 класах Протягом листопадаПротягом листопадаПротягом листопадаПротягом листопадаПротягом листопада  Відвідування навчальних занять      Наказ ЗД ЗД  ЗД Д ЗД 
3. Спрямованість системи оцінювання на формування в здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання.    
Робота консультативних пунктів щодо підготовки до Всеукраїнських предметних олімпіад,  конкурсів, МАНпр.місяцяпланВчителі 
Участь учнів у ІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіадпр.місяцянаказВчителі 
Участь здобувачів  у Інтернет-проєктахпр.місяцяпланВчителі 
Профорієнтаційна робота, зустрічі з представниками ВНЗпр.місяцяінформуванняКК 

ІІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

1.Ефективне планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти.    
Обмін досвідом щодо результативної участі учнів у ІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіаддо 03.11планЗД 
Ознайомлення з графіком ІІ етапу предметних олімпіад, конкурсу ім.П.Яцика, Т.Шевченкадо 05.11графікЗД 
Підготовка учнів до участі у ІІ етапі Всеукраїнських предметних олімпіад, конкурсівпр..місяцяконсультуваннявчителі 
2. Постійне підвищення професійного рівня й педагогічної майстерності педагогічних працівників    
Самоосвітня діяльності вчителівпр..місяцяпланВчителі 
Консультація  «Індивідуальна траєкторія професійного розвитку учителя – шлях до успіху».01.11.планД 
Методичний «мозковий штурм»  «Атестація педагогічних працівників//Професійний стандарт учителя»01.11планЗД 
Підготовка табелю робочого часудо 15.11табельЗД 
3. Співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти.    
Відкритий діалог з батьками а учнями «Як успішно скласти ДПА» http://surl.li/iwtrrлистопадінформуванняКК 
Розміщення матеріалів для батьків,  учнів на сайті ліцею , у групі ФБ.пр.місяцяінформаціявчителі 
Кейс «Якими мають бути домашні завдання» http://surl.li/iwuoc 18.11інвестЗД 
4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності.    
День доброчесностілистопадбюлетеньвчителі 

ІV. УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ

1.Наявність стратегії  розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань    
Проведення самооцінювання за напрямом « Система оцінювання здобувачів освіти». Інтерв’ю учасниківдо 31.11питанняРобоча група 
Підготовка замовлення документів про освітудо 31.11замовленняД 
Інструктивно-методична оперативка1. Про участь учнів у ІІ етапі предметних олімпіад, конкурсів2.Про дотримання БДЖ на уроках та безпеки дорожнього руху3.Про відвідування учнів та наявність оправдовуючих документів4. Про проведення внутрішніх моніторингівщопонеділкаінформуванняД 
Робота з вхідною і вихідною кореспонденцієюпр.місяцяінформаціяД,ЗД 
2.Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм    
Відвідування уроків малодосвідчених вчителів з метою надання допомогипр.місяцяаркуш спост.ЗД 
Аналіз роботи вчителів, що атестуютьсяпр.місяцяпортфоліоЗД 
3.Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників    
Участь вчителів до курсів, вебінарів щодо підвищення професійного рівняпр.місяцясертифікативчителі 
Підготовка матеріалів для участі у Інтернет-семінарах, конференціяхпр..місяцяматеріалиВчителі 
4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою    
Підготувати наказиПро призначення відповідальних за підготовку замовлень на виготовлення документів про освіту державного зразка випускникам 2024 рокуПро  проведення І етапу Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.Про підсумки  проведення І етапу Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра ЯцикаПро проведення  Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства»Про підсумки проведення Міжнародного мовно – літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка01-30.11наказиД 
5. Реалізації політики академічної доброчесності    
Запобігання корупції серед учасників освітнього процесу у закладі освіти. Презентація «Корупція та конфлікт інтересів. Як уникнути корупційних дій»  http://surl.li/iwufd04-05.11Колектив  
V. НАСКРІЗНИЙ ВИХОВНИЙ ПРОЦЕСІІІ. Тематичний період (листопад)Тема: «Твій вибір – твоє життя!» (Програма «Основні орієнтир виховання.». Ціннісне ставлення до праці.)Мета: Формування творчої, працелюбної особистості виховання цивілізованого господаря, поваги до людини праці, почуття відповідальності, вимогливості до себе, охайності, дбайливості, дисциплінованості, старанності, наполегливості. Формування у учнів розуміння особистої значущості праці як джерела саморозвитку і самовдосконалення.
Рейди-перевірки відвідування учнями навчальних занять.Листопад 2023Педагог – організаторПатрушева Л.О. 
Рейди-перевірки запізнень учнів на навчання.Листопад 2023Карічковська Н.М. 
День української писемності та мови «Наша мова калинова» (за окремим планом), виховний проєкт “Дві зірки”.Листопад 2023Садовник Н.Ф.+ кафедра української філології та зарубіжної літературиВчителі ліцею. 
Заходи  щодо вшанування пам’яті жертв голодомору та політичних репресій (за окремим планом):- Всеукраїнська акція «Засвіти свічку»- Організація і проведення тематичних уроків, лекцій, засідань круглих столів, конференцій з метою поглибленого вивчення причин і наслідків голодоморів та політичних репресій– Оформлення виставок учнівських робіт по дослідженню голодоморів та політичні репресії- Продовження науково-дослідницької роботи учнів-членів Харківського територіального відділення Малої академії наук (секція історичного краєзнавства та історії України)Листопад 2023Сизова А.В.Класні керівникиПедагог – організатор  
Заходи «В єдності і сила народу» Дня Гідності і Свободи  (за окремим планом)Листопад 2023Сизова А.В.Педагог – організаторКласні керівники 
Міська школа “Лідер”20.11.2023Педагог – організатор  
Міський конкурс на кращу організацію правової освіти в ЗЗСОдо 30.11.2023Карічковська Н.М. 
Заходи щодо вшанування пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру (за окремим планом):- Круглі столи «Праведники народів світу – герої, що врятували життя»- Науково-історичні конференції «Уроки Бабиного Яру»- Випуски настінних газет «Трагедія Бабиного Яру»Листопад 2022Сизова А.В.Педагог – організаторКласні керівники 
1. Школа самовиховання:«На кого ти хочеш бути схожим? – 1 кл.«Цінуй свій час і час інших» – 2 кл.«Мої права та обов’язки» – 3 кл.«Дотримання шкільної етики» – 4 кл.«Повір у себе» – 5 кл.«Хто живе поруч зі мною?» – 6 кл.«Українська вдача» – 7 кл. «Що зі мною відбувається?» – 8 кл.«Що таке самовиховання, самооцінка, самореалізація?» – 9-11 кл.Листопад 2023Класні керівники 
Заходи щодо відзначення Міжнародного дня толерантності та інклюзивної освіти, тиждень толерантності (за окремим планом):- Загальношкільна акція «На скільки я толерантна людина»Листопад 2023Патрушева Л.О.МокрякКласні керівники 
Міський конкурс « Новорічна композиція»До кінця листопадаКл.колективи 1-11 кл. 
Міський конкурс « Український сувенір»До кінця листопадаКл.колективи 1-11 кл. 
Заходи до Міжнародного дня відмови від паління. Акція «Один день без тютюну»Листопад 2023Патрушева Л.О.МокрякКласні керівники 
Конкурс на кращу годівничку «Годівничка для синички».Листопад 2023Класні керівники 
День толерантності –   порозуміння з ВІЛ-позитивними людьми «Твоє життя – твій вибір»:Виставка – конкурс на найкращий відеоролик, фото «Стежинами здорового способу життя» – Тематичні перерви «Зроби свій вибір на користь життя»Листопад 2023Патрушева Л.О.Класні керівники 
Рольова гра «Усі професії хороші – вибирай на смак» (3-4 класи)Листопад 2023Класні керівники 
Ігрове спілкування «У світі професій» (5-7 класи)Листопад 2023Класні керівники 
Круглий стіл «Вибір професії – вибір життєвого шляху» (8-11 класи)Листопад 2023Класні керівники 
Тиждень профорієнтаційної роботи ( за окремим планом)Листопад 2023Патрушева Л.О.Класні керівники 
Акція «16 днів проти насильства» до Європейського дня захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насилляЛистопад 2023Патрушева Л.О.МокрякКласні керівники 
Тиждень прав дитини «Права людини починаються з прав дитини» (за окремим планом): – шкільний  конкурс-виставка плакатів та малюнків «Ми і наші права»Листопад 2023Сизова А.В.Класні керівники 
Провести цикл бесід з правового виховання: – Особливості відповідальності неповнолітніхЛистопад 2023Патрушева Л.О.Класні керівники 
Організувати роботу книжкової виставки”Права, обов’язки людини і громадянина”. Зустрічі в бібліотеціЛистопад 2023Левченко І.А.Мазуренко Л.Г. 
Заходи  до Дня захисту прав дитини «На паралельних дорогах прав та обов’язків» ( за окремим планом)Листопад 2023Сизова А.В.Класні керівники 
Засідання Ради профілактики правопорушень серед учнівської молоді з питань проведення місячника, затвердження плану його проведенняЛистопад 2023Патрушева Л.О. 
Контроль стану виховної роботи у 1-х  та 6-х класахЛистопад 2023Карічковська Н.М. 
Контроль проведення позакласних заходів, участі у шкільних заходахЛистопад 2023Карічковська Н.М. 
Контроль виховної роботи вчителів, що атестуютьсяЛистопад 2023Карічковська Н.М. 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ, БАТЬКИ, УЧНІ! У відповідності до ст.29 Закону України «Про освіту», функціональних обов’язків та на виконання п. 3 наказу Міністерства освіти

13 червня 2024 року в Первомайському ліцеї ‘Ерудит” відбувся щорічний звіт директора Наталії Пташинської про діяльність закладу за 2023-2024 н.р. за участю

12 червня в Первомайському ліцеї “Ерудит” відбулося засідання команди психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами. Учителі та асистенти педагогів підвели підсумки

11.06.2024 року відбувся майстер-клас для педагогів молодших класів по створенню мандали за датою народження. Мандала на санскриті означає «коло», «диск». Це сакральний