Первомайський ліцей «ЕРУДИТ»

Первомайський ліцей

«ЕРУДИТ»

Про проведення атестації педагогічних працівників у 2022 р.

Первомайський ліцей «Ерудит»

Первомайської міської ради Миколаївської області

                                                                 Н А К А З

13.10.2021                                          м. Первомайськ                                           № 133-к/тр

Про проведення атестації

педагогічних працівників

у 2022 р.

     Відповідно до п. 4 ст. 54 Закону України “Про освіту”, ст. 27 Закону України “Про загальну середню освіту”, Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 06.10.2010 року № 930, зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 р. №1473, на підставі рішення атестаційної комісії школи від 12.10.2021р. про атестацію педагогічних працівників   у 2022 р., п.1.3., з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, зростання їхньої професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу

НАКАЗУЮ:

  1. Провести атестацію таких педагогічних працівників:

      1.1. Бондур Тетяни Анатоліївни,  вчителя російської мови, зарубіжної літератури,  на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії  “спеціаліст вищої категорії ” та педагогічного звання „вчитель методист ”.

       1.2.Овчаренко Наталії Олександрівни, вчителя української мови та літератури,  на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії  “спеціаліст вищої категорії ” та педагогічного звання „старший учитель ”.

       1.3.Косенкова Володимира Георгійовича, вчителя фізичного виховання, на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії  “спеціаліст вищої категорії ” та педагогічного звання „старший учитель ”.

      1.4.Дудіної Наталії Миколаївни, вчителя математики, на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії  “спеціаліст вищої категорії ” та присвоєння педагогічного звання „старший учитель ” .

      1.5.Петріщенко Олени Сергіївни, вчителя української мови та літератури, на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії  “спеціаліст вищої категорії ”.

      1.6.Нікіфорова Олександра Леонідовича, вчителя фізичного виховання, на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії  “спеціаліст вищої категорії ”.

      1.7.Рігоц Наталії Володимирівни, вчителя української мови та літератури, на  присвоєння кваліфікаційної категорії  “спеціаліст вищої категорії ”.

      1.8.Єлісєєвої Тетяни Василівни, вчителя початкових класів, на  присвоєння кваліфікаційної категорії  “спеціаліст вищої категорії ”.

      1.9.Карічковської Наталії Миколаївни, вчителя початкових класів, на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії  “спеціаліст першої категорії ” та  присвоєння педагогічного звання „старший учитель ” .

       1.10.Стадник Ірини Миколаївни, вчителя історії, основ здоров’я, на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії  “спеціаліст першої категорії ”.

        1.11.Шевчук Ірини Сергіївни, вчителя початкових класів, на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії  “спеціаліст першої категорії ”.

1.12.Максименко Марини Сергіївни, вчителя фізики, інформатики, на  присвоєння кваліфікаційної категорії  “спеціаліст першої категорії ”.

        1.13.Музики Наталії Сергіївни, вчителя історії, на  присвоєння кваліфікаційної категорії  “спеціаліст другої категорії ”.

       1.14.Ушакової Катерини Валеріївни,  вчителя англійської мови,  на  присвоєння кваліфікаційної категорії  “спеціаліст другої категорії ”.

        1.15.Ляхової Марії Володимирівни, вчителя початкових класів, на  присвоєння кваліфікаційної категорії  “спеціаліст другої категорії ”.

     2.Затвердити графік проведення атестації (додаток 1).

    3. Затвердити план роботи атестаційної комісії (додаток 2).

    4.Вивчити педагогічну діяльність осіб, що атестуються у 2022 році шляхом відвідування уроків, позаурочних заходів, вивчення рівня навчальних досягнень учнів із предмета, ознайомлення з даними про участь педагогічних працівників у роботі методичних об’єднань, фахових конкурсах та інших заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи.

                                                                                         Атестаційна комісія

 до 15 березня 2022

5.Подати до атестаційної комісії характеристики діяльності педагогічних працівників  у міжатестаційний період.                                         Директор ліцею

до 1 березня 2022

6.Ознайомити педагогічних працівників з характеристикою під підпис.

Голова  атестаційної комісії

до 15.03.2022

7.Провести засідання атестаційної комісії по атестації  педагогічних працівників.

Голова атестаційної комісії

25.03.2022

      8. Повідомити рішення  атестаційної комісії педагогічному працівнику після її засідання під підпис.                                                           Голова  атестаційної комісії

                                                                                              25.03.2022                                        

9. Оформити та видати атестаційні листи педагогічним працівникам, що атестувалися, на кваліфікаційні категорії «спеціаліст», «спеціаліст І категорії»,

«спеціаліст ІІ категорії».

Голова атестаційної комісії

До 01.04.2022

10.Контроль за виконанням даного наказу покладаю на Белінську Н.В.

Директор ліцею                                                                   Наталія Пташинська

Як розповідати підліткам про статеве життя та своє тіло,або чому батькам треба навчитись говорити на “незручні” теми, та яким має бути сучасне

ЛЮТИЙ І.ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ Зміст Дата Форма узагальнення Відповідальні Індикатор виконання 1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці      

                                              Грудень  2023 р. № п/п                 Статті  видатків Грудень 1. Заробітна плата (державна субвенція) 1 550 118,88   2. Заробітна плата (місцевий бюджет) 253814,10