ПОГОДЖЕНО                                                                                        ЗАТВЕРДЖУЮ
загальними зборами                                                                                Директор  НВК:                                                                 
учасників освітнього процесу                                                           ________Т.В.Погорєлова                              
Первомайського НВК                                                                        “____” ______2019р.                                                                        
«ЗОШ І-ІІ ст. № 15 –колегіум»
від 30.08.2019, протокол № 1
 

 

 

                РЕЖИМ РОБОТИ
         Первомайського НВК
      «ЗОШ І-ІІ ст. № 15 – колегіум»
         на 2019/2020 навч. рік

 

1.Освітній процес організовується за семестровою системою:

І семестр – з 02 вересня  по 29 грудня 2019 року,

ІІ семестр – з 13 січня по 29 травня 2020 року.

Канікули:

осінні –  з 28 жовтня по 03 листопада 2019 року,

зимові – з 30 грудня 2019 по 12 січня  2020 року,

весняні – з 23 березня по 29 березня 2020 року.

 2.Режим роботи  школи - двозмінний.

І зміна  - 1-2 класи, 5-11-і класи;

ІІ зміна – 3-і кл., 4-і класи, 2 групи подовженого дня

3. Навчальний тижденьрозпочинається  о 7.45 лінійкою чергового класу та урочистим підняттям Державного Прапора України.

4. Навчальний тиждень закінчується лінійкою чергового класу та спуском Державного Прапора України.

5.Вхід учнів до школи   розпочинається   з  7.45.

6. Режим навчального дня учнів:

    Початок занять:

І зміни -  8.00,         ІІ зміни  -12.05                   

       Закінчення  занять (орієнтовно):

         І зміни – 14.30 (або згідно розкладу уроків)

,       ІІ зміни - 16.50  (або згідно розкладу уроків).

  Тривалість уроків:

             1-і класи - 35 хв.

             2-4 класи - 40 хв.

            5-11 класи - 45 хвилин

 

   Розклад уроків:

                 1-і класи  (35 хв.)

 1.

8.00- 8.35

20

2.

8.55- 9.30

30

3.

        10.00-10.35

30

4.

 11.05 -11.40

 20

5.

     12.00 – 12.35

 

 

             2-і класи      (40 хв.)                                                 3-4-і кл. (ІІ зміна) (40 хв.)

уроку

 

 І зміна

 

Перерва

     №

уроку

 

   ІІ зміна

 

Перерва

1.

8.00 – 8.40

       15

       1(5)

12.00-12.40

        15

2.

8.55-  9.35

       25

       2.(6)

12.55-13.35

        15

3.

10.00-10.40

       25

       3.(7)

13.50- 14.30

        10

4.

11.05-11.45

       15

       4.(8)

14.40- 15.20

        10

5.

12.00-12.40

 

       5.(9)

15.30-16. 10

         5

 

 

 

       6.(10)

16.15- 16.55

 

 

-    5-11-і класи (45 хв.):

І зміна                                                              

     №№

    Урок

 Перерва

        1.

8.00- 8.45

       10

        2.

8.55- 9.40

       20

        3.

10.00-10.45

       20

        4.

11.05-11.50

       10

        5.

12.00-12.45

       10

        6.

12.55-13.40

       10

        7.

13.50-14.30

        5

        8.

(гуртк. роб.)

14.40-15.25

        5

        9. (гуртк. роб.)

15.30-16.15

 

 

7. Режим роботи адміністрації:

 

П.І.Б.

Посада

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П"ятниця

Обід

Прийом   громадян

Погорєлова Т.В.

Директор

(1 ст.+9 год.)

 8.00-17.00

(черговий  адм.)

8.00-16.45

8.00-16.45

8.00-16.45

8.00-16.30

12.00-12.45

Четвер 14.00-16.30

Коржева О.І.

Заст.дир. з НВР

(1 ст.,8 год.)

8.00- 16.45

 

8.00-16.45

 

8.00- 16.45

 

8.00- 16.45

8.00-17.00

(черговий адм.)

12.00-12.45

Щоден.

14.00-16.30

Белінська Н.В.

Заст.дир з НВР

(1 ст.+9 год.)

8.00-16.45

 

8.00-16.45

 

8.00-17.00 (чергов.адм.)

8.00-16.45

8.00-16.30

 

12.00-12.45

Щоден.

14.00- 16.30

Карічковська Н.М.

Заст.дир. з НВР

(1 ст. + 9 год.)

8.00-16.45

 

8.00-17.00

(черговий адм.)

8.00-16.45

 

8.00-16.45

8.00-16.30

 

12.00-12.45

Щоден.

14.00-16.30

 

Гоцько І.П.

Заст. дир. з АГР

1 ставка

8.00-16.45

8.00-16.45

8.00-16.45

8.00-16.45

8.00-16.45

12.00-12.45

Щоден.

14.00-16.30

 

 

8. Режим роботи вихователя ГПД, практичного психолога, соціального педагога:

- практичний психолог:

      початок - 8.00,       закінчення - 16.45;

      обідня перерва 12.00 – 12.45.

- соціальний  педагог:

      початок - 8.00,   закінчення - 16.45;

      обідня перерва 12.00 – 12.45,

- вихователь ГПД 1-х класів (0,75 ст.):

 

     Початок роботи: понеділок-середа: 12.35,

                       четвер-п'ятниця – 11.35.

    закінчення:

                      понеділок-середа: 16.45,

                      четвер-п'ятниця – 16.35.

 

- вихователь ГПД 2-х класів (0,75 ст.):

 

     початок роботи:   понеділок-п'ятниця: 12.40,

закінчення – понеділок-п'ятниця:17.15.

 

9. Режим роботи  педагогічних працівників:

9.1.   Робочий тиждень -  п’ятиденний з двома вихідними днями, початок роботи - за 15  хвилин до уроку.                                                                

9.2.Тривалість  робочого часу в межах  40 годинного робочого тижня:

- нормована частина  - згідно  педагогічного навантаження, виконання якого регулюється розкладом уроків;

- ненормована частина – виконання   інших видів навчально-методичної та виховної роботи, передбаченої посадовими обов’язками, а саме: підготовча,   методична, організаційно-педагогічна , виконання обов’язків класного керівника, індивідуальна робота з учнями, робота з батьками, відвідування родин учнів  тощо.

Робочий час педагогічного працівника розраховується в астрономічних годинах (60 хв.).

Перерви між уроками є робочим часом педагогічного працівника.

9.3.Режим робочого часу педагогічного працівника в канікулярний період:   розраховується індивідуально з урахуванням годин педагогічного навантаження та всіх   оплачуваних видів педагогічної діяльності   працівника у відсотковому відношенні до тарифної ставки  за формулою:

 Р (робочий час працівника) = Т (тижневе навантаження)+К (класне керівництво) + З (перевірка зошитів) +О (оплата за завідування кабінетом) + Г (оплата за ведення гуртка тощо).

9.4. Режим робочого часу класного керівника:

класний керівник знаходиться в закладі освіти до завершення навчального дня його класу.

 

10. Режим роботи чергового  вчителя:

           початок  - за 20 хвилин до початку  занять 

          (І зміна-7.40,      ІІ зміна - 11.45)                                                          

           закінчення -  за 20 хвилин після закінчення І (ІІ) зміни.

11. Режим роботи асистента вчителя інклюзивного класу:

тижневе навантаження 25 годин згідно розкладу навчальних занять в інклюзивному класі

 

12. Режим роботи   прибиральників службових приміщень, робітників з комплексного обслуговування й ремонту будинків:

 

 12.1. в однозмінному режимі  

 - прибиральники службових приміщень, робітники з комплексного обслуговування й ремонту будинків

8.00– 16.45,  обідня перерва – 12.00 – 12.45.

 

- прибиральник службових приміщень,   що   обслуговує кабінет ГПД 2-х класів:

     початок робочого дня  - 8.30,   закінчення - 17.15;

    обідня перерва 12.00 – 12.45.

 

12.2. у двозмінному режимі (прибиральники службових приміщень):

 

     І зміна -  7.00 – 15.45, обідня перерва  - 12.00-12.45

     ІІ зміна - 10.15- 19.00, обідня перерва   - 14.00-14.45.

 

13.Режим роботи   прибиральника службових приміщень, що чергує   у вихідні   дні:  

згідно щомісячного графіка відпрацювання робочого часу.

 

14.Режим роботи бібліотекарів:

завідувач бібліотекою (1  ставка):   8.00 – 16.45, обідня перерва – 12.00 – 12.45;

бібліотекар ( 1 ставка):      8.00 – 16.45, обідня перерва – 12.00 – 12.45;                

 

15. Режим роботи сестри медичної:

початок робочого дня  - 8.00,   закінчення - 16.12;

    обідня перерва 12.00 – 12.30

 

16.Режим роботи лаборанта (0,75  ставки):

8.0  – 14.30, обідня перерва 12.00-12.30.

 

17. Режим роботи сторожів:

    через добу - згідно графіка відпрацювання робочого часу.

 

18. Режим роботи їдальні:

       І зміна:

  - організоване харчування учнів 1-2 класів: 8.35 – 8.50; 9.40 – 10.00;

  - організованих груп учнів 5-7-х  класів - 10.45 – 11.00;

  -  індивідуальне харчування учнів 5-11 класів  –  11.45 -12.00.

      ІІ зміна:

     - організоване харчування учнів 3-4 класів - 13.40 -13.55

     - обід груп подовженого дня -  13.00 -13.30.

19. Режим роботи працівників харчоблоку(без обідньої перерви у зв'язку з специфікою роботи):

        Кухарі – 05.30 – 14.15

        Підсобні  робітники -  08.00-16.45.

20.Режим фізично-оздоровчої роботи:

    - фіззарядка для 1-2, 5-7 кл. -  7.45 -7.55.

  - фізкультхвилинки  у 1 – 4 кл.  -  2   в ході  уроку;

                   5 кл.   – 1  в ході  уроку;

     рухливі перерви в початковій школі – 2,3 перерва І,ІІ зміни.

21. Режим чергування:

21.1. До чергування по школі залучаються  учні 9-11-х класів. 

Пости учнів чергового класу:

- парадний вхід,

    - їдальня,

    - І поверх ( біля вхідних дверей та роздягалень),   

-  сходи між всіма поверхами,

    - рекреації ІІ, ІІІ поверху;

21.2. Класний керівник чергового класу організовує чергування і є відповідальним черговим вчителем протягом всього тижня  чергування свого класу.

 Початок роботи – 7.45, незалежно від розкладу   уроків.

21.3. Вчителі початкових класів, класні керівники 5-11-х класів, вчителі, які не є класними керівниками, залучаються до чергування по школі згідно графіка на  визначених наказом директора постах:

- рекреації 1-3 поверхів (вчителі початкових класів, класні керівники 5-11-х класів згідно розміщення закріплених за ними навчальних кабінетів);

- їдальня (вчителі, які не мають класного керівництва);

-вестибюль; шкільне подвір я, спортивні майданчики  - у  весняно-літній та осінній період  - вчителі фізичної культури.

21.4. Класні керівники 5-х класів на період адаптації учнів до навчання в  базовій

школі(І семестр) звільняються від  чергування по школі ізабезпечують порядок за місцем  перебування їхнього класу;

21.5. 11-і класи звільняються від чергування в останній чверті навчального року, до чергування залучаються учні 8-х класів.

21.6. Члени  адміністрації школи чергують     згідно графіка роботи  адміністрації (див. п. 5);

21.7. Чергування класу закінчується наприкінці тижня лінійкою  в присутності

заступника директора з виховної роботи та чергового вчителя;

 - час проведення лінійки – 2 перерва, місце проведення – рекреація ІІ поверху.

 22. Режим суспільно корисної праці та позакласної виховної роботи:

  - за класами  закріплюються ділянки пришкільної території;

  - прибирання пришкільної території проводиться щочетвергаз урахуванням погодних умов   у позаурочний час  під керівництвом    класного керівника  після проведення інструктажу з охорони праці та техніки безпеки;  

  - тривалість роботи -  від  35 до 60 хвилин, залежно від віку школярів у    відповідності до СанСПіН;

 - починаючи з 8-го класу, учні самостійно прибирають закріплені за класом  навчальні кабінети;

  - робота спортивних секцій, гуртків, проводиться  за розкладом, затвердженим директором  закладу освіти;

 - позакласні заходи проводяться за планом, затвердженим директором закладу освіти;

позакласні заходи для учнів 1-7 класів  закінчуються до 17 год. 30 хв., вечори відпочинку учнів 8-11 кл. – до 20 год. 30 хв.

 

23.Циклограмароботи школи  на 2018-2019 навчальний  рік

 

Понеділок

Адміністративна нарада

 День  тематичного інформування

Вівторок

День  нарад, засідань педагогічної ради, методичної ради.

Середа

День роботи громадських організацій: засідання ради школи, учнівського парламенту, загальношкільного батьківського комітету, профспілкового комітету

Четвер

 День участі у міських формах методичної роботи:  нарадах, засіданнях,  семінарах.

 День класного керівника. Індивідуальні та колективні форми   роботи з батьками, проведення батьківських зборів

Засідання правління БФ

Особистий прийом громадян  директором  школи

П'ятниця

День роботи з допоміжним персоналом.

День адміністративно - громадського контролю за станом ОП

 

 24. Контроль за дотриманням режиму роботи   школи  покладається  на директора НВК Погорєлову Т.В., голову ПК  Горбачову О.Ю., заступників директора з  навчально-виховної роботи Коржеву О.І. та Белінську Н.В.,  заступника директора  з  адміністративно-господарської роботи Гоцько І.П.,  заступника з  виховної роботи Карічковську Н.М.у межах їх посадових обов'язків та громадських повноважень.

Вик.:

Коржева О.І.             - заст. директора з НВР,

Белінська Н.В.          - заст. директора з НВР,

Карічковська Н.М.  - заст. директора з ВР,

Гоцько І.П.               - заст. директора з АГР,

 Горбачова О.Ю.      - голова ПК

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Первомайського  НВК

«ЗОШ І-ІІ ст. № 15 –колегіум»

___________Т.В.Погорєлова

«_____» ____________ 20_____р.

 

 

 

                       ІНДИВІДУАЛЬНІ ГРАФІКИРОБОТИ

                        працівників  Первомайського НВК

                             «ЗОШ І-ІІ ст. № 15 – колегіум»

                           на 2018/2019навч. рік

-         Сестра медична:

початок робочого дня  - 8.00,   закінчення - 16.12;

    обідня перерва 12.00 – 12.30

 

-         Гардеробник:

      початокробочого дня  -7.40,   закінчення - 16.20;

    обідня перерва 12.05 – 12.45

 

-         Прибиральник службових приміщень ІІІ поверх (ліве крило):

      початок робочого дня  -9.00,   закінчення - 17.45;

    обідня перерва 12.00 – 12.45.

 

Вик.:Гоцько І.П. - заст. директора з АГР

 

Режим роботи закладу загальної середньої освіти визначається закладом освіти на основі відповідних нормативно-правових актів.

Рекомендуємо навчальний день у 1-2 класах розпочинати ранковими зустрічами, метою яких є створення психологічно комфортної атмосфери в класному колективі та формування в учнів мотивації до навчальної діяльності. Перші 15-25 хвилин навчального дня бажано відводити на ранкову зустріч, що регламентують під час розроблення розкладу дзвінків для 1-2 класів. Решту часу навчального дня розподіляти між уроками, відповідно до навчального плану, та перервами.

У цілому, навчальний день не повинен перевищувати час, що визначають за кількістю академічних годин, передбачених навчальним планом закладу загальної середньої освіти, та тривалістю перерв між уроками. Для кожного класу розклад дзвінків є гнучким і коригується вчителем з урахуванням особливостей учнів класу та дидактичної доцільності запланованої на день навчальної діяльності. 

 Тривалість уроків у закладах освіти становить: у перших класах - 35 хвилин, у других - четвертих класах - 40 хвилин, у п’ятих - одинадцятих класах - 45 хвилин. Заклад освіти може обрати інші, крім уроку, форми організації освітнього процесу.

Тривалість канікул у закладах загальної середньої освіти протягом навчального року не може бути меншою 30 календарних днів.