ХЕРСОНСЬКИЙ
РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

https://khersontest.org.ua/


ПРОБНЕ ЗНО-2020: ДАТИ РЕЄСТРАЦІЇ ТА ТЕСТУВАННЯ

Реєстрація для участі у пробному ЗНО-2020 триватиме з 3 до 24 січня. Зареєструватися можна буде на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Пробне ЗНО з української мови і літератури відбудеться 21 березня, з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької) — 28 березня. У день проведення пробного тестування кожний зареєстрований учасник може пройти тест з одного навчального предмета.

Результати пробного ЗНО для осіб, які введуть свої відповіді до спеціального сервісу, буде оприлюднено на інформаційних сторінках: з української мови і літератури — 27 березня, з інших предметів — 3 квітня. Більше інформації про ПЗНО ->

 ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ ЗНО-2020

Наказом Міністерства освіти і науки України від 9 липня 2019 року № 947 затверджено календарний план підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року.

Відповідно до наказу реєстрація осіб для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні триватиме з 3 лютого до 24 березня 2020 року. Керівники закладів освіти зможуть зареєструвати учнів (слухачів, студентів) для проходження ДПА у формі ЗНО до 17 березня 2020 року.

До 30 квітня 2020 року зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання почнеться 21 травня тестуванням з математики і завершиться 15 червня тестуванням з хімії. Тестування з української мови і літератури відбудеться 26 травня, з фізики — 28 травня, з іспанської, німецької, французької мов — 1 червня, з англійської мови — 2 червня, з історії України — 4 червня, з біології — 9 червня, з географії — 11 червня.

Інформацію про результати основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання з усіх навчальних предметів буде розміщено на інформаційних сторінках учасників тестування до 24 червня 2020 року.

Також повідомляємо, що зміст сертифікаційних робіт відповідатиме програмам зовнішнього незалежного оцінювання,  затвердженим наказами Міністерства освіти і науки України від 26 червня 2018 року №696, від 20 грудня 2018 року № 1426.

 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.07.2019

м. Київ

N 945

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
01 серпня 2019 р. за N 850/33821

 

Деякі питання проведення в 2021 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти

Відповідно до частини восьмої статті 12 Закону України "Про освіту"частини третьої статті 45 Закону України "Про вищу освіту"статті 34 Закону України "Про загальну середню освіту", Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року N 1095 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08 липня 2015 року N 533), Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 10 січня 2017 року N 25, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 січня 2017 року за N 118/29986,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік навчальних предметів, із яких у 2021 році проводиться зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти (далі - Перелік), що додається.

2. Установити, що в 2021 році:

1) зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти (далі - зовнішнє оцінювання), проводитиметься з 21 травня до 16 липня;

2) кожен зареєстрований учасник зовнішнього оцінювання має право скласти тести не більш як із п'яти навчальних предметів із Переліку;

3) завдання сертифікаційної роботи з української мови мають відповідати рівню стандарту;

4) сертифікаційна робота з української мови і літератури має містити всі завдання сертифікаційної роботи з української мови (далі - субтест "Атестаційні завдання");

5) результати зовнішнього оцінювання за критеріальною шкалою 1 - 12 балів із чотирьох навчальних предметів зараховуються як оцінки за державну підсумкову атестацію за освітній рівень повної загальної середньої освіти (далі - атестація) для учнів (слухачів, студентів) закладів загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, які в 2021 році завершують здобуття повної загальної середньої освіти (далі - здобувачі освіти):

української мови (усі завдання сертифікаційної роботи) або української мови і літератури (субтест "Атестаційні завдання");

математики (з урахуванням вимог підпункту 6 цього пункту);

історії України (субтест "Період XX - початок XXI століття") або іноземної мови (з урахуванням вимог підпункту 6 цього пункту) - за вибором здобувача освіти;

одного з навчальних предметів, зазначених у пунктах 4 - 12 Переліку - за вибором здобувача освіти;

6) здобувачі освіти, яким результат зовнішнього оцінювання з математики та/або іноземної мови має зараховуватися як оцінка за атестацію, отримують її за результатами виконання завдань:

рівня стандарту, якщо вивчали відповідний навчальний предмет на рівні стандарту;

рівня стандарту та профільного рівня, якщо вивчали відповідний навчальний предмет на профільному рівні;

7) за підсумками проходження зовнішнього оцінювання з навчальних предметів, зазначених у пунктах 1, 3 - 12 Переліку, установлюються результати за рейтинговою шкалою 100 - 200 балів за підсумками виконання всіх завдань відповідної сертифікаційної роботи для учасників зовнішнього оцінювання, які подолають поріг "склав / не склав";

8) за підсумками проходження зовнішнього оцінювання з української мови і літератури встановлюються результати за рейтинговою шкалою 100 - 200 балів з української мови і літератури (за підсумками виконання всіх завдань сертифікаційної роботи для учасників зовнішнього оцінювання, які подолають поріг "склав / не склав") та з української мови (за підсумками виконання завдань субтесту "Атестаційні завдання" для учасників зовнішнього оцінювання, які подолають поріг "склав / не склав" у межах цього субтесту).

3. Директорату дошкільної та шкільної освіти (Осмоловський А. О.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра
Карандія В. А.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 

Міністр

Л. М. Гриневич

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Президент Спілки ректорів
вищих навчальних закладів
України

Л. В. Губерський

 

Голова ради Асоціації
ректорів вищих технічних
навчальних закладів України

М. З. Згуровський

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
09 липня 2019 року N 945

 

ПЕРЕЛІК
навчальних предметів, із яких у 2021 році проводиться зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти

1. Українська мова.

2. Українська мова і література.

3. Математика.

4. Історія України.

5. Біологія.

6. Географія.

7. Фізика.

8. Хімія.

9. Англійська мова.

10. Іспанська мова.

11. Німецька мова.

12. Французька мова.

 

Генеральний директор
директорату вищої освіти
і освіти дорослих

О. І. Шаров

Генеральний директор
директорату дошкільної та
шкільної освіти


  


А. О. Осмоловський 

                        Про  підсумки  ДПА  у формі ЗНО 

 учнів Первомайського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. № 15 –колегіум»

                                       у 2019  н.р.

 

     Державну  підсумкову  атестацію (ЗНО)  здавали   47 учнів 11-х класів.
     Результати ДПА (ЗНО): більшість учнів  11-х  класів отримала високий та достатній рівень знань з предметів, які винесені на державну  атестацію (ЗНО).       
  Найвищі результати показали учні 11-х класів з української мови  (вч.Садовник Н.Ф., Рігоц Н.В.);  історії України  (вч. Сизова А.В.),  англійської мови  (вч. Носова М.С., Верескун С.В.).
     Якість знань з української мови – 79%, успішність – 100%. Найвищі результати  (10,11,12 балів) показали 17 учнів школи (36%), достатній рівень навченості (7,8,9 ) - 20 учнів (43%).
   Якість знань з математики – 66%, успішність – 100%.  Високий та достатній  рівень знань показали 19 учнів (66%), низький рівень відсутній. Найвищий бал  - «12» отримали  2 учні школи.
   Якість знань з англійської мови  склала 85%, успішність 100%.
   Якість знань  з історії - 83%, успішність – 100%.  Високий  рівень знань показали 4 учні, 17 %, достатній рівень знань – у 15 учнів, 66%.
     За рейтингом  ЗНО-2019  закладів освіти Миколаївської області Первомайський НВК «ЗОШ І-ІІ ст. № 15 – колегіум»                  посів 8 місце.                               
                                                                                                                                                                         
Результати державної підсумкової атестації учнів 11-х класів
Первомайського НВК «ЗОШ І-ІІ ст. № 15-колегіум» у 2018/2019 навчальному році
 
 

Навчальний

предмет

(усі предмети інваріантної складової робочих навчальних планів)

Кількість учнів

Рівень навчальних досягнень учнів

початковий

середній

достатній

високий

1

Українська мова

47

       -

10/21%

20/43%

17/36%

2

Математика

29

-

10/34%

16/55%

3/11%

3

Історія України

23

-

4/17%

15/66%

4/17%

4

Англійська мова

20

-

3/15%

12/60%

5/25%

5

Біологія

7

-

3/43%

4/57%

-

6

Географія

12

-

3/25%

9/75%

-

7

Фізика

3

-

2/67%

1/33%

-

      
   
Порівняння результатів  навчальних досягнень учнів 11-х класів Первомайського НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів № 15-колегіум» за підсумками 2018/2019 навчального року та державної підсумкової атестації
 

Клас

Предмет

Кількість учнів, які обрали ДПА

Кількість учнів, у яких досягнення

Підвищилися

Знизилися

Залишилися на тому ж рівні

К-ть

%

К-ть

%

К-ть

%

11-і

 

Укр. мова

47

15

32

4

9

28

59

11-і

 

Математика

 

29

1

3

9

31

19

66

11-і

Історія України

23

6

26

1

4

16

70

11-і

 

Англійська мова

20

3

15

1

5

16

80

11-і

 

Біологія

7

-

-

5

71

2

29

11-і

 

Географія

12

1

8

4

33

7

59

11-і

Фізика

3

-

-

1

33

2

67

 

 

                                                                                              

 


ПОРАДИ ПСИХОЛОГА

ЗНО – система перевірки знань, яка базується на тестових технологіях. Тестування, як нова форма перевірки знань, накопичує свій досвід та потребує попередньої підготовки учнів. Дуже важливим стає організація робочого дня учня щодо підготовки до ЗНО, контроль фізичного самопочуття та запобігання психологічного перевантаження.
    Під час інтенсивного мозкового напруження необхідне правильне, повноцінне харчування та збалансований комплекс вітамінів. Такі продукти, як риба, сир, горіхи, курага та ін. стимулюють роботу головного мозку.
    Не менш важливим є повноцінний нічний сон не менш 8 годин на добу.
    Щоб правильно розподілити свої сили, треба скласти такий розклад дня, при якому навчальні заняття чергуються з перервами на їжу, сон та активний фізичний відпочинок: оздоровчу та дихальну гімнастику, вправи для очей і релаксацію всього організму в цілому.
Поради щодо підготовки до тестів
1.Залиш для підготовки до тестів достатньо часу, щоб не виникла ситуація, коли потрібно прочитати ще щось в останню хвилину. Цей підхід дозволить значно підсилити впевненість у своїх силах, адже ти знатимеш, що витратив достатньо часу на підготовку й підготувався добре.
2. Склади розклад своєї підготовки до тестів, щоб можна було стежити за часом і відслідковувати  власний прогрес. Залиш час на відпочинок і розваги, щоб уникнути перевтоми.
3. Тільки-но помітив, що увага розсіюється, а мозок почав утомлюватися, влаштуй короткий відпочинок. Після того, як будеш готовий працювати далі, повертайся до занять.
4. Експериментуй із різними методиками підготовки, щоб заняття стали розвагою і зросла мотивація.
5. Не пий занадто багато кави і газованих напоїв: кофеїн тільки більше збудить мозок і зробить його менш сприйнятливим до інформації. Харчуйся частіше і правильно – у період активної підготовки до тестування мозку необхідно багато поживних речовин.
6. Регулярні, але помірні фізичні вправи підсилять енергію, прояснять мислення і знизять відчуття стресу.
7. Спробуй вправи йоги, дихальну гімнастику або інші способи розслаблення й подолання стресу. Вони допоможуть зняти напруження, підсилять концентрацію уваги, а також поліпшать сон.
Як поводитися під час тестування
(за матеріалами статті О.Ноздрачової «Успішне ЗНО як поєднання знань і тактики виконання» // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2014. - № 2)
    Дуже важливо правильно вибрати тактику під час відповідей на запитання ЗНО.
    Спочатку нашвидкуруч пройди весь тест, відповідаючи тільки на те, що ти точно знаєш. Дуже швидко ти вирішиш приблизно третину питань. Потім пройдися по питаннях ще раз, намагаючись вирішити більш складні питання, які потребують логіки та роздумів. Цей процес забере у тебе більше часу, і кількість твоїх відповідей зросте. Далі зупинися і дай собі 1-2 хвилини перепочити. Усвідом, що за короткий час ти відповів на значну кількість запитань і тому обов’язково впораєшся і з іншими.
    У другій частині іспиту переходимо до запитань, на які у тебе немає готової відповіді. Що ж робити, якщо запитання здається дуже важким, і ти, на перший погляд, не знаєш, як на нього відповідати? У першу чергу не панікувати!
    Перший спосіб роботи полягає у використанні інформації із суміжних галузей знань. Справа в тому, що більша частина потрібної інформації вже зберігається у твоїй голові, але в розкиданому, несконцентрованому вигляді, і твоє завдання полягає в тому, щоб зібрати докупи необхідні відомості.
    Другий спосіб – візуалізація. Намагайся максимально чітко пригадати ту сторінку підручника, на якій ти зустрічав даний матеріал. Розслабся і включи зорову уяву. Дуже часто при такому підході вдається відтворити в пам'яті сторінку підручника та її частину, де ти раніше бачив потрібну формулу чи малюнок.
    Третій спосіб – підключення логіки. Зробивши припущення про правильність якогось варіанта, логічно продовжуй це припущення та подивися, чи не викличе воно протиріччя з основними поняттями чи фактами. Якщо в результаті виходить недоладність, значить, вихідний посил був неправильний, і слід вибрати інший варіант відповіді.
    Четвертий спосіб – метод виключення. Починай викидати найнеймовірніші варіанти відповідей, і питання, що залишиться, буде правильним.
    Якщо ти і після виключення неможливих варіантів усе одно не можеш вибрати правильну відповідь, застосуй 
    П’ятий спосіб – дій навмання.
    Наприклад, після виключення двох малоймовірних відповідей у тебе залишилося два варіанти. У цьому випадку шанси вгадати правильно становлять 50%, а це означає, що половина випадково вибраних відповідей буде неправильною.
    І, нарешті, останнє: ніколи не відступай й борися до кінця. Доки ти думаєш, пригадуєш, придумуєш, намагаєшся, у тебе залишаються реальні шанси набрати потрібну кількість балів. Пам’ятай, що кілька балів можуть вирішити твою долю: відчинити або, навпаки, зачинити двері в бажаний вищий навчальний заклад. Тому до кінця використовуй час, відведений на підготовку до відповідей, залишивши 15-20 хвилин на перегляд вибраних варіантів. Обов'язково збережи цей резерв, щоби свіжим  поглядом пройтись по своїх відповідях. Нерідко буває так, що при цьому ти виявиш якусь помилку чи неточність, яку встигнеш вчасно виправити, вирвавши в непоступливої долі саме ті 1-2 бали, які дадуть тобі можливість учитись там, де ти хочеш.
4. Після виходу з пункту тестування не потрібно марно гаяти час, засуджуючи та критикуючи себе за те, що щось зробив не так. Найчастіше власна самооцінка буває найбільш критичною. Привітай і похвали себе за те, що зробив правильно.
5. Якщо після тестування є гнітюче відчуття, обов’язково знайди того, з ким можеш поділитися власними турботами. 
Пам'ятай, ти – не один!