ЗОШ І-ІІ ст. № 15 — колегіум

Первомайський НВК

"ЗОШ І-ІІ ступенів № 15 – колегіум"

ПОЛОЖЕННЯ про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Положення про внутрішню систему забезпеченняякостіосвіти у Первомайському НВК «ЗОШ І-П ст. № 15 — колегіум» Первомайської міської ради Миколаївської обл.

1.Загальні положення

1.1. Дане Положення розроблене відповідно до р.V, ст.41 закону України «Про освіту», ст. 42 закону України «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13.04.2011 № 329, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11,05.2011 за № 566/19304.

1.2.У цьому Положенні наведені нижче терміни вжито в такому значенні:

Якість освіти — відповідність результатів навчання вимогам, встановленим законодавством, відповідним стандартом освіти та/або договором про наданняосвітніх послуг;

якість освітньої діяльності — рівень організації, забезпечення та реалізації освітнього процесу, що забезпечує здобуття особами якісної освіти та відповідає вимогам, встановленим законодавством та/або договором про надання освітніх послуг.

1.3.Розробка стратегії та процедур забезпечення якості освіти та контроль за якістю освітньої діяльності здійснюється директором закладу освіти, його заступниками та іншими працівниками у межах виконання їх функціональних обов’язків.

1.4. Відповідальність за розроблення і ведення системи забезпечення якості освіти покладається на директора закладу освіти.

2. Принципи функціонування та складові внутрішньої системи

забезпечення якості освіти

2.1.Внутрішня система забезпечення якості освіти формується закладом освіти з урахуванням методичних рекомендацій (стандартів), затверджених Міністерством освіти і науки України.

2.2. Принципи функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти:

· системність;

· циклічність;

· взаємоповага та взаємозбагачення;

· мотиваційна й інформаційна основа;

· порівняльно-аналітичний підхід;

· методологічна спрямованість;

· демократичність та гласність;

· спрямованість на стимулювання творчого та професійного зростання вчителя;

ч

читати далі: https://drive.google.com/file/d/1pyCrdRkLYKvYPluSxoLwVAFOquwjXaJY/view?usp=sharing

Первомайського НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів № 15 –колегіум» щодо  батьківських коштів, залучених  протягом   січня  2021 року на потреби закладу     Залишок

Первомайського НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів № 15 –колегіум» щодо  батьківських коштів, залучених  протягом  березня   2021 року на потреби закладу     Залишок

Бібліотека Первомайського НВК  отримала навчально-методичні посібники для педагогічних працівників, посібники серії «Шкільна бібліотека», навчально-методичні посібники для педагогічних працівників, які працюють з дітьми