Первомайський ліцей «ЕРУДИТ»

Первомайський ліцей

«ЕРУДИТ»

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ Первомайського ліцею «Ерудит»

 
ЗАТВЕРДЖЕНО Начальник управління освіти Первомайської міської ради ________Галина ОСТАПЕНКО  
СХВАЛЕНО Протокол засідання педагогічної ради від «_30_» ___серпня__ 2021 № 1_ (редакція  протокол від ______________№ ___)  ЗАТВЕРДЖЕНО Директор ліцею  _______Наталія ПТАШИНСЬКА

СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ

Первомайського ліцею «Ерудит»

_____Первомайської міської ради__

на 2021-2026 рр.

(в новій редакції)

-ЗМІСТ

І. Вступ

ІІ. Місія, візія, цінності, принципи діяльності.

ІІІ. Мета, цілі, завдання розвитку.

ІV. Стратегічні напрямки розвитку ліцею і шляхи їхньої реалізації.

V. Очікувані результати.

VІ. Ризики, пов’язані з реалізацією стратегії

Стратегія розвитку

Первомайського ліцею «Ерудит» на 2021-2026рр.

І. ВСТУП

1. Інформаційна довідка

Історична довідка

1972р. – Первомайська середня школа №15 Первомайської міської ради

2007р. – навчально-виховний комплекс „Первомайська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 15 – колегіум” Первомайської міської ради (рішення 31 сесії 5 скликання Первомайської міської ради від 25.06.2007р. №21 )

2021р. – Первомайський ліцей «Ерудит» Первомайської міської ради

(рішення 14 сесії 8 скликання Первомайської міської ради від 24.06.2021 року №12 )

Адреса закладу: вул. О. Коротченка, 18А, м. Первомайськ, Миколаївська область, 55202.

Рік заснування: 1972

Контактні телефони: тел.(05161) 7-45-48

Е-mail: NVK-15@i.ua 

Офіційний сайт: https://nvk15.com.ua/

Код ЄДРПОУ 25992635

Потужність закладу: 950 учнів.

Ліцензійований обсяг:

 • Початкова освіта – 450;
 • Базова освіта – 550;
 • Повна загальна середня освіта – 160

Фактична кількість здобувачів освіти – 1060 (станом на 01.09.2022р.)

Кількість класів: 36.

Мова  освітнього процесу –  українська.

Форми здобуття освіти: інституційна (очна (денна), дистанційна), індивідуальна (екстернат, сімейна (домашня)).

Напрями профілізації:

 • філологічний (профіль української філології);
 • технологічно-інформаційний напрямам (профіль інформатика).

Загальна характеристика

Первомайський ліцей «Ерудит» Первомайської міської ради – це сучасний академічний заклад освіти, який передбачає профільне навчання на основі поєднання змісту освіти, визначеного стандартом профільної середньої освіти, і поглибленого вивчення окремих предметів з урахуванням здібностей та освітніх потреб здобувачів освіти з орієнтацією на продовження навчання на вищих рівнях, а також задовольняє пізнавальні інтереси дитини, плекає творчу особистість, створює умови для повноцінного інтелектуального, творчого, морального, фізичного розвитку дитини, примноження культури й духовності в усій різноманітності національних та світових зразків, тобто заклад самореалізації особистості, її життєтворчості.

Діяльність педагогічного колективу ліцею спрямована на розвиток творчого потенціалу особистості, створення сприятливих умов для навчання і виховання інтелектуальних і творчо обдарованих дітей. Вихованці ліцею є постійними призерами міських, обласних етапів  Всеукраїнських учнівських олімпіад, багатьох творчих конкурсів, проєктів: Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, міського конкурсу читців «Поетична пристань», Усеукраїнської українознавчої гри “Соняшник”, Усеукраїнського учнівського фізичного конкурсу “Левеня”, Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру», конкурсу з англійської мови «Гринвіч», Міжнародного конкурсу творчих робіт учнів, вчителів, студентів та аспірантів «Уроки війни та Голокосту – уроки толерантності» тощо.

У системі роботи ліцею результативними стали колективні та індивідуальні форми роботи. Педагоги ліцею щорічно доводять свою педагогічну майстерність, професійні уміння і творчі здобутки в конкурсі «Учитель року», у різноманітних проєктах та конкурсах. Вчителі ліцею є членами обласних творчих груп. На базі закладу проводяться майстер –класи, семінари для педагогічних працівників м. Первомайська.

Не менш результативною і плідною стала самоосвітня діяльність педагогів. Більще 20 учителів щоріч друкують свої доробки у періодичних фахових виданнях, розміщують на сайтах освітніх платформ «Всеосвіта», «На урок».

Свідченням  плідної роботи педагогів та учнів є високі результати ЗНО: протягом 2017 – 2021 рр. ліцей входив у десятку кращих загальноосвітніх закладів освіти Миколаївської області. Варто зазначити, що учениця ліцею «Ерудит» за результатами ЗНО з усіх навчальних предметів, визначених для обов’язкового складання у 2021 році, отримала стипендію Президента України.

Невід’ємною складовою діяльності ліцею є участь в освітніх проєктах. Заклад долучився і активно впроваджує нові сучасні проєкти, програми та ініціативи, серед яких Міжнародний проєкт “PALS -2030”, Міжнародний проєкт «Шкільний простір як модель толерантного суспільства», Усеукраїнський проєкт «Енергоефективні школи: нова генерація», Усеукраїнський проєкт «Мережа DOCU/КЛУБів за реформи».

З метою забезпечення ефективності освітнього процесу дітей з ООП, які здобувають освіту в умовах інклюзивного навчання в ліцеї  створено ефективну команду психолого-педігогічного супроводу. Для надання психолого-педагогічних послуг та проведення корекційно –розвиткових занять в закладі є ресурсна кімната.

Ліцей тісно співпрацює з закладами вищої освіти, а саме Миколаївським національним аграрним університетом та Первомайською філією Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова. Співпраця із ЗВО розширює можливості надання освітніх послуг на високому рівні вимог державного стандарту середньої освіти, забезпечує впровадження профільного навчання.

Щороку ліцей у рейтингу серед усіх закладів загальної середньої освіти Первомайської міської ради міста посідає призові місця.

Попри досягнення колектив ліцею аналізує проєктує, вивчає вітчизняний та світовий досвід, експериментує та досліджує, створює цілісний освітній простір – високодуховний, інтелектуальний, естетичний.

ІІ. Місія, візія, цінності, принципи діяльності

Стратегічне планування закладу розроблено на основі аналізу –результатів SWOT-аналізу та висновками проведеного внутрішнього самооцінювання забезпечення якості освітньої діяльності закладу.

Результати  SWOT-аналізу за висновками проведеного внутрішнього самооцінювання забезпечення якості освітньої діяльності закладу

Переваги/Сильні сторониПерешкоди/Слабкі сторони
Позитивний імідж закладу;чітка організація освітнього процесу;комфортні санітарно-гігієнічні умови у приміщеннях закладу;наявність ресурсної кімнати – спеціального простору для розвитку людини та гармонізації її психоемоційного стану;наявність відео спостереження в коридорах і на подвір’ї закладу;підключення до Інтернет мережі усієї комп’ютерної техніки; поступове систематичне оновлення матеріально-технічної бази школи; забезпечення усіх навчальних кабінетів комп’ютерами;функціонування 2-х кабінетів інформатики,оновлений естетичний вигляд у залі їдальні та коридорах школи;наявність інформаційного простору школи: шкільний сайт, сторінка у соціальній мережі Facebook, радіорубка;наявність досвідчених кваліфікованих педагогічних працівників;участь учителів у професійних конкурсах, громадській діяльності;постійне підвищення професійного рівня педагогічних працівників;різноманітність освітніх послуг (індивідуальне навчання, інклюзивне навчання, екстернат на форма навчання, профільне навчання);соціальна активність учнів на всіх етапах шкільного життя;участь у Всеукраїнському науково-педагогічному проєкті “Інтелект України”;висока результативність участі у предметних олімпіадах, конкурсах;високий рівень навчальних досягнень (результати ЗНО);наявність системи оцінювання навчальних досягнень учнів;впровадження в освітній процес технології дистанційного навчання та  системи оцінювання здобувачів освіти при застосуванні цієї технології;дієздатна система громадсько-патріотичного виховання  та спортивно-масової роботи;сформована система учнівського самоврядування;демократичний стиль управління;ввідкритість в управлінні закладом (постійне інформування через веб-сайт, Facebook). тісна співпраця батьків та педагогічних працівників.  Матеріально-технічна база закладу потребує оновлення та поповнення;Недостатня кількість навчальних кабінетів, кабінетів для заняття гуртковою роботою; відсутність сучасного оснащеного спортивного майданчика;мала площа приміщення школи, що ускладнює збільшення контингенту учнів старшої школи;недостатня кількість мультимедійного забезпечення кабінетів (телевізор, інтерактивна дошка, мультимедійна панель);невідповідність матеріально-технічної бази  кабінетів трудового навчання; наявність розбіжності між результатами зовнішнього незалежного оцінювання та річним оцінюванням учнів; низька мотивація частини учнів при дистанційному навчанні;недостатня обізнаність педагогів з питань академічної доброчесності та запобігання проявам корупції; обмежений спектр послуг, що надаються в рамках позаурочної діяльності;недостатня готовність здобувачів освіти та їх батьків до сприйняття ідеї індивідуальних освітніх траєкторій.
МожливостіЗагрози
Благоустрій шкільного подвір’я, естетичне оформлення будівлі  та приміщень закладу;створення умов для взаємодії батьків, учнів та вчителів через інформаційних простір школи;можливості реформи НУШ; використання дистанційних форм навчаннястворення індивідуальної освітньої траєкторії; проведення постійного моніторингу якості освіти;створення сучасної системи партнерства школи, сім’ї, громадських організацій;участь педагогічного та учнівського колективів в різноманітних соціальних та культурних програмах, проєктах міжнародного рівня;співпраця з батьками, місцевими підприємствами та підприємцями, ГО, владою;;написання і реалізація внутрішніх проєктів розвитку закладу; залучення альтернативних джерел фінансування;встановлення зв’язків з іншими закладами вищої освіти області, України, Європи.  Зміни у змісті освіти, пов’язані зі змінами політики в галузі освіти.запровадження дистанційного навчання; зниження рівня мотивації учнів до навчання, спричиненої політичною та економічною нестабільністю в країні; відсутність фінансових можливостей стимулювати та підтримувати діяльність творчих, прогресивних, ініціативних педагогів та учнів; збільшення кількості  соціально-неблагополучних сімей;відсутність належного фінансування у сфері матеріального забезпечення закладу;слабка фандрайзингова діяльність;упереджене ставлення батьків, опір батьківської спільноти.  

Місія закладу: зробити освіту силою, що об’єднує людей.

Візія закладу: перетворити існуюче освітнє середовище на середовище партнерства,виховання відкритої, суспільно активної, конкурентоспроможної особистості, яка володіє необхідними уміннями і компетентностями для подальшого навчання та реалізації в дорослому житті.

Цінності закладу:

 • людина; 
 • сім’я;
 • духовність; 
 • усвідомлений патріотизм; 
 • відповідальність;  
 • повага; 
 • творче мислення;  
 • прагнення до постійного розвитку;  
 • висока моральність.

Принципи діяльності закладу:

 • людиноцентризм;
 • забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності;
 • забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності;
 • розвиток інклюзивного освітнього середовища;
 • забезпечення універсального дизайну та розумного пристосування;
 • цілісність і наступність системи освіти;
 • прозорість і публічність прийняття та виконання управлінських рішень;
 • свобода у виборі видів, форм і темпу здобуття освіти, освітньої програми;
 • академічна доброчесність;
 • академічна свобода;
 • гуманізм;
 • демократизм;
 • єдність навчання, виховання та розвитку;
 • виховання патріотизму, поваги до культурних цінностей Українського народу, його історико-культурного надбання і традицій;
 • формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її честі та гідності, фізичного або психічного насильства, а також до дискримінації за будь-якими ознаками;
 • партнерство;
 • сприяння навчанню впродовж життя;
 • нетерпимість до проявів корупції та хабарництва.

ІІІ. Мета, цілі, завдання розвитку

Головною метою розвитку закладу є – створення освітнього простору для розвитку потенційних можливостей і самореалізації дітей та дорослих.

Основні стратегічні цілі розвитку закладу

 • продовження формування позитивного іміджу ліцею;
 • підвищення якості освітніх послуг;
 • розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти за основними напрямками «Освітнє середовище», «Оцінювання здобувачів освіти» «Педагогічна діяльність педагогічних працівників», «Управлінська діяльність»;
 • розробка засад дотримання  академічної доброчесності;
 • якісна загальноосвітня підготовка учнів на рівні державних стандартів на основі інноваційних технологій навчання;
 • розширення профільності старшої школи (відкриття профілів за запитом учнів: інформаційно-технологічного та іноземної філології);
 • впровадження системи STEM освіти;
 • розширити мережу гуртків, факультативів, спецкурсів;
 • створення умов для формування і збереження психічного і фізичного здоров’я здобувачів освіти, учителів закладу;
 • формування соціальної свідомості учнів в процесі громадянського виховання;
 • формування громадянської активності усіх учасників освітнього процесу, комплексний підхід до демократизації освітнього процесу;
 • створення прозорої системи комунікації з батьками  та учнями;
 • розробка системи критеріїв  оцінювання учнів, у т. ч. формувального оцінювання;
 • упровадження педагогіки партнерства, досвіду волонтерства, міжнародної співпраці, самоврядування.

Стратегічні завдання розвитку закладу:

 • Створити сучасне освітнє середовище вільне від будь –яких форм насильства та дискримінації;
 • підвищити якість освітніх послуг до відповідності до державних стандартів освіти;
 • проводити щорічно внутрішнє самооцінювання якості освіти в закладі;
 • надавати освітні послуги через форми здобуття освіти згідно чинного законодавства (очна, дистанційна, сімейна, екстернат);
 • здійснювати освітній процес відповідно до індивідуальних можливостей, інтересів в здібностей учнів;
 • продовжувати розвивати інклюзивне освітнє середовище, підтримувати дітей з особливими освітніми потребами;
 • запровадити систему STEM – навчання;
 • створювати умови для покращення психолого-педагогічної, інформаційної, методичної та практичної підготовки педагогічних кадрів, підвищення їх кваліфікації, використовуючи всі можливості освітнього менеджменту;
 • розвивати творчу ініціативу та академічну свободу педагогів в пошуках нових форм і методів педагогічної діяльності для надання якісних освітніх послуг.
 • зміцнювати матеріально-технічну базу, продовжити створювати сучасне середовище універсального дизайну та розумного пристосування що сприятиме зростанню частки проєктної, командної, групової діяльності учасників освітнього процесу;;
 • забезпечувати прозорость та інформаційну відкритість роботи закладу.
 • брати участь у освітніх проєктах та грантах, налагодити мережеву співпрацю з іншими закладами освіти та партнерами.
 •  

ІV. Стратегічні напрямки розвитку ліцею і шляхи їхньої реалізації:

Стратегія розвитку Первомайського ліцею «Ерудит» розрахована на 5 років (2021-2026 н.р.) та включає в себе наступні напрямки:

 • розвиток освітнього середовища;
 • розвиток системи оцінювання здобувачів освіти;
 •  розвиток професійних компетентностей педагогічних працівників;
 • розвиток управлінських процесів закладу.
Напрямок/ Стратегічні цілі2021-2022/ Завдання часового прстору2022-2023/ Завдання часового прстору2023-2024/ Завдання часового прстору2024-2025/ Завдання часового прстору2025-2026/ Завдання часового прстору
Розвиток  освітнього середовища  
Забезпечення комфортних і безпечних умов-Оновлення  дизайну сходів (фінансування – БФ); капітальний ремонт актової зали. (фінансування – БФ) -Заміна вікон у залі їдальні (4 шт.) (фінансування – звернення до засновника); Заміна 1 вікна у актовій залі (фінансування – БФ)-Оновлення  дизайну другого поверху (фінансування – БФ). -Капітальний ремонт  центрального входу (козирка) (фінансування – звернення до засновника).-Оновлення  дизайну коридорів першого поверху (початкові класи) (фінансування – БФ); заміна вікон в коридорах першого поверху (початкові класи) (фінансування – звернення до засновника)  Оновлення дизайну коридорів третього поверху (фінансування – БФ).  Оновлення  дизайну фойє ліцею (фінансування – звернення до засновника)  
Облаштування та оновлення інформаційних  та тематичних  зон  Стендова  наочність: віхи становлення ліцею;гордість ліцею – її  випускники; академічна доброчесність. (фінансування – БФ)Створення дизайнерських тематичних зон  на першому поверсі (фінансування – БФ)Створення дизайнерських тематичних зон на другому поверсі (фінансування – БФ)Створення дизайнерських тематичних зон на третьому поверсі (фінансування – БФ)
Облаштування території закладу-Облаштування центрального двору, оновлення дизайну клумб (фінансування – БФ)Ремонт  спортивних майданчиків (фінансування – БФ)Створення «зеленого класу» (фінансування – БФ)Облаштування внутрішнього дворика в Lounge green zone (фінансування – БФ) 
Забезпечення якісним харчуваннямОновлення дизайну зали їдальні (фінансування – БФ); -придбання нового обладнання для харчоблоку . (фінансування – звернення до засновника)Продовження  впровадження системи НАССРПродовження  впровадження системи НАССР;  Продовження  впровадження системи НАССРПродовження  впровадження системи НАССР
Створення  освітнього середовища вільного від будь яких форм насильства та дискримінаціїУпровадження Програми антибулінгової політики  Проведення  раптівок і соціальних акційСтворення відеороликів соціального характеруТренінги із питань антидискримінаційних підходівСтворення правового клубу «Крок»
Підвищення  рівня правосвідомості та поінформованості  щодо прав людини шляхом реалізації заходів у сфері  медіаосвіти-Участь Проєкті «Мережа DOCU/CLUB — за реформи!» – Створення Кіноклубу медіапросвіти з прав людини Docudays UA; Кіноклубу медіапросвіти з прав людини Docudays UA;Проведення засідань кіноклубу медіапросвіти з прав людини Docudays UAПроведення засідань кіноклубу медіапросвіти з прав людини Docudays UAПроведення засідань кіноклубу медіапросвіти з прав людини Docudays UAПроведення засідань кіноклубу медіапросвіти з прав людини Docudays UA
Формування інклюзивного, розвивального мотивуючого просторуСтворення умов для здобуття досвіду асистентів учителів через участь у Міжнародному проєкті  “Інклюзія. Шкільний освітній простір як модель толерантного та розвиненого суспільства”Співпраця із ІРЦ. Напрацювання психологічною службою інструментарію діагностування рівня тривожності в умовах воєнного стануНапрацювання психологічною службою інструментарію діагностування рівня тривожностіПрактичні кейси корекційно-розвивальної роботи.Практичні кейси корекційно-розвивальної роботи.
Формування позитивної комунікаціїСтворення Меморандуму партнерства між усіма учасниками освітнього процесуОновлення Правил взаємодії на основі організованих  зустрічей (учні-учителі-батьки) із урахуванням вікових запитів і особливостей учнівських спільнот; оприлюднення Правил на сайтах, ФБ, у кабінетах  Оновлення Правил на основі результатів анкетування учасників освітнього процесуМоніторинг дієвості МеморандумуКорекція  Меморандуму (за потреби)
Система  оцінювання здобувачів освіти  
Розробка і оприлюднення критерії оцінювання здобувачів освітиОформлення  куточків у кожному кабінеті із інформацією для здобувачів освіти  «Критерії,  правила та процедури оцінювання навчальних досягнень»-Оновлення та оприлюдненя критеріїв,  правил та процедур оцінювання навчальних досягнень в навчальних кабінетах, на офіційному сайті закладу; – розроблення пам’яток для учасників освітнього процесу.Створення Банку для обміну досвідом успішних практик поширення критеріїв (створення завдань для самооцінювання, взаємооцінюваня)Створення Банку для обміну досвідом успішних практик поширення критеріїв (створення завдань для самооцінювання, взаємооцінюваня)Анкетування учасників освітнього процесу із корекцією системи оцінювання
Прозорість оцінюванняІнформаційно-методичний супровід упровадження е-журналів та дистанційної освіти через платформу “Просвіта»Створення системної взаємодії в організації дистанційної і змішаної форм навчання на платформі (у т.ч. індивідуального, інклюзивного, сімейного навчання)Перехід на е-журналиСтворення бази відеоуроків для безперервної і доступної освітиМоніторинг активних ресурсів програми, проведення постійно діючих консультувань у під’єднанні до платформи
Систематичне відстеження та корегування результатів навчання кожного учняУпровадження формувального оцінювання та застосування його технікСтворення системи формувального оцінюванняЗменшення кількості учнів з початковим рівнем навченості через індивідуальну   роботу з даної категорією здобувачів освітиВпровадження  прийомів самооцінювання та взаємооцінювання  на уроках.Проведення глибокого аналізу результатів моніторингових досліджень з зазначенням чітких шляхів покращення якості знань учнів.
Дотримання академічної доброчесностіРозробка Положення про академічну доброчесністьРеалізація програми дій щодо дотримання академічної доброчесності   
Самореалізація здобувачів освітиСтворення умов для проведення І етапу олімпіад, онлайн-олімпіад, фестивалів, конкурсів, турнірів, змагань.Залучення до предметних олімпіад на базі ВНЗ   
Створення системи формувального оцінювання«Кава з директором» (зустріч з учнями призерами олімпіад, конкурсів, лідерами учнівського самоврядування)«Кава з директором» (-зустріч з учнями призерами олімпіад, конкурсів, лідерами учнівського самоврядування; -відзнака подарунками, фото сесії (фінансування – БФ))Розгляд питання формувального оцінювання на засіданнях педагогічної ради; -«Кава з директором» (зустріч з учнями призерами олімпіад, конкурсів, лідерами учнівського самоврядування; -відзнака подарунками (фінансування – БФ))«Кава з директором» (зустріч з учнями призерами олімпіад, конкурсів, лідерами учнівського самоврядування; -відзнака подарунками (фінансування – БФ)«Кава з директором» (зустріч з учнями призерами олімпіад, конкурсів, лідерами учнівського самоврядування) -Створення “Практичного порадника до формувального оцінювання”
Формування у учнів відповідально від за результати свого навчання   Робота мовних клубів для учнів 1-4, 5-9, 10-11 класів   
Педагогічна  діяльність педагогічних працівників  
Підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників Розробка   Порядку визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників   
Реалізація індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів освітиСтворення умов для екстернатної форми навчанняСтворення умов для сімейної форми навчанняСтворення умов для індивідуальної форми навчанняСтворення умов для змішаної форми навчанняАналіз реалізації навчання за різними формами
Осучаснення методичних форм професійного зростання Педагогічні майстерні як успішна форма самореалізації кожного педагога (створення педагогічних майстерень)Напрацювання авторського продукту (розробки уроків, порадники, збірки завдань)Напрацювання авторського продукту (розробки уроків, порадники, збірки завдань) 
Дотримання академічної доброчесності учителями і популяризація перед учнівствомРозробка Положення про академічну доброчесністьРеалізація програми дій щодо дотримання академічної доброчесностіІнноваційні форми роботи (квести, ігри, інтенсиви, практикуми) по об’єктивному оцінюванні здобувачів освітиІнноваційні форми роботи (квести, ігри, інтенсиви, практикуми) по об’єктивному оцінюванні здобувачів освітиЗастосування програмового забезпечення “Антиплагіат”
Управлінські процеси  
Розробка Стратегії та внутрішньої системи забезпечення якості освіти-Проведення комплексного внутрішнього само оцінювання забезпечення якості освіти. Визначення пріоритетних завдань і затвердження Стратегії розвитку закладу освіти; -Розробка ВСЯО.Самооцінювання за напрямком «Освітнє середовище закладу освіти»Самооцінювання за напрямком «Система оцінювання здобувачів освіти»Самооцінювання за напрямком «Педагогічна діяльність педагогічних працівників».Самооцінювання за напрямком «Управлінська діяльність».
Створення школи як профільного закладу освітиПроведення кадрового аналізу, моніторинг матеріально-технічного забезпеченняВідкриття другого профіля (інформаційно-технологічного)Проведення партнерських зустрічей із ВНЗ, укладання угод про курси занять для випускників, долучення викладацького складу до освітнього процесу Моніторинг профілів, рівня предметних і ключових компетентностей
Розвиток громадського самоврядування. Діяльність педагогічної ради Оновлення органів громадського самоврядування на основі чинного законодавства;   
Протидія корупції Практичні заняття із протидії корупції для педагогів та учнів. Ознайомлення із навчальними іграми (Онлайн-гра «(Не)підкупність»)Практичні заняття із протидії корупції для батьків  
Мотиваційний простір для учительстваАтестація Фахові конкурси Участь у конференціяхСертифікація Атестація Фахові конкурси Участь у конференціяхСертифікація Атестація Фахові конкурси Участь у конференціяхСертифікація Атестація Фахові конкурси Участь у конференціяхСертифікація Атестація Фахові конкурси Участь у конференціях
Створення  сучасної системи партнерства Внутрішній проєкт «Партнерство заради успіху дітей»     

Фінансування завдань Стратегії розвитку закладу освіти передбачається здійснювати за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, внутрішньодержавних та зовнішніх грантів, благодійних фондів, зацікавлених фізичних та юридичних осіб. У реалізації Стратегічної програми розвитку закладу беруть участь всі учасники освітнього процесу.

V. Очікувані результати.

 • Освітнє середовище:

Створення у комфортних і безпечних умов навчання учнів та праці педагогів, освітнього середовища вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації, інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору через запровадження педагогіки партнерства.

 • Система оцінювання учнів:

Здійснення стимулюючого оцінювання, що ґрунтується на позитивному підході, враховує освітню траєкторію кожного учня, спрямовується на формування і розвиток ключових компетентностей.

 • Педагогічна діяльність педагогічних працівників:

Підвищення якості викладання навчальних предметів педагогічними працівниками, відповідальності за свою професійну діяльність.

 • Управлінські процеси закладу:

Створення освітнього середовища, сприятливого для успішної самореалізації здобувачів освіти та професійного вдосконалення педагогічних працівників.

VІ. Ризики, пов’язані з реалізацією стратегії

Зміни у змісті освіти пов’язані із змінами політики в галузі освіти:

 • недостатність виділених та залучених коштів для реалізації основних напрямків Стратегії розвитку;
 • зниження мотивації педагогів, батьків, учнів щодо заходів з реалізації основних напрямків Стратегії розвитку;
 • втрата актуальності окремих пріоритетних напрямів;
 • недостатнє розуміння частиною батьківської громадськості стратегічних завдань розвитку ліцею.

Шляхи розв’язання:

 • внесення змін та доповнень до Стратегії розвитку;
 • розробка та реалізація цільових програм;
 • додаткове залучення позабюджетних джерел фінансування;
 • підвищення ступеня відкритості ліцею, висвітлення діяльності педагогічного колективу в ЗМІ, на сайті ліцею у формі звіту директора перед громадськістю.

Джерела:

 1. Закон України «Про освіту» (№2145-VIII від 05.09.2017).
 2. Закон України «Про загальну середню освіту» (№ 463-IX від 16.01.2020.).
 3. Статут Первомайського ліцею «Ерудит» Первомайської міської ради.
 4. Бобровський М.В., Горбачов С.І., Заплотинська О.О. Рекомендації до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти. – Київ, Державна служба якості освіти, 2019 – 240 с.
 5. Бобровський М.В., Горбачов С.І., Заплотинська О.О., Ліннік О. О. Рекомендації до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти. — 2-ге видання, перероб. і доп. — Київ, Державна служба якості освіти, 2021 — 350 с.

Щорічно 23 травня у нашій країні відзначається День героїв України. Сьогодні українці вшановують пам’ять усіх людей, які боролися за свободу та незалежність

                                                  Квітень  2024 р. № п/п                 Статті  видатків Квітень 1. Заробітна плата (державна субвенція) 1162508,18  2. Заробітна плата (місцевий бюджет) 224138,26  3. Нарахування

З 1 по 20 травня в Первомайському ліцеї «Ерудит» пройшли заняття з практичним психологом (Ілащук Галина) в рамках Всеукраїнської програми ментального здоров’я

16-17 травня стали для наших учнів днями випробування. Сьогодні вже 8-Б клас – учасники моніторингового дослідження ДСЯО. Вони проходять тестування з математики