Первомайський ліцей «ЕРУДИТ»

Первомайський ліцей

«ЕРУДИТ»

Освітня програма

Освітня програма школи І ступеня Первомайського ліцею «Ерудит» Первомайської міської ради Миколаївської області у 2023-2024 навчальному році буде здійснюватись відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року (схвалена розпордженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 року №988-р), Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 року №87. Освітня програма школи І ступеня закладу розроблена на основі Типової освітньої програми початкової освіти під керівництвом Шияна Р.Б. 1-2 кл., затвердженою  наказом Міністерства освіти і науки України освіти і науки України від 12.08.2022 року № 743-22, 1-2 кл.; для 3-іх (3-Б,В,Г), 4-их (4-А,Б,В,Г)  класів, Типової освітньої програми початкової освіти під керівництвом Шиян Р.Б. 3-4 кл., затвердженою  наказом Міністерства освіти і науки України освіти і науки України від 12.08.2022 року № 743-22, 3-4 кл. та нетипової освітньої програми початкової школи науково-педагогічного проєкту «Інтелект України», (науковий керівник Гавриш І. В.), лист ДСЯО від 06.08.2020 № 01/01-23/929.

Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей та розвиток самостійності, творчості, допитливості, що забезпечують її готовність до життя в демократичному й інформаційному суспільстві, продовження навчання в основній школі.

Початкова освіта передбачає поділ на два цикли – 1–2 класи і 3–4 класи, що враховують вікові особливості розвитку та потреб дітей і дають можливість забезпечити подолання розбіжностей у їхніх досягненнях, зумовлених готовністю до здобуття освіти. Для урізноманітнення особистих освітніх траєкторій учнів впроваджуємо науково-педагогічний проєкт «Інтелект України» та інклюзивну форму навчання з корекційно-розвитковим складником для осіб з особливими освітніми потребами.

Діяльність Первомайського ліцею «Ерудит» ґрунтується на засадах демократизму, дитиноцентризму, рівного доступу до якісної освіти, врахування вікових особливостей фізичного, розумового і психічного розвитку дитини, індивідуалізації, диференціації і варіативності, цілісності і наступності, академічної свободи та автономності, прозорості і відповідальності.

Освітня програма школи І ступеня закладу розроблена на основі:

  • для 1-А,Б,В, 2-Б,В  класів – за Типовою освітньою програмою початкової освіти під керівництвом Шияна Р.Б. 1-2 кл., затвердженою  наказом Міністерства освіти і науки України освіти і науки України від 12.08.2022 року № 743-22, 1-2 кл.;
  • для 3-Б,В,Г, 4-Б,В,Г класів – за Типовою освітньою програмою початкової освіти під керівництвом Шиян Р.Б. 3-4 кл., затвердженою  наказом Міністерства освіти і науки України освіти і науки України від 12.08.2022 року № 743-22, 3-4 кл.;
  • для 2-А кл., 3-А, 4-А класів, які працюють за науково-педагогічним проєктом «Інтелект України», –  за освітньою програмою початкової школи науково-педагогічного проєкту «Інтелект України», (науковий керівник Гавриш І. В.), лист ДСЯО від 06.08.2020 № 01/01-23/929.

Освітня програма початкової освіти Первомайського ліцею «Ерудит» окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової освіти.

Читати далі:

https://docs.google.com/document/d/1OZUb2RAbQXs8-hHPYVBnrpVXGkb0g8LA/edit?usp=sharing&ouid=100178893550616379076&rtpof=true&sd=true

Як розповідати підліткам про статеве життя та своє тіло,або чому батькам треба навчитись говорити на “незручні” теми, та яким має бути сучасне

ЛЮТИЙ І.ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ Зміст Дата Форма узагальнення Відповідальні Індикатор виконання 1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці      

                                              Грудень  2023 р. № п/п                 Статті  видатків Грудень 1. Заробітна плата (державна субвенція) 1 550 118,88   2. Заробітна плата (місцевий бюджет) 253814,10