Первомайський ліцей «ЕРУДИТ»

Первомайський ліцей

«ЕРУДИТ»

План роботи на лютий 2024р.

ЛЮТИЙ

І.ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

ЗмістДатаФорма узагальненняВідповідальніІндикатор виконання
1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці    
Контроль за відвідуванням учнями занять, попередження пропусківЩоденножурналКК 
Оновлення списків, довідок  учнів пільгових категорійпр.місяцянаказД 
Аналіз відвідування учнями  ліцею  за лютийДо 28.02журналСП 
Організація та проведення фізкультурно-оздоровчої роботи та  ранкової зарядкипр.місяцяпланвчитель 
Інформаційний діалог «Питання. Відповіді.ДПА – 2024»https://mon.gov.ua/ua/tag/dpaдо 21.02інформуванняЗД 
Проведення заходів «Цивільний захист та безпека життєдіяльності»  http://surl.li/iunbpпр.місяцяжурналКК 
Контроль за чергуванням технічного персоналу в навчальних кабінетах, приміщеннях, харчоблокові на території закладущоденнотабельЗГ 
Візуальний огляд приміщень закладу: стелі, підлоги, сходів, меблів, техніки, комунікацій, території закладу тощощоденножурналЗГ 
Санітарно-просвітницька робота із учнями, батьками, працівниками ліцею  щодо профілактики скаліозу http://surl.li/iyvoqпостійножурналМС 
Здійснення моніторингу стану здоров’я дітейпостійножурналМС 
Проведення навчання з радіаційної безпеки http://surl.li/iyvqyпр.місяцянаказД 
2.Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації    
Профілактичні заходи щодо запобіганню правопорушень, пропусків, булінгу, насилля, неетичної поведінки http://surl.li/ktesДо 28.02планПС 
Зустрічі з представниками міських соціальних служб щодо попередження булінгуДо 28.02звітПС 
Допомога дітям у стані стресу http://surl.li/cralaпр.місяцяпланПС 
3.Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору.    
Оновлення сайту, ФБ-сторінки освітніми матеріалами для учнівпр.місяцяінформаціявчителі 
Консультація для батьків «Нетрадиційні методи корекційної роботи з дітьми із затримкою психічного розвитку»Пр.. місяцяінформаціяПС, ЗД 
Залучення учнів до   конкурсів, турнірів, змагань, проєктівпр.місяцяпланвчителі 

ІІ. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

1. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень.    
Бесіда «Взаємооцінювання як елемент формувального оцінювання НУШ» https://teach-hub.com/vzajemootsinyuvannya/21-25.02інформуваннявчителі 
2.Застосування внутрішньої системи оцінювання роботи закладу освіти.    
Внутрішній моніторинг: Моніторингові дослідження провадження  та результативності освітнього процесу з предметів інваріантної складової  навчального плану з української мови та літератури  (3-4 класи)Моніторингові дослідження провадження  та результативності освітнього процесу з предметів інваріантної складової  навчального плану з основ здоров’я (7-9  класи)Моніторингові дослідження провадження  та результативності освітнього процесу з предметів інваріантної складової  навчального плану з предмета «Технології»  (7-9 класи)    пр.місяця     пр.. місяця   пр.. місяця    Наказ     Наказ   Наказ    ЗД     ЗД   ЗД 
3. Спрямованість системи оцінювання на формування в здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання.    
Організація роботи консультативних пунктів щодо підготовки до НМТ-2024пр.місяцяграфіквчителі 
Участь здобувачів  у Інтернет-проєктах, онлайн олімпіадахпр.місяцязвітвчителі 
Профорієнтаційні урокиза графікомінформуванняКК, СП 

ІІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

1.Ефективне планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти.    
Відвідування навчальних занять  з української мови та літератури  (3-4 класи), основ здоров’я (7-9  класи), з предмета «Технології»  (7-9 класи)пр..місяцянаказкомісія 
Відвідування навчальних  занять  вчителів, що атестуютьсяпр..місяцяаркуш спос.Комісія 
Вибір вчителями підручників для учнів НУШ 5-9 класівпр.місяцяпротоколвчителі 
Організація системи роботи щодо розвитку в учнів та педагогів навичок 4К: креативність, критичне мислення, комунікація та командна працяпр.місяцяпедрадаЗД 
2. Постійне підвищення професійного рівня й педагогічної майстерності педагогічних працівників    
Самоосвітня діяльності вчителів. Підготовка посібників, дидактичних матеріалів  для друкупр..місяцяматеріаливчителі 
Участь у міських методичних заходах, Інтернет-заходахпр..місяцяграфіквчителі 
Робота над методичним питанням «Анкета самооцінювання- випробуємо свої сили»http://surl.li/frnmcдо 28.02анкетавчителі 
Підготовка табелю робочого часудо 15.02табельЗД 
3. Співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти.    
Розміщення матеріалів для батьків,  учнів на сайті, у групі ФБ.пр.місяцяінформаціявчителі 
Індивідуальні зустрічі з батькамипр..місяцязустрічіКК 
Дискусійний клуб «Діти і соціальні мережі»пр.місяцяінформуванняПС 
4. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності.    
Освітній всеобуч «Академічна доброчесність для вчителя і учня» http://surl.li/iztyg01-04.02інформуванняКК 

ІV. УПРАВЛІНСЬКІ ПРОЦЕСИ

1.Наявність стратегії  розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань    
Інструктивно-методична нарада: Про дотримання санітарно – гігієнічних норм в організації освітнього процесу та виконання Санітарного регламенту. Про організацію повторення на уроках та підготовку до НМТ-2024. Про організацію  роботи  із батьками майбутніх першокласників. Про набір учнів до 1 класу Про організацію профільного навчання у 2024-2025 н.р. Про хід атестації педагогічних працівників.щопонеділкаінформуванняД 
Засідання педагогічної ради: Про результати навчальних досягнень учнів за І семестр 2023-2024 н.р. Пропідсумки моніторингових  досліджень провадження  та результативності освітнього процесу з предметів інваріантної складової  навчальних планів у І семестрі 2023-2024 н.р. Про результати участі у ІІ (районному) етапі Всеукраїнських предметних учнівських олімпіад. Про  організацію роботи з учнями з початковим рівнем знань.  02.02  педрада  Д, ЗД 
Робота з вхідною і вихідною кореспонденцієюпр.місяцяінформаціяД, ЗД 
Проведення самооцінювання за напрямом «Управлінська діяльність» (анкетування).пр.місяцяФорма на платформі «Evalued» Д 
2.Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм    
Відвідування уроків у 10 класахпр.місяцяаркуш спос.комісія 
Вивчення системи роботи вчителів, що атестуютьсяпр.місяцянаказкомісія 
3.Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників    
Залучення вчителів до курсів, вебінарів щодо підвищення професійного рівняпр.місяцясертифікатвчителі 
Підготовка матеріалів для участі у Інтернет-семінарах, конференціяхпр.місяцясертифікатвчителі 
4. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою    
Видати накази: Про призначення відповідальних за підготовку замовлень на виготовлення документів про освіту державного зразка випускникам початкової школи 2024 року Про роботу закладу з профілактики шкідливих звичок, девіантної поведінки серед учнів за 2023 рік та затвердження Плану заходів на 2024 рік Про хід реалізації Національної стратегії розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі та популяризації здорового способу життя серед здобувачів освіти та затвердження Плану заходів на 2024 рік Про проведення заходів з нагоди Дня безпечного Інтернету Про проведення Міжнародного дня рідної мови в закладідо 28.02наказиД 
5. Реалізації політики академічної доброчесності    
Розміщення авторських матеріалів на освітніх платформах із дотриманням принципів академічної доброчесностіпр.місяцяматеріаливчителі 
VІ. Тематичний період (лютий) Тема: «Я» – частинка Всесвіту» (Програма «Основні орієнтири виховання». Ціннісне ставлення до себе) Мета: Формування основ духовно-морального та фізичного розвитку особистості, усвідомлення цінності власного життя і збереження здоров’я (фізичного, психічного, соціального, духовного, культурного) кожної людини. Розвиток творчих здібностей та талантів учнів. Формування життєвих компетенцій та активної життєвої позиції.  
 Рейди-перевірки відвідування учнями навчальних занять.Лютий 2024Карічковська Н.М. 
 Рейди-перевірки запізнень учнів на навчання.Лютий 2024Карічковська Н.М. 
 Заходи  щодо відзначення Дня вшанування учасників бойових дій  на території інших держав (за окремим планом)До 15.02.2024Карічковська Н.М. Класні керівники 
  День єднання16.02.2024 рокуКарічковська Н.М. Класні керівники Педагог-організатор 
 Заходи  щодо відзначення Дня Героїв Небесної Сотні (за окремим планом)До 20.02.2024Карічковська Н.М. Класні керівники 
 Заняття школи активу. Консультаційний пункт «Знаю права! Виконую обов’язки!»Лютий 2024Педагог-організатор 
 1. Школа самовиховання: «Ми – українці» – 1 кл. «Я – син своєї землі» – 2 кл. «Моральні цінності мого народу» – 3 кл. «Я – громадянин України і пишаюсь цим» – 4 кл. «Твоя активна життєва позиція» – 5 кл. «Я – моя родина – Україна» – 6 кл. «Виховуємо лідерські якості» – 7 кл. «Українська вдача» – 8 кл. «Твоя правова культура» – 9 -11 кл.Лютий 2024Класні керівники 
 Заходи до Дня Святого Валентина «Віденський бал»Лютий 2024Карічковська Н.М. Класні керівники Педагог-організатор 
 Міський етап Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості “Знай і люби свій  край”Лютий 2024Карічковська Н.М. Класні керівники Педагог-організатор 
 Організація проведення міського етапу конкурсу на кращий малюнок з безпеки дорожнього рухуЛютий 2024Карічковська Н.М. Класні керівники Педагог-організатор 
 День пам’яті загиблих у війні проти Росії24.02.2024Карічковська Н.М. Класні керівники Педагог-організатор 
 Святкування свята «Масляна»Лютий 2024Педагог-організатор Класні керівники 9 класів 
 Заходи до Міжнародного Дня рідної мови (за окремим планом)Лютий 2024ЗДРВ Класні керівники Вчителі української мови 
 Акція «Турбота про птахів»Лютий 2024Вчителі біології, класні керівники 
  Заходи в рамках відзначення Всесвітнього дня безпеки Інтернету ( за окремим планом)Лютий 2024Педагог-організатор Класні керівники 
 Спортивні змагання  «У королівстві Снігової королеви» (1-2 класи)Лютий 2024Класні керівники, вчителі фізичної культури 
 Ток-шоу «Паління: данина моді, звичка, хвороба» (6-8 класи)Лютий 2024Класні керівники 
 Цикл лекцій: Забруднення продуктів харчування та питної води. Його вплив на здоров’я людини.Захворювання органів дихання та профілактика цих хвороб.Хвороби шлунково-кишкового тракту та їхня профілактика.Лютий 2024Сестра медична 
 Бесіда «Туберкульоз – чума ХХІ століття»Лютий 2024Сестра медична 
 Конкурс на кращий соціальний ролик присвячений здоровому способу життя.Лютий 2024Педагог – організатор Класні керівники 
 Тематичні бесіди « Торгівля людьми в сучасному світі»Лютий 2024Класні керівники 
 Круглий стіл з працівниками служби у справах дітейЛютий 2024Карічковська Н.М. 
 Контроль стану виховної роботи у 9-х   та  8-х класахЛютий 2024Карічковська Н.М. 
 Контроль проведення позакласних заходів, участі у шкільних заходахЛютий 2024Карічковська Н.М. 
 Контроль виховної роботи вчителів, що атестуютьсяЛютий 2024Карічковська Н.М. 

28 червня 8 випускників ліцею “Ерудит” отримали свідоцтва про повну загальну середню освіту з відзнакою. Золоті медалісти – Татарінцева Дарина, Головіна Анастасія,

Червень місяць – традиційна пора випускних вечорів. І ось сьогодні довгоочікуване свято юності, мрій та сподівань настало для випускників Первомайський ліцей “Ерудит”.

Приємно, коли за тебе вболіває найкращий журналіст України! Так, це Наталя Нагорна, яка на всеукраїнських змаганнях “Пліч-о-пліч шкільні ліги” підтримує нашу команду