Первомайський ліцей «ЕРУДИТ»

Первомайський ліцей

«ЕРУДИТ»

Доповнення до колективного договору

З метою приведення положень колективного договору у відповідність до положень Галузевої угоди на 2016 — 2020 роки (у редакції від 19 квітня 2018 року) та Обласної Угоди на 2018-2020 роки (зі змінами та доповненнями) внести доповнення до колективного договору закладу освіти на 2017 — 2020 роки :

І. Розділ: «Регулювання виробничих, трудових відносин. Режим праці та відпочинку»

1. Забезпечити для працівників — членів Профспілки надання додаткових оплачуваних відпусток:

— за ненормований робочий день тривалістю до 7 календарних днів згідно із списками посад, робіт та професій, визначених колективним договором на підставі Орієнтовного переліку посад працівників з ненормованим робочим днем;

— сестрі медичній закладу освіти — 7 днів за особливий характер праці згідно з додатком 2 (п.133) Постанови КМУ від 17.11.1997 № 1290 (із змінами і доповненнями);

— інші види відпусток (у разі особистого шлюбу або шлюбу дітей, народження дитини, смерті близьких родичів, для догляду за хворим членом сім’ї, батькам, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих у іншій місцевості, батькам, чиї діти йдуть до першого класу школи, ветеранам, донорам тощо), що передбачені колективним договором;

2. Передавати уроки з окремих предметів у початкових класах, в т.ч. уроки іноземної мови, фізичної культури, образотворчого мистецтва, музики, інформатики лише спеціалістам за наявності об’єктивних причин та обов’язкової письмової згоди учителів початкових класів, забезпечуючи при цьому оплату праці відповідно до положень п. 74 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти;

3. Застосовувати при оптимізації закладу освіти звільнення працівників за скороченням штатів або чисельності працюючих лише як крайній засіб, коли вичерпані всі можливості їх працевлаштування в інших закладах освіти;

4. Не допускати зменшення обсягу навчального навантаження особам передпенсійного віку;

5. Виплачувати щорічну винагороду за сумлінну працю при звільненні педагогічних працівників серед навчального року з урахуванням часу фактичної роботи (рекомендації Міністерства освіти і науки та ЦК Профспілки);

До Розділу колдоговору: «Нормування і оплата праці»

1. При встановленні вчителям, вихователям педагогічного навантаження на новий навчальний рік зберігати, як правило, його обсяг, а також дотримуватися принципу наступності роботи, викладання предметів у класах, групах;

2. Установлювати педагогічним працівникам, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною, навчальне навантаження під час тарифікації на відповідний навчальний рік у обсязі не менше ставки. На період їх відпустки години навчального навантаження тимчасово передавати іншим педагогам. Після закінчення відпустки забезпечувати педагогічним працівникам навантаження, встановлене при тарифікації на початок навчального року;

3. Вживати заходів для забезпечення педагогів викладацькою роботою в обсязі не менше ставки заробітної плати. За відсутності такої можливості довантажувати їх до встановленої норми годин іншими видами навчально-виховної роботи;

4. З метою дотримання вимог Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2004 року № 601, та Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом МОН від 14.12.21012 № 1423, при встановленні доплат за завідування навчальними кабінетами:

— не обмежувати типів та кількості навчальних кабінетів закладу загальної середньої освіти, за завідування якими встановлюється додаткова оплата;

— забезпечити оплату за завідування одним працівником кількома навчальними кабінетами з безумовним дотриманням норм постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1096 «Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності» та пункту 41 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом МОН від 15.04.1993 № 102, якими не встановлено будь-яких обмежень та застережень щодо відповідного оснащення чи атестації, з обов’язковим погодженням з профспілковим комітетом розміру доплати конкретному педагогічному працівникові;

5.Встановлювати педагогічним та іншим працівникам, які працюють в інклюзивних класах (групах) та з ВІЛ-інфікованими дітьми, підвищені розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) відповідно до пунктів 28, 29 та 31 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102, та надбавку за складність у роботі в розмірі до 50 відсотків посадових окладів (ставок заробітної плати) відповідно до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298;

6.Забезпечувати доплати за роботу в інклюзивних класах (групах) у граничному розмірі 20% відповідно до постанови КМУ від 14.02.2018 № 72 «Про внесення зміні у додаток до постанови КМУ від 25 серпня 2004 р. № 1096»;

7. Забезпечувати встановлення надбавок, доплат та премій з метою диференціації заробітної плати тим працівникам, які отримують її на рівні мінімальної заробітної плати з урахуванням складності, відповідальності, результативності та умов виконуваної роботи;

8. Забезпечити встановлення доплати працівникам, які мають наукові ступені та вчені звання.

   Залишок      Сума коштів, залучених на потреби школи                                                       На що витрачені кошти (грн.) Господарчі,           електро-товари     Будівельні матеріалиРемонти Миючі засоби,

Сьогодні, 31 травня, в м. Миколаєві команда футзалістів ліцею “Ерудит” здобула перемогу у обласному етапі Всеукраїнських змагань “Пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги” з